Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Istorija

Mokyklos istorija

mokykla_1974m1

Telšių miesto penktoji vidurinė mokykla buvo statoma nuo 1973 metų sausio mėnesio iki 1974 metų birželio mėnesio buvusio turgaus vietoje. Projekte buvo numatyta mokykla su baseinu, kuris turėjo užimti tris korpusus, ir šaudykla. Pritrūkus lėšų, baseino buvo atsisakyta.
1974 metų rugsėjo pirmąją darbą pradėjo 64 mokytojai ir 1470 mokinių, kurie mokėsi dviem pamainomis. Nuo 1989-1990 mokslo metų pradedama dėstyti informatika. Nuo 1992-1993 mokslo metų antrokams pradedama dėstyti anglų kalba.

Nuo 1997 metų mokykla vadinama Telšių „Džiugo“ vidurinė mokykla. 2000 m. rugsėjo 1 d.  mokykla tapo profiline su humanitariniu ir realiniu profiliais. O nuo 2012 metų, akreditavus vykdomą vidurinio ugdymo programą, mokyklai suteikiamas „Džiugo“ gimnazijos vardas. Mokyklai vadovavo šie direktoriai: Kazimieras Valančauskas (1974 – 1997), Justina Vitkienė (1997 – 2003). Nuo 2003 metų mokyklai vadovauja Mindaugas Sabaliauskas.

Mokykla  garsėja savo pažangumu, gerais egzaminų rezultatais ir įstojusių į aukštąsias mokyklas abiturientų skaičiumi. Aukso medaliu  mokyklą baigė 25  mokiniai, sidabro medaliu – 42 mokiniai, gana daug – su pagyrimu. Mokykla turi savo vėliavą, himną, logotipą, uniformą, elektroninį dienyną, internetinį puslapį www.dziugogimnazija.lt.

Pamažu keičiama mokymosi aplinka: atnaujinti kabinetai, atnaujinta mokyklos valgykla, sporto salė, aktų salė, koridorių grindų danga, mokytojų kambarys, mokinių rūbinė. Gimnazijos koridorių sienas puošia mokinių piešiniai, pristatoma mokyklos veikla. Įrengta stovėjimo aikštelė dviračiams, tvarkomas gimnazijos stadionas.
Mokiniams teikiama tokia pagalba: organizuojamas prevencinis darbas ir teikiama socialinė – pedagoginė – psichologinė pagalba; vykdomas profesinis veiklinimas; organizuojama kultūrinė – pažintinė veikla, ekskursijos. Vykdoma savanorystės programa „Pagalbininkas“, kurios tikslas – pagerinti naujai atvykusių mokinių adaptaciją.

Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja socialinių partnerių organizuojamuose renginiuose, spektakliuose, koncertuose, parodose. Gimnazija kartu su kitomis užsienio mokyklomis dalyvavo tarptautiniame Comenius partnerystės projekte „Antivirus 2.0 – paauglių paruošimas susidūrimui su modernios Europos visuomenės iššūkiais”. Yra  įgyvendinama patyčių  prevencijos programa „Olweus“ ir gimnazijai 2013-2015, 2015-2017, 2017-2019, 2019-2021 metais suteiktas tarptautinis „Olweus mokyklos“ vardas.

Gimnazija yra įsitraukusi į lyderystės plėtrą rajone, kurios tikslas – švietimo bendruomenės narių įsitraukimas ir rezultatyvus bendradarbiavimas, ugdant sėkmingą žmogų. 2015 metais „Džiugo“  gimnazija – Švietimo lyderių bendriją koordinuojanti mokykla.

Veikia sporto klubas „Džiugietis”.

Tradiciniai renginiai:

  • mokyklinės šventės – Rugsėjo pirmosios šventė, Mokytojų diena, šimtadienis, abiturientų išleistuvės,  gimnazijos prezidento inauguracija, koncertas tėvams ir kt.;
  • valstybinės, tautinės, religinės šventės – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Kovo 11-osios minėjimas, Lietuva – Europos Sąjungos narė, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Kalėdinis rytmetys, bendruomenės šv. Mišios katedroje;
  • kiti – Europos kalbų diena, Pasaulinė gyvūnų diena, dainuojamosios poezijos vakaras „Žvakių šviesoje“, Gerumo akcijos, Žemės dienos minėjimas, pirmūnų ir gerai mokyklą lankančių mokinių šventė – ekskursija, vasaros stovyklos, įvairios sportinės varžybos ir kt.

Mokyklos bendruomenė bendrauja ir bendradarbiauja su AB „Žemaitijos pienas“;  VŠĮ Telšių RPM centru; Telšių vyskupijos šeimos centru; Telšių apskrities vyr. policijos komisariatu; Telšių švietimo centru; Telšių krizių centru, Telšių dailės mokykla; Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarija; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių raj. komitetu; muziejumi “Alka”, Žemaitės dramos teatru, Telšių kultūros centru ir kt.

Nuo 1997 metų mokykloje renkamas mokinių prezidentas. Mokinių prezidentūrai vadovavo Andrius Mažeiva, Algirdas Pocius, Eva Rumbutytė, Alma Valatkaitė, Tadas Berenis, Gintas Mineikis, Aušra Gintautaitė, Donata Veliūtė, Julija Ričkutė, Lina Kazbaraitė, Greta Bumblauskaitė, Lukas Kaminskis, Justas Meškys,  Paulina Garbinčiūtė,  Paulius Kačinskas,  Gabija Kalinauskytė. Nuo 2020 metų gimnazijos prezidentas – Ieva Jankauskaitė.