Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Darbo užmokestis

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių:

Pareigybės 2019 m. (Eurais) 2020 I ketv. (Eurais) 2020 II ketv. (Eurais) 2020 III ketv. (Eurais)  2019 IV ketv. (Eurais)
Mokyklos direktorius 1983,38 2159,23 2264,81  2223,50  2032,26
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1573,01 1928,70  1697,17 1601,25  1694,70
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 726,74 832,56  847,97  810,29  748,80
Mokytojai (vid. 1 dirbančiam) 1296,20 1317,39  1343,05 1398,53  1285,82
Bibliotekininkas 867,21 972,96  979,20  943,48  869,91
Soc. pedagogas 1162,28 1282,22  1248,94  1171,17  1160,02
Informacinių technologijų specialistas 651,66 816,07  829,23 787,89  660,87
Raštinės administratorius 935,34 849,59  865,32  819,46  748,80
Valytojas 581,95 622,43  620,28 590,60  562,13
Darbininkas 559,62 609,89  619,73 609,90  561,27
Kiemsargis 419,45 485,35  613,17  590,01  421,09
Sargas 722,05 785,98  838,28 791,83  731,92
Budėtojas 558,02 609,89  621,47 585,01  561,27
Psichologas 1272,17 1301,53  1323,59  1256,56  1273,66
Rūbininkas 551,69