Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Psichologas

PSICHOLOGINĖ PAGALBA GIMNAZIJOJE

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichinę sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais, auklėtojais, mokytojais.

Mokykloje dirbanti psichologė konsultuoja mokinius, užsiima tėvų, auklėtojų ir mokytojų švietimu, kartu su kitais mokykloje dirbančiais specialistais rūpinasi prevencinių priemonių įgyvendinimu, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija, atlieka tiriamąją veiklą.

Psichologė Isidora Stonienė dirba 204 kabinete.

Darbo laikas:

I II III IV V
Konsultacijos 10.00-14.30 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.30-14.30