Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Darbo užmokestis

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių:

Pareigybės 2020 m. (Eurais) 2021 I ketv. (Eurais) 2020 II ketv. (Eurais) 2020 III ketv. (Eurais)  2020IV ketv. (Eurais)
Mokyklos direktorius  2274,03 2418,95 2264,81  2223,50  2422,68
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1776,64 2084,74  1697,17 1601,25  1845,07
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui  837,89 946,50  847,97  810,29  856,91
Mokytojai (vid. 1 dirbančiam)  1448,61 1525,65  1343,05 1398,53  1522,72
Bibliotekininkas  980,35 1024,98  979,20  943,481012,10  1012,10
Soc. pedagogas  1261,50 1248,55  1248,94  1171,17  1292,94
Informacinių technologijų specialistas  815,79 940,52  829,23 787,89  821,31
Raštinės administratorius  853,40 946,50  865,32  819,46  873,94
Valytojas  611,15 664,82  620,28 590,60  609,55
Darbininkas  616,67 663,05  619,73 609,90  624,77
Kiemsargis  501,59 666,45  613,17  590,01  609,89
Sargas  802,24  838,28 791,83
Budėtojas  604,08 663,05  621,47 585,01  602,97
Psichologas  1364,95 1436,83  1323,59  1256,56  1512,47