Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Direktorius

Gimnazijai vadovauja direktorius Mindaugas Sabaliauskas.

Tel. 60234;

El.p.: mindaugassabaliauskas5@gmail.com

Jo pagrindinės funkcijos yra:

 • mokyklos veiklos programų rengimas ir iniciavimas;
 • mokyklos veiklos ugdymo rezultatų stebėjimas, analizavimas ir vertinimas;
 • pedagogų kvalifikacijos tobulinimo bei atestacijos sąlygų sudarymas;
 • bendradarbiavimas su moksleivių tėvais;
 • ryšių su socialiniais partneriais, mokyklos rėmėjais ir bendruomene plėtra;
 • pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimas ir informacijos ir duomenų pateikimas NEC;
 • materialinių ir fizinių išteklių rūpyba ir priežiūra;
 • darbų ir žmogaus saugos priežiūra;
 • tarptautinių mokyklos ryšių koordinavimas;
 • darbuotojų ir moksleivių saugumo užtikrinimas;
 • gamtos mokslų dalykų  mokytojų darbo kuravimas ir priežiūra.

Direktoriaus biografija:

 • Gimė 1971 m. spalio 18 d. Telšiuose.
 • 1980 – 1989 m. mokėsi Telšių 6-ojoje (dabartinėje „Kranto“) vidurinėje mokykloje.
 • 1990-1995 m. studijavo ŠPI Fizikos ir matematikos fakulteto fizikos specialybę ir įgijo fizikos mokytojo kvalifikaciją.
 • 2001 – 2003 m. ŠU Fizikos ir matematikos fakultete baigė fizikos studijų programą ir įgijo fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją.
 • Nuo 1997 m. dirba Telšių „Džiugo“ vidurinėje mokykloje fizikos mokytoju.
 • 2012 m. suteikta fizikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
 • Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. užima mokyklos direktoriaus pareigas.
 • 2009 m. suteikta trečia vadybos kvalifikacinė kategorija.
 • 2014m. ISM vadybos ir ekonomikos universitete baigė vadybos krypties švietimo lyderystės programą ir įgijo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

 • 2017 m. suteikta antra vadybos kvalifikacinė kategorija.