Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Darbo užmokestis

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių:

Pareigybės 2018 m. (Eurais) 2019 I ketv. (Eurais) 2019 II ketv. (Eurais) 2019 III ketv. (Eurais)  2019 IV ketv. (Eurais)
Mokyklos direktorius 1423,17 1909,09  2032,26  1945,08
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1062,56 1531,18  1565,64  1507,05
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 497,99 687,46  744,27  727,76
Mokytojai (vid. 1 dirbančiam) 914,44 1375,04  1360,64  1512,05
Bibliotekininkas 652,88 894,06  870,74  837,60
Bibliotekos vedėjas 660,25 864,49  878,57
Soc. pedagogas 726,14 1161,69  1161,69  1170,73
Informacinių technologijų specialistas 457,95 642,35  661,33  638,43
Raštinės administratorius 717,49 980,58  1116,06  877,14
Valytojas 400,30 561,04  638,47  558,37
Darbininkas 400,00 561,27  561,27  552,36
Kiemsargis 400,61 420,95  421,26  412,67
Sargas 519,70 721,25  742,46  681,13
Budėtojas 400,27 561,27  561,27  544,73
Psichologas 730,02 1273,66  1278,98  1253,44
Rūbininkas 401,55 555,07  558,72  535,28