Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Projekto pristatymas gimnazijos bendruomenei

Paskelbta: lapkričio 21, 2014 | Kategorija: Informacija

COMENIUS-GREECE-2014-415COMENIUS-GREECE-2014-416COMENIUS-GREECE-2014-417COMENIUS-GREECE-2014-418

Lapkričio 18 d. į gimnazijos aktų salę rinkosi moksleiviai ir mokytojai, kurie norėjo sužinoti apie Comenius projektą „Antivirus 2.0“, kuriame mūsų gimnazija sėkmingai dalyvauja jau antrus metus.

Susitikimo metu savo įspūdžiais dalijosi gimnazistės Bernadeta, Brigita, Paula, Rugilė ir Iveta, nes jos atstovavo mūsų gimnazijai projekto partnerių susitikime Graikijoje spalio 15-21 dienomis. Merginos papasakojo, kaip joms sekėsi gyventi graikų šeimose, ką nuveikė ir kiek daug pamatė bei sužinojo. Susirinkę moksleiviai gėrėjosi Graikijos vaizdais nuotraukose ir įsitikino, kad projekto veikla ne tik įdomi ir turininga, bet ir padeda susirasti naujų draugų ir geriau pažinti kitų šalių kultūrą.

Tikimės, kad į tolesnę veiklą įsitrauks ir daugiau gimnazistų, nes reikia daug nuveikti iki kito projekto partnerių susitikimo Kipre kovo mėnesį.

Organizatoriai

Teisės pamokos netradicinėje aplinkoje

Paskelbta: lapkričio 21, 2014 | Kategorija: Informacija

Mes, grupė „Džiugo“ vienuoliktokų, turime galimybę pasirinkti teisės pagrindų pamokas. Per jas mes susipažįstame su teisės sąvoka, jos kryptimis, susitinkame su žmonėmis, dirbančiais ir kasdien susiduriančiais su tam tikra teise. Vos pradėję šiuos mokslo metus skubėjome aptarti, kas iš tiesų yra toji teisė, o tada keliavome į įvairias institucijas, kuriose dirbama remiantis tam tikra teisės sritimi. Šiemet drauge su mokytoja Nomeda Laukaitiene jau apsilankėme advokatės Irenos Sinkevičienės kontoroje, kur buvome draugiškai priimti ir supažindinti su advokato profesija, jos ypatybėmis. Taip pat advokatė atsakė į mokiniams rūpimus klausimus, papasakojo apie teisinį šeimos įregistravimą, jaunuolių pareigas ir teises. Lankėmės ir Telšių apskrities vyriausiame policijos komisariate, kur mus pasitiko Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė Aušra Eitutavičienė, kuri pristatė mums policijos veiklą, kas sudaro Telšių apskrities VPK, atsakė į mūsų klausimus, parodė policininkų naudojamas priemones. Be to, turėjome galimybę pasižvalgyti po Telšių apskrities VPK, pamatyti tam tikrų pareigūnų darbą, susipažinti su komisariato patalpomis. Už šias išvykas nuoširdžiai dėkojame savo mokytojai ir viliamės, kad jų bus dar daugiau.

Rugilė Komžaitė

Paminėta Tarptautinė tolerancijos diena

Paskelbta: lapkričio 20, 2014 | Kategorija: Renginiai

Lapkričio 16-oji daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 metų paskelbta Tarptautine tolerancijos diena. Šios dienos minėjimas Lietuvoje – nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos dalis. Lietuvoje vis dar susiduriama su netolerancijos pavyzdžiais prieš kitataučius, kitokį socialinį statusą ar mąstymą turinčius žmones, todėl labai svarbu kuo daugiau diskutuoti apie tai su mokiniais.

Šių metų Tolerancijos simbolis – knyga. Dorinio ugdymo mokytojos Vilma ir Renata bei psichologė Isidora suorganizavo konferenciją, kurioje buvo pristatytas mūsų gimnazijos mokinių leidinys „Knyga apie bendravimą“. Kiekviena klasė iš 20 temų išsitraukė po vieną. Lapkričio 14 d. susirinkę aktų salėje galėjome pasiklausyti pristatymų apie vyrų ir moterų bendravimą, konfliktiškas asmenybes, lyderio bendravimo ypatumus, pirmąjį įspūdį, stereotipų ir nuostatų daromą įtaką bendravimui, neverbalinį bendravimą, bendravimą virtualioje erdvėje, viešąjį kalbėjimą, bendravimo skirtumus kitose kultūrose ir pan.

IIIa klasės mokiniai atliko tyrimą „Ar esi tolerantiškas?“ Paaiškėjo, kad 72 procentai apklaustų mokytojų ir 74 procentai apklaustų mokinių geba tvirtai ginti savo įsitikinimus ir neabejotinai gali diskutuoti, jei tai atrodo būtina, gali keisti savo įsitikinimus. 22 procentai mokytojų ir 14 procentai mokinių yra tvirtų įsitikinimų, puikiai derančių su subtilumu, lanksčiu protu. Gali suprasti bet kokią idėją, paradoksalų iš pirmo žvilgsnio poelgį, net jei nepritaria jam. Pakankamai kritiškai vertina savo nuomonę ir gali pagarbiai, taktiškai, neįžeisdami pašnekovo atsisakyti po­žiūrio, kuris, kaip paaiškėjo, buvo klaidingas. 6 procentai mokytojų ir 12 procentų mokinių užsispyrę. Gali susidaryti įspūdis, jog norima kitiems primesti savo nuomonę, siekdami tikslo, dažnai pakelia balsą.

Pavartyti knygą galima gimnazijos skaitykloje. Tikimės, kad klasių vadovai pasinaudos ta galimybe per klasės valandėles ir giliau išanalizuos pateiktas temas.

Etikos mokytoja Vilma Žutautienė

Naujas „Ant Palangės“ numeris

Paskelbta: lapkričio 17, 2014 | Kategorija: Informacija

Telšių istorijos pėdsakais

Paskelbta: lapkričio 16, 2014 | Kategorija: Renginiai

Šiltokas ir nelietingas ruduo palankus ekskursijoms, todėl lapkričio 12 dieną IIe klasės mokiniai lietuvių kalbos ir istorijos mokėsi vaikščiodami po Telšių senamiestį. Lydimi mokytojų A.Valuckienės ir R.Kazakaičio bei Andriaus Dacio, Žemaičių draugijos Telšių pavieto pirmininko ir puikaus gido, gimnazistai artimiau ir konkrečiau susipažino su gimtojo miesto istorija ir architektūra. Pasisėmę stiprybės meškos pėdoje, „perbridę“ Telšės upelį, pasigrožėję Didžiąja žemaičių siena, išgirdę daug ir įdomių faktų apie Žemaitijos istoriją ir žemaičių tarmę, nusileidę į katedros požemius ir net pabandę išlošti saldų prizą (jis atiteko Kamilei), antrokai integruotą pamoką baigė prie Vydūno sodintų kaštonų. Jiems dar teks atlikti kūrybinę užduotį – parašyti laišką draugui ir vaizdingai bei patraukliai papasakoti apie Telšius. Bet po tokios ekskursijos ši užduotis neturėtų būti sunki.

Organizatoriai

Poezijos spektaklis „Džiuge“

Paskelbta: lapkričio 16, 2014 | Kategorija: Renginiai

Lapkričio 13 dieną gimnazijoje lankėsi ir savo spektaklį pagal poeto Pauliaus Širvio eiles „Velnioniškai vienas“ pristatė „Rebus“ teatras. Jo įkūrėjas, režisierius ir aktorius – Jonas Buziliauskas (gal geriau žinomas kaip humoro grupės „Ambrozija“ narys). Nors teatras įkurtas vos prieš metus, bet savo spektaklius jau spėjo parodyti festivaliuose Latvijoje, Estijoje, Gruzijoje, Rusijoje, Maroke. Šį rudenį su spektakliu „Velnioniškai vienas“ jis keliauja po Lietuvos mokyklas. Kaip sako J.Buziliauskas, teatras turi pats eiti pas žiūrovą.

III ir IV klasių gimnazistai ne tik pamatė modernų poetinį spektaklį, bet ir įtaigiau bei artimiau susipažino su sunkaus likimo ir ryškaus talento lietuvių poeto P.Širvio kūryba. Gal šis spektaklis mokiniams pakurstys įkvėpimą rašant samprotavimo ar literatūrinį rašinį?

Lituanistės

Priešrinkiminės akcijos „Džiuge“

Paskelbta: lapkričio 12, 2014 | Kategorija: Informacija

Visi žinome, kad demokratiškos valstybės vienas iš svarbiausių principų yra rinkimai. Kadangi vis dažniau visuomenės informavimo priemonės praneša apie rinkėjų balsų papirkinėjimą, kviečiame įsitraukti į „Baltųjų pirštinių“ ir „Žinau, ką renku“ iniciatyvas, kurios skatina prisidėti prie skaidrių rinkimų ir šviesesnės Lietuvos ateities. Šių iniciatyvų dalyviai turi stebėti ir užtikrinti skaidrius rinkimus, organizuoti susitikimus su politikais, rengti debatus. Jei nori tapti šių akcijų savanoriu, kreipkis į gimnazijos prezidentūrą iki lapkričio 17 dienos!

Vytautė

Atšvaitų tikrinimo akcija

Paskelbta: lapkričio 12, 2014 | Kategorija: Informacija

Telšių rajono mokyklose Visuomenės sveikatos biuras kartu su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, jaunaisiais policijos rėmėjais, policijos savanoriais vykdo atšvaitų tikrinimo akciją „Aš su atšvaitu saugus 2014“. Akcija tęsis iki vasario 28 d.

Lapkričio 10-osios ankstų rytą mūsų gimnazijoje policijos pareigūnas tikrino, ar visi mokiniai ir mokytojai segi atšvaitus. Tiems, kas neturėjo, šįkart atšvaitas buvo padovanotas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė žymėjo drausmingų ir nelabai gimnazijos bendruomenės narių skaičių. Akcijoje dalyvavo ir direktoriaus pavaduotoja Romualda Galinauskienė, kuri apibendrino informaciją, kad tą rytą atšvaitų vis dar nesegėjo 20% mūsų gimnazistų. Ir pasidžiaugė, kad visi mokytojai atėjo į darbą su atšvaitais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Sarakauskienė pateikė statistikos duomenų: pernai vien tik per lapkritį eismo įvykiuose žuvo 38 žmonės, pusė iš jų (19) – pėstieji. Nė vienas iš jų nesegėjo atšvaito arba nedėvėjo šviesą atspindinčios liemenės.

Mieli moksleiviai, būkit matomi kelyje, nešiokite atšvaitus, nes jie būtini – saugo mūsų gyvybę.

Organizatoriai

„Džiugo“ maironiečių įspūdžiai Kaune

Paskelbta: lapkričio 11, 2014 | Kategorija: Informacija

Spalio 28 dieną, lydimi lietuvių kalbos mokytojos, maironiečių būrelio vadovės Aušros Ramančauskienės, išvykome į Kauną paminėti Lietuvos maironiečių draugijos 25-ečio.

Pakiliai nusiteikę visų pirma aplankėme šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, poeto Jono Mačiulio – Maironio amžino poilsio vietą. Vėliau kartu su Telšių Vincento Borisevičiaus, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų bei Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokiniais nuvykome į Maironio lietuvių literatūros muziejų, poeto namus, kuriuose jis gyveno su seserimi Marcele, kūrė eilėraščius ir priimdavo svečius.

(daugiau…)

Tautinės tapatybės pamoka Graikijoje

Paskelbta: lapkričio 7, 2014 | Kategorija: Informacija

Spalio 15-21 dienomis Telšių „Džiugo” gimnazijos mokytojų ir moksleivių grupė viešėjo Graikijoje, Zagoros miestelyje. Tai buvo trečiasis Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Antivirus 2.0“ partnerių susitikimas. Džiugiečiai trumpai vėl sugrįžo į vasarą, nes Graikijoje šiluma kartais siekė +35°C.

Susitikimo metu projekto dalyviai mokėsi graikų kalbos pagrindų, lavino anglų kalbos žinias rungtyniaudami kalbiniuose žaidimuose. Kadangi susitikimo tema – „Tautinis tapatumas“, mokiniai vieni kitiems turėjo pristatyti atliktus namų darbus –prezentacijas apie savo šalių tautinius simbolius. Lietuviai pasirinko gintarą, rūtą, rūpintojėlį, tautinę juostą, Užgavėnių kaukes, ąžuolą, liną, ruginę duoną ir baltą varškės sūrį.

(daugiau…)