Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Būkite matomi!

Paskelbta: spalio 20, 2016 | Kategorija: Informacija

Ilgėjant tamsiam paros metui, į mokyklą dažniausiai keliaujame, kai dar neprašvitę. Primename, kad pėstieji, einantys neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu, esant blogam matomumui, dėl saugumo privalo būti prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

Tinkamai naudojami atšvaitai padės išvengti nelaimių kelyje, o mes visi būsime matomi ir saugesni  tamsiu paros metu bei esant blogoms oro sąlygoms.

Linkėdamas saugaus kelio –

Gimnazijos direktorius.

Baltosios lazdelės diena gimnazijoje

Paskelbta: spalio 17, 2016 | Kategorija: Renginiai

  Mūsų gimnazijoje vyko renginys, skirtas Pasaulinei baltosios lazdelės dienai paminėti. Gimnazijai bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Telšių rajono filialu, renginyje dalyvavo šio filialo pirmininkė Džaneta Pocienė, „Vilties“ mokyklos specialioji pedagogė ir tiflopedagogė Albina Žilinskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos mokymo paslaugų centro Telšių skyriaus socialinio darbo III kurso studentai Gintarė Sabaliauskaitė ir Gražvydas Urbonas bei Šiaulių universiteto socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos II kurso studentė Kristina Vasiliauskaitė. Beje, Kristina ir Gintarė baigė „Džiugo“ gimnaziją.

Susitikimo metu buvo pristatyta LASS veikla ir galimybės naujų technologijų amžiuje, sociokultūrinis judėjimas. Priminta, kad šias metais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga mini 90 metų gyvavimo sukaktį. Mokiniai pabandė rašyti Brailio rašto spausdinimo mašinėle, susipažino su nežodiniais bendravimo būdais, užrištomis akimis bandė susiorientuoti kabinete ir susidomėję pylė vandenį į puoduką, ant kurio uždėtas vandens lygio rodytuvas pradėdavo pypsėti, kai puodukas prisipildydavo. Gimnazistai buvo supažindinti su silpnaregiams ir akliesiems skirtomis kompensacinėmis priemonėmis.

Šis susitikimas padėjo sustiprinti ne tik kultūrinį bendradarbiavimą ir ryšius, bet ir socialinį dialogą tarp mūsų institucijų. Renginį prasmingai vainikuotų Helenos Keller, amerikiečių rašytojos ir politinės aktyvistės, žodžiai: „Keliauti su draugu tamsoje geriau, nei eiti šviesoje, bet vienam.“

Organizatoriai

Pamoka su kariškiais

Paskelbta: spalio 17, 2016 | Kategorija: Informacija

Kasmet spalio 7–ąją minima Krašto apsaugos diena, per kurią siekiama stiprinti kariuomenės ir visuomenės ryšį, stengiamasi supažindinti jaunimą su Lietuvos kariuomene ir kario profesija, informuoti apie valstybės gynybą ir kiekvieno piliečio pareigas bei prievoles valstybei. Minint šią dieną mūsų gimnazijos I ir II klasių gimnazistams pilietiškumo pagrindų pamokos, o III ir IV klasių gimnazistams teisės pamokos vyko Telšių karo prievolės ir komplektavimo poskyryje ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo 6-osios rinktinės 604 pėstininkų kuopoje.

Mokiniai buvo informuoti, kaip vykdomas pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir karo metui, supažindinti su ginkluote, kario ekipuote ir išgyvenimo reikmenimis. Dėkojame šią pamoką padėjusiems organizuoti Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo 6-osios rinktinės 604 pėstininkų kuopos vadui kpt. Nerijui Urnikiui, intendantui vyr. srž. Mindaugui Sušinskiui, Telšių karo prievolės ir komplektavimo poskyrio viršininkui vyr. srž. Arūnui Beržiui, verbuotojui srž. Giedriui Jaruckiui, specialistui eil. Linui Kvietkauskiui.

Istorijos mokytoja Vida Urlovaitė

Paminėta Vietos savivaldos diena

Paskelbta: spalio 16, 2016 | Kategorija: Renginiai

 

Nuo 2007-ųjų metų kiekvieną spalio dešimtąją Lietuvoje minima Vietos savivaldos diena. Tą dieną „Džiugo“ Ia ir IIa klasių gimnazistams pilietiškumo pamoką apie savivaldą vedė Telšių raj. savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyresnioji specialistė Eglė Macienė.

Pamokoje mokiniai išgirdo, kad šią spalio dieną galima laikyti savivaldybės tarnautojų profesine švente, kartu tai ir visų žmonių šventė, nes visi gyvename tam tikroje savivaldoje. Lietuvoje yra 60 savivaldybių. Pasak lektorės, savivalda prasideda ne įstaigų kabinetuose, o kiekvieno iš mūsų namuose, nes kiekvienas yra svarbi savivaldos dalis, galinti padėti nuspręsti, ko labiausiai reikia Telšių kraštui ir čia gyvenantiems žmonėms. Vietos savivalda – tai teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis tam tikroje teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus. Šią teisę įgyvendina asmenys, kuriuos kas ketverius metus renka savivaldybės gyventojai.

Kadangi E.Macienė dirba paveldosaugos darbą, klausytojus supažindino su saugomais kultūros objektais Telšių rajone ir paklausinėjo gimnazistų, kiek jie žino apie savo krašto kultūrinį paveldą.

Išklausę paskaitos, supratome, kad daug galime nuveikti savo krašto labui, ir nesvarbu, kiek tau metų ir kokias pareigas užimi. Tik veikdami išvien galime atlikti daug prasmingų darbų. Turime būti pilietiški,  susitelkę ir nuoširdūs kurdami Telšių krašto gerovę.

Istorijos mokytoja Nomeda Laukaitienė

Gražios Mokytojų dienos šventės akimirkos

Paskelbta: spalio 16, 2016 | Kategorija: Informacija

Europos kalbų diena „Džiuge“

Paskelbta: spalio 4, 2016 | Kategorija: Renginiai

Rugsėjo 26 d. mūsų gimnazija nuotaikingai paminėjo Tarptautinę kalbų dieną. Per pertraukas skambėjo įvairių stilių muzika įvairiomis Europos kalbomis. Mokytojai organizavo integruotas kalbų pamokas. Pavyzdžiui, IVa ir IIa klasių gimnazistai per lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamokas mokėsi apie frazeologizmus: nagrinėjo įdomesnius žodžių junginius, vertė iš anglų kalbos į lietuvių, ieškojo geriausio atitikmens savo gimtojoje kalboje ir stebėjosi kalbų turtais.

Užsienio kalbų mokytojai pakvietė visus kolegas per ilgąją pertrauką į mokytojų kambarį pabendrauti populiariausiomis Europos kalbomis. Pasiūlė perskaityti aforizmų, greitakalbių įvairiomis kalbomis, pasiaiškinti jų prasmę ir įsiklausyti į žodžių skambesį. Patys aktyviausi mokytojai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Vakaras gimnazijos skaitykloje nuotaikingu renginiu vainikavo Tarptautinės kalbų dienos šventę. Užsienio kalbų mokytojai tęsdami tradiciją suorganizavo viktoriną bendruomenei „Taip ir Ne“. Gimnazijos mokiniai, mokytojai ir tėveliai turėjo galimybę savo užsienio kalbų žinias pritaikyti praktiškai, kai reikėjo atspėti, koks daiktas paslėptas po žaidimo gaubtu. Šių metų žaidimo tema buvo ruduo. Dvi komandos, kurias sudarė po du mokinius, mokytojus ir tėvelius, išradingai klausinėjo rusiškai, angliškai ir vokiškai, nes jiems reikėjo atspėti, koks daiktas, susijęs su rudeniu, gali atnešti pergalę. Abi komandos pasirodė puikiai, tačiau sėkmė ir sumanumas pradžioje šypsojosi komandai, pasivadinusiai „Linksmieji šermukšniai“, o vėliau, finale, fortūna nusišypsojo „Ežiukams rūke“. Idealesnės žaidimo pabaigos negalėjome nė tikėtis – nugalėjo draugystė.

Dėkojame visiems susirinkusiems į renginį ir tikimės, kad laikas neprailgo nei žaidėjams, nei jų palaikyti atėjusiems žiūrovams. Kuo nuoširdžiausiai dėkojame tėveliams: Daivai Petkuvienei, Akvilei ir Igoriui Bukinams, Ramūnui Birškiui, kurie padovanojo savo asmeninio laiko dalelę gimnazijos bendruomenei ir nuoširdžiai įsitraukė į azartišką viktoriną. Džiaugiamės galimybe užmegzti draugystę tarp bendruomenės narių.

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės informacija

Integruotas chemijos bei vokiečių kalbos mokymas

Paskelbta: rugsėjo 29, 2016 | Kategorija: Informacija

  Šiuos mokslo metus pradėjome įsitraukdami į Goethe`s instituto Lietuvoje vykdomą projektą ,,Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“. Kartu su kitų Lietuvos mokyklų komandomis rugpjūčio 22-23 dienomis dalyvavome seminare – mokymuose, kuriuose patirtimi dalijosi projekto dalyviai. Sužinojome apie įdomius praktinius darbus, naudojant rinkinį vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams ,,Ecolabbox“. Šiuo rinkiniu visas projekte dalyvaujančias mokyklas aprūpino Goethe’s institutas.

Per chemijos ir vokiečių kalbos modulį mūsų gimnazijos IIb klasės mokiniai tyrinės Telšių rajono ežerų vandens būklę. Mokiniai atliks praktinius darbus, lygins duomenis, mokysis apibendrinti informaciją. Tikimės, kad integruotose chemijos ir vokiečių kalbos modulio pamokose mokiniai ne tik pagilins chemijos bei vokiečių kalbos žinias, bet ir gaus praktinės naudos, ugdysis gebėjimus, reikalingus ateičiai.

Chemijos mokytoja Zita Mikutienė, vokiečių kalbos mokytoja Regina Vidrinskienė

Konstitucijos egzaminas

Paskelbta: rugsėjo 28, 2016 | Kategorija: Informacija

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas – jau 10-ą kartą vykstanti visuotinė teisinių žinių patikrinimo akcija. Egzaminą organizuojanti LR Teisingumo ministerija kartu su egzamino globėja Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ir partneriais: naujienų portalu DELFI, LRT, bei rėmėju „Lietuvos paštas“ visus šalies piliečius ir gyventojus kvietė pasitikrinti Konstitucijos žinias. Jame dalyvauti buvo kviečiami visi Lietuvos piliečiai, mylintys savo šalį ir norintys dar geriau išmanyti pagrindinį Lietuvos įstatymą – Konstituciją.

Prie šios akcijos prisidėjo 451 ,,Džiugo“ gimnazistas. Mokiniai savo Konstitucijos žinias galėjo pasitikrinti spręsdami 30 klausimų testą. Tačiau tai buvo ne tik žinių patikrinimas, bet ir puiki progą sužinoti arba pagilinti savo žinias, kas deklaruojama pagrindiniame valstybės įstatyme. Savo žinias pasitikrino ir būrelis gimnazijos mokytojų. Geriausiai sekėsi informatikos mokytojui Romui Ubartui.

Konstitucijos egzaminas yra puiki proga kiekvienam iš mūsų dar kartą prisiminti, kokiomis vertybėmis remiantis kuriame savo valstybę ir gerovę joje, ar gerai išmanome savo teises ir pareigas, kodėl jos svarbios. Tik puoselėdami jas visi kartu galėsime kurti mūsų valstybę, kurioje visiems gyventi bus gera.

Istorijos mokytoja Nomeda Laukaiteinė

„Judrioji savaitė“ Telšių „Džiugo“ gimnazijoje

Paskelbta: rugsėjo 27, 2016 | Kategorija: Renginiai

„Džiugo“ gimnazijoje vyko akcija „Europos Judrioji savaitė “, kuri organizuojama visose Europos šalyse nuo rugsėjo 16 dienos. Savaitė užbaigiama rugsėjo 22– ąją, kuri yra minima kaip diena be automobilio. Mūsų gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas iniciavo šią akciją gimnazijoje ir parodė bendruomenei pavyzdį – į darbą atvyko pėsčiomis, todėl organizatoriai jam įteikė prizą.

Per akciją prie pagrindinių durų į gimnaziją buvo iškabinta IIIa klasės mokinės Lauros Steponavičiūtės paruošta informacija apie „Judriosios savaitės“ veiklas gimnazijoje ir Id klasės mokinės Gabijos Lukošiūtės plakatas „Rugsėjo 22–oji –Tarptautinė diena be automobilio“.

Visą savaitę pirmųjų gimnazijos klasių mokiniai su auklėtojomis per ilgąją pertrauką buvo kviečiami aktyviai judėti. Gimnazijos kiemelyje vyko judrieji žaidimai „Judėkime šokio ritmu“, kuriuos vedė trečiokės Viktorija Matėšiūnaitė, Martyna Raižytė ir Iveta Jonušaitė. Buvo priminta ir parodyta, kaip prireikus suteikti pirmąją medicininę pagalbą, ir mokiniai patys galėjo išbandyti bei pritaikyti žinias. Ia klasės mokiniai Eva Augaitytė, Mantė Dapkutė, Liveta Gaižiūnaitė, Deivydas Kibartas, Rugilė Laurinavičiūtė, Eimantas Linartas, Lukas Ronkys, Ignas Smilgevičius, Beatričė Timinskaitė, Mykolas Turskis gimnazijos sporto salėje vedė mankštą. Dalyviai patvirtino, kad šiems pratimams atlikti užtrunkama tik keletas minučių, bet po jų diena būna žvali ir smagi.

Ketvirtadienį vyko „Judriosios savaitės“ pabaigos šventė. Padėkas už aktyvų dalyvavimą gavo daugelis „Džiugo“ gimnazistų. Ia klasės mokiniai ir jų auklėtoja Irena Tarvainienė nuo Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro gavo dovanų – po firminį rašiklį ir javainį. Prizus ir padėkas įteikė renginio organizatorės – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Romualda Galinauskienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

Integruota pamoka „Atminties kelias“

Paskelbta: rugsėjo 27, 2016 | Kategorija: Renginiai

Lietuvoje rugsėjo 23 dieną, pagerbiant Lietuvos žydų genocido aukų atminimą, nelieka šiai datai abejinga ir „Džiugo“ gimnazijos bendruomenė. Moksleiviai nuolat skatinami domėtis Telšių miesto istorija, kuri neatsiejama nuo šiurpios žydų tautos lemties.

Šįmet pirmų klasių gimnazistai kartu su pilietiškumo pagrindų (Vida Urlovaitė) ir lietuvių kalbos mokytojomis (Asta Ruikienė, Irena Tarvainienė, Aušra Ramančauskienė) dalyvavo integruotoje pilietiškumo ir literatūros pamokoje „Atminties kelias“, vykusioje Rainių miškelyje, prie paminklo, kur prieš 75 metus buvo žiauriai sušaudyta šimtai niekuo nekaltų Telšių žydų. Šioje pamokoje mokytojos ir mokiniai kalbėjo apie Telšiuose gyvenusią gausią žydų bendruomenę, jos žymiausius atstovus ir nuopelnus Lietuvos valstybei. Taip pat I klasių mokiniai skaitė tragiškus įvykius išgyvenusiųjų prisiminimus, atliko literatūrines kompozicijas, leidusias giliau pajusti žmonių, ypač mažų žydų vaikų, kančią ir siaubą mirties akivaizdoje. Pagarbiai prisiminti ir Pasaulio Tautų Teisuoliai, kurie gelbėjo žydus.

Mokinių atnešti ir saujoje sušildyti akmenėliai, uždegtos žvakutės prie paminklinio akmens žydų aukoms – tai ženklas, kad atmintis dar gyva. Tik prisimindami bei pasakodami apie šią tragediją jaunajai kartai, galime tikėtis, jog ateityje tai nepasikartos. Tad istorijos pamokas privalome gerai išmokti.

Lietuvių kalbos mokytoja Aušra Ramančauskienė