Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Renginys sveikiems įgūdžiams formuoti

Paskelbta: lapkričio 27, 2015 | Kategorija: Renginiai

priesrukymaKiekvienais metais trečiąjį lapkričio ketvirtadienį minima Tarptautinė nerūkymo diena. Šią dieną svarbu minėti, nes mūsų visuomenei labai opi sveikatos problema – mokinių rūkymas. Ciuricho (Šveicarija) universiteto profesorius K. Birneris pabrėžia: „Prieš 100 metų iškilo problema – moterys ir rūkymas, prieš 50 metų – rūkymas ir jaunimas, dabar atsiranda dar svarbesnė problema – rūkymas ir vaikai“.

Spalio – lapkričio mėnesiais visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė per klasės valandėles kalbėjo su pirmokais tema „Priklausomybė nuo tabako ir pagalbos rūkančiam būdai“. Buvo demonstruojamos mokymo priemonės: rankinis „Rūkorių“ modelis ir „Pico Smokerlyzer – CO“ testeris, peržiūrėta mokomoji medžiaga „Ar žinai, ką rūkai“. Pokalbių tikslai – šiame amžiaus tarpsnyje plėsti žinias apie rūkymo pasekmes, informuoti apie pagalbos būdus rūkančiam, formuoti mokiniams sveikatos įgūdžius, padėti sveikai gyventi.

Lapkričio 24 dieną „Džiugo“ aktų salėje Tarptautinės nerūkymo dienos proga buvo suorganizuotas I-II klasių mokiniams renginys, kurį vedė gimnazistai Martyna ir Rūta. Į renginį atvyko Telšių r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistai Asta Matulevičienė ir Mantas Karečka. Mokinių komandos turėjo atsakyti į klausimus apie tabaką, rūkymą ir jo žalą, taip pat nupiešti plakatą „Antireklama prieš rūkymą“. Svečiai apdovanojo IIa klasės mokinių komandą už geriausiai nupieštą plakatą ir teisingiausius atsakymus. Paskatinimo prizų gavo ir dalyviai iš salės už teisingus atsakymus. Visuomenės sveikatos biuro atstovai gimnazijai padovanojo kuponą, su kuriuo 20 mokinių grupė galės nemokamai apsilankyti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos filiale ir pamatyti vienintelį Lietuvoje robotą rūkorių, kuris rūko cigaretes ir tiria, kiek jose yra kenksmingų medžiagų. Į šią kelionę vyks renginio nugalėtojai, nes jie tikrai to nusipelnė.

„Džiugo NSO“ lydėjo sėkmė

Paskelbta: lapkričio 27, 2015 | Kategorija: Informacija

Šių metų lapkričio 17 dieną Žemaitės gimnazijoje vyko regiono intelektinis pramoginis renginys rusų kalba „KVN“. Renginio organizatorių (rusų kalbos mokytojų metodininkių Daliutės Dambrauskienės ir Reginos Vidrinskienės) tikslai buvo populiarinti rusų kalbą, ugdyti gebėjimus dirbti komandoje, treniruoti reakcijos greitumą, išradingumą ir kūrybiškumą. Renginyje puikiai pasirodė 4 gimnazijų komandos (Telšių Žemaitės, „Džiugo”, V.Borisevičiaus katalikiškosios ir Mažeikių Merkelio Račkausko), turėjusios prisistatyti, sukurti mokyklos reklamą, sugalvoti ir suvaidinti pasakos pabaigą bei sužaisti viktorinoje „Taip ir Ne“. Mūsų gimnazijos komandai „Džiugo NSO“ ypač gerai sekėsi vaidybinės užduotys bei viktorina ir ji užėmė garbingą 1-ąją vietą. Komandos nariams (Ignas Sajatauskas, IIIa kl., Rosita Šiaulytė, IVd kl., Dalia Krauzaitė, IVd kl., Gytis Karpuchinas, IVa kl., Nikita Kuzminovas, IVa kl., Samanta Sadauskytė, IVa kl.) renginyje buvo linksma ir įdomu, gerą atmosferą kūrė muzikiniai intarpai, „Linksmoji loterija“, rusiškų suvenyrų stalas su tikru rusišku virduliu, todėl neliūdėjo ir susirinkę žiūrovai. Justas Meškys iš IVd klasės vedė „Taip ir Ne“ dalį, kur taip pat turėjo galimybę parodyti savo rusų kalbos kalbėjimo įgūdžius. Vertinimo komisiją sudarė dalyvaujančių gimnazijų atstovai ir rusų kalbos metodinio būrelio pirmininkė Asta Daukantienė.

„Džiugo“ gimnazijos mokiniai džiaugėsi galėdami dalyvauti puikiai organizuotame renginyje ir didžiuojasi laimėjimu. Dėkojame organizavusioms mokytojoms bei dalyviams ir jų palaikymo komandoms.

Samanta Sadauskytė, IVa kl.

Kodėl verta tapti kariu?

Paskelbta: lapkričio 24, 2015 | Kategorija: Renginiai

Minint Lietuvos kariuomenės dieną buvo organizuotas ciklas pilietinio ugdymo pamokų netradicinėje aplinkoje.

Lapkričio 18 d. Ia ir If klasėms pamoką vedė Telšių 5-osios kuopos vadas Arūnas Juška ir KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios šaulys Mindaugas Jokubas. Pamokos pradžioje filmuotą medžiagą pristatė ir pranešimą apie įspūdžius, patirtus jaunųjų šaulių stovykloje Rukloje, pasakojo gimnazistas Dominykas Sabaliauskas. Vėliau svečiai supažindino su šaulių organizacija, jos struktūrą, naudojamais ginklais, veikla ir galimybėmis tapti šauliu. Buvo malonu girdėti, kad ne vienas mūsų gimnazistas šauniai tarnauja šaulių gretose. Vien Ia klasėje mokosi keturi jaunieji šauliai.

Lapkričio 19 d. Ia, IIe ir visų IV klasių mokiniai, lydimi istorijos mokytojų N.Laukaitienės ir V.Urlovaitės, lankėsi Karo prievolės ir komplektavimo poskyryje. Čia Krašto apsaugos savanoriai supažindino gimnazistus su Lietuvos kariuomenės struktūra, kario tarnyba, suteikė galimybę į rankas paimti, išardyti ir vėl surinkti įvairius ginklus, supažindino su kario ekipuote. Ketvirtokams gimnazistams aktualiausi klausimai buvo apie savanorių karo tarnybą ir studijas Lietuvos karo akademijoje.

Pilietinio ugdymo pamokų netradicinėje aplinkoje tikslas buvo pasiektas. Mokiniams aiškiai įvardintos 7 priežastys, dėl kurių verta eiti kario keliu: garbė, pareiga, mokslai, karjera, draugai, nuotykiai ir pinigai. Tarnaudamas užtikrini savo šalies, savo šeimos saugumą. Kariuomenėje supranti, kiek svarbu komandinis darbas ir galimybė pasitikėti vienas kitu, kokia svarbi yra garbė ir pareiga. Tikimės, kad mūsų gimnazistai vadovausis šiomis vertybėmis ir šiandien, ir tada, kai paliks ,,Džiugo“ gimnaziją.

Istorijos mokytoja Nomeda Laukaitienė

Paroda „Tolerancijos mozaika“

Paskelbta: lapkričio 20, 2015 | Kategorija: Renginiai

Lapkričio 16 d. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija jau tryliktus metus inicijuoja Tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Šiais metais šios dienos simbolis – mozaika.

I-IV klasių gimnazistai kartu su auklėtojomis, padedami dorinio ugdymo mokytojų Vilmos Žutautienės ir Renatos Mončytės, psichologės Isidoros Stonienės, kūrė įdomias ir originalias Tolerancijos dienos mozaikas. „Džiugo“ fojė ketvirtadienį, lapkričio 19 d., visa gimnazijos bendruomenė galėjo pasigrožėti bei apžiūrėti mokinių darbus, atliktus panaudojant gamtines, statybines medžiagas, audinius, net ryžius, makaronus ir kt. Per klasių valandėles bei dorinio ugdymo pamokas aptarta tolerancijos sąvoka, pavyzdžiai iš istorijos bei šiandienos aktualijų.

Teisės pamoka Telšių policijos komisariate

Paskelbta: lapkričio 18, 2015 | Kategorija: Informacija

Lapkričio 16 d. „Džiugo“ III klasių gimnazistams mokytoja N.Laukaitienė teisės pamoką organizavo Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate. Ten mokinius pasitiko nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė Vilma Kuzminskienė ir supažindino su policijos komisariate esančiais skyriais, poskyriais, papasakojo, kaip galima tapti policininku, kokie šio darbo ypatumai. Davė mokiniams pavartyti LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, paaiškino, kaip juo vadovaujamasi bei kokie nutarimai gali būti priimami pagal atitinkamus straipsnius. Specialistė parodė antrankius ir pamokė, kaip juos reikia uždėti nusikaltimus padariusiems ar besipriešinantiems asmenims. Mokiniai pabandė tai padaryti per 6 sekundes. Kartu su darbuotoja gimnazistai apžiūrėjo įvairias patalpas: vaizdo kamerų patalpą, sporto salę, nusikaltimus padariusių asmenų laikymo izoliatorių.

„Džiugiečiai“ išvyko iš policijos komisariato sužinoję daug įdomios ir naudingos informacijos. Dar laukia netradicinė teisės pamoka advokatų kontoroje, kur bus galima praktiškai susipažinti su šia profesija.

Kristina Siurblytė, III kl.

Paskaita prevencine tema

Paskelbta: lapkričio 12, 2015 | Kategorija: Informacija

Š.m. lapkričio 10 d. gimnazijos aktų salėje I klasių mokiniai klausė paskaitos „Ar žalingi įpročiai tavo draugai: alkoholis ir psichotropinės medžiagos“. Šitos paskaitos tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į žalingų įpročių paplitimą įvairiuose socialiniuose sluoksniuose (mokykloje, gatvėse, reklamoje, kultūros srityse). Lektorius Artūras Šiukšta kalbėjo apie griaunamą žalingų įpročių žalą mūsų nacionalinei ekonomikai, demografijai, moralinei ir dvasinei bei fizinei sveikatai. Lektorius motyvavo ir skatino jaunuolius elgtis atsakingai, turėti tvirtas dorines nuostatas, ugdytis tinkamus socialinius įgūdžius, tiesiog jausti antipatiją psichoaktyvioms medžiagoms, net vykdyti prevenciją tarp savo artimųjų (tapti aktyviu prevencijos puoselėtoju).

Vykdant šią prevencinę programą, mokiniai, išklausę paskaitą, turi suvokti, jog jie pirmiausiai patys atsakingi už savo gyvenimą, kad žalingus įpročius naikinti reikia pradėti nuo savęs, nuolat ugdyti savo sąmoningumą, dvasines, socialines ir kultūrines vertybes. Psichoaktyvių medžiagų vartojimas turi tapti visai nemadingu dalyku tarp mūsų jaunimo.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

Pyragų diena „Džiuge“

Paskelbta: lapkričio 10, 2015 | Kategorija: Renginiai

12183941_1023405484357889_1365453844182652890_oPyragų diena – tai „Išsipildymo akcijos“ įkvėpta ir tradiciškai kiekvienų metų lapkritį švenčiama diena, kurios tikslas yra išsikepti pyragą, atsinešti jį į darbą ar į mokyklą, parduoti kepinį ir surinktas lėšas paaukoti sergantiems vaikams.

Šiais metais lapkričio 6d. pirmą kartą mūsų gimnazijoje buvo paminėta ši diena. Mokyklos prezidentūra visus ragino kepti įvairius skanėstus, juos parduoti ir taip prisidėti prie akcijos. „Džiugo“ bendruomenės nariai, paplušėję virtuvėje, penktadienį, per ilgąją pertrauką, į fojė sunešė labai gražiai atrodančių bei labai skanių pyragų ir pyragaičių! Visi juos noriai pirko ir buvo surinkti 106 eurai, kurie bus pervesti į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą.

Ačiū visiems, kurie nepagailėjote savo laiko, iškepėte pyragą ir pavaišinote „džiugiečius“! Prezidentūra džiaugiasi ir dėkoja visiems, prisidėjusiems prie Pyragų dienos, kurios rezultatai suteikia džiaugsmo ne tik mums, bet ir vaikams, kuriems labai reikia mūsų nuoširdžių aukų!

Rūta Kukanauzaitė

„Džiugiečiai“ Laikinojoje sostinėje

Paskelbta: lapkričio 6, 2015 | Kategorija: Informacija

Spalio pabaigoje Ia klasė su auklėtoja N.Laukaitiene ir lietuvių kalbos mokytoja A.Valuckiene vyko į edukacinę pažintinę ekskursiją į Kauną „Laikinosios sostinės istorinis ir literatūrinis palikimas“. Gimnazistai Maironio literatūros muziejuje susipažino su mūsų tautos dainiaus Maironio gyvenimo faktais ir poezijos savitumu, atliko kūrybines užduotis, net paragavo gido profesijos. Taip pat pakartojo žinias apie Vaižgantą ir S.Nėrį. Stabtelėję prie Maironio kapo ir tylos minute pagerbę poetą, gimnazistai nukeliavo iki Istorinės LR prezidentūros rūmų ir prisiminė buvusius Lietuvos prezidentus, kuriems atminti pastatyti paminklai prezidentūros kiemelyje. Vėliau Vytauto Didžiojo karo muziejuje mokiniai aktyviai dalyvavo edukaciniame užsiėmime apie šaltojo karo ir propagandos poveikį tautos gyvenimui. Kad būtų lavinamas ne tik protas, bet ir kūnas, gimnazistai porą valandų praleido laipiojimo centre „Miegantys drambliai“.

Antrokų ekskursijos įspūdžiai

Paskelbta: lapkričio 6, 2015 | Kategorija: Informacija

Lapkričio 2 dieną IIa, IIb ir dalis IIc klasės mokinių, lydimi auklėtojų G.Šiaudvytienės, A.Ruikienės ir R.Mončytės, išsiruošė į seniai planuotą ekskursiją po Šiaulius ir Joniškėlio Karpių dvarą. Atvykus į Šiaulių centrą, mus pasitiko gidė, kuri trumpai supažindino su miesto istorija ir kvietė pasivaikščioti po pėsčiųjų bulvarą. Pamatėme daug įdomių skulptūrų, pastatytų įvairiose miesto erdvėse, sužinojome jų sukūrimo istorijas. Lankėmės gražiojoje gulbės formos Šiaulių katedroje, stebėjome net du unikalius saulės laikrodžius. Visiems paliko įspūdį didžiosios lapės skulptūra, pastatyta Talšos ežero pakrantėje.

Po įdomaus pasivaikščiojimo po Šiaulių miestą išvykome į Karpių dvarą. Visi nekantravo leistis į naktinį žygį. Ekskursija prasidėjo jau sutemus, apie 19 valandą. Įspūdingos išvaizdos gidas, paaiškinęs taisykles, pradėjo sekti dvaro istoriją, kurios neperskaitysi jokiame vadovėlyje. Tyloje leidomės į neužmirštamą naktinę kelionę po XVIII-XIX a. dvaro pastatų ansamblį ir parką. Buvo pasakojama apie gūdų baudžiauninkų namą, kuriame choleros epidemijos metu caro kazokų suvaryti žmonės su vaikais buvo pasmerkti lėtai ir siaubingai mirčiai. Įdomi istorija apie iš Ispanijos atgabentą juodąją rožę, kurią savo gyvybės kaina nuo sniego apsaugojo oranžeriją prižiūrėjęs sodininkas. Visus pašiurpino paslaptingosios medžių aikštelės istorija, menanti dvaro ūkvedžio Pšibilskio nukankintų vaikų klyksmą. Ekskursijos pabaigoje visus, išgyvenusius naktinį košmarą, dvaro šeimininkai vaišino ypatinga žolelių arbata.

Gustė Regelskytė, IIb kl.

„Krikštadievadienis“ gimnazijoje

Paskelbta: lapkričio 5, 2015 | Kategorija: Renginiai

Spalio 23 dieną mūsų gimnazijoje vyko pirmokų krikštynos. Daugelis antrokų noriai įsitraukė į jų organizavimą, kad sukurtų linksmą ir šventišką renginį gimnazijos naujokams. Besiruošdami krikštynoms antrokai išgyveno įvairių akimirkų: linksmų, kupinų entuziazmo, ir ne tokių džiaugsmingų, kai kildavo nesutarimų. Tačiau susivieniję suruošė įsimintinas krikštynas „Graikų dievai ir herojai“.

Krikštynų dieną per ilgąją pertrauką aktų salėje vyko iškilmingas renginys, kurio vedėjai – vyriausias senovės graikų dievas Dzeusas (Ernestas Stankus) su savo žmona Hera (Ema Sudintaitė). Jie pakvietė pirmokus aukoti dievams ir prašyti palankaus likimo bei parodyti paruoštą namų darbą. Klasių prisistatymus vertino komisija, kurią sudarė senovės graikų dievai: Temidė (Paulina Garbinčiūtė), Atėnė (Greta Vitkutė), Afroditė (Viktorija Matešiūnaitė), Hadas (Modestas Darbutas) ir Poseidonas (Vilius Šiškauskas). Po linksmų ir išradingų pasirodymų pirmokai turėjo atlikti įvairias užduotis ir olimpines rungtis. Vieni varžėsi sporto salėje, kiti buvo pakviesti į lauką paruoštų išbandymų.

Pirmokai nuoširdžiai įsitraukė į krikštynų šurmulį, stengėsi gerai atlikti užduotis, todėl pasitarę dievai nutarė priimti naujokus į „Džiugo“ Olimpą. Krikštynų dalyviai sporto salėje davė iškilmingą priesaiką antikos dievams, gavo liudijimus ir dovanų krikšto proga. Tikimės, jog užsimezgusi draugystė tarp pirmokų ir antrokų išliks ilgai.

Rūta Kukanauzaitė ir Paulina Garbinčiūtė, IIa kl.