Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Kitas personalas

Raštinės administratorė Indra Vitartienė,  tel. 60234, el. p.: sekretore@dziugogimnazija.lt

Socialinė pedagogė Asta Lapinskienė, tel. 51737, el. p.: socped@dziugogimnazija.lt

Bibliotekininkė Janina Pronskienė, el. p.:  skaitykla@dziugogimnazija.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė, tel. 41491, el. p.: sarakauskiene@gmail.com

Psichologė Isidora Stonienė, st.sida@gmail.com

Ūkvedė Birutė Gailienė, tel. 41490, el. p. gailieneb@gmail.com