Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Kitas personalas

Raštinės vedėja Indra Vitartienė,  tel. 60234, el. p.: sekretore@dziugogimnazija.lt

Soc. pedagogė Asta Lapinskienė, tel. 51737, el. p.: socped@dziugogimnazija.lt

Bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė,el.p.:  ausravaiciuliene@gmail.com

Skaityklos vedėja Janina Pronskienė, el.p.:  skaitykla@dziugogimnazija.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė, tel. 41491, el.p.: sarakauskiene@gmail.com

Psichologė Isidora Stonienė, st.sida@gmail.com