Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Gimnazijos atributika

Gimnazijos emblema

Gimnazijos himnas

Virtinėm nubėga metai
Lyg viena diena.
Mes mokyklos šviesų vardą
Glaudžiam širdyse.

Čia užaugam, čia paskęsta
Aušros spinduliuos,
O skambi daina pro „Džiugą“
Vis tolyn ringuos.

Mokykla, šventove mūsų —
Kokia tu sava,
Kai rašau žodžius išmoktus
Aukso aš raide.

Bėga dienos, vejas metai —
Sunku suskaičiuot,
Ateitis mus „Džiugo“ vardą
Nepaliaus kartot.

(A.Varnelienė)