Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Prevencinė veikla

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2013-2014 m. m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2012-2013 m. m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2014-2015 m. m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2015-16 m.m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2016-17 m.m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2017-18 m.m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2018-19 m.m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2019-20 m.m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2020-21 m.m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2021-22 m.m

OLWEUS

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE

Nuo 2009 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė  Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Programos tikslas – sumažinti patyčių ir  kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.  Tai 18 mėnesių ilgalaikė programa, kuri įtrauks visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Programos įgyvendinimo rezultatai Norvegijoje rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Kodėl reikia mokyklai šios programos? Patyčių ilgalaikės pasekmės:

 • poveikis nukentėjusiems mokiniams: pažeminimas, depresija, savęs nuvertinimas, baimė, sveikatos problemos, išmoktas bejėgiškumo jausmas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, psichosomatinės ligos;
 • poveikis skriaudėjams: polinkis į nusikalstamą veiklą: vogimas, chuliganiškas elgesys, alkoholio vartojimas.
 • poveikis mokyklai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi  mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

 • Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
 • Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
 • Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
 • Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija –  atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

Olweus Patyčių prevencijos programa  – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

Siekiant šio tikslo mokykloje yra:

 • sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
 • sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG);
 • išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;
 • peržiūrėta ir patobulinta pagal Olweus programą priežiūros sistema mokykloje –„Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“, „Informavimo apie patyčias bei netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“;
 • kiekvienais metais atliekama mokinių apklausa;
 • apklausos duomenys pristatomi mokyklos bendruomenei ir tėvams.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia –  Mūsų mokykloje nesityčiojama.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:
1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Du kartus per mėnesį mokykloje bus vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.

Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas prisidės prie saugios ir draugiškos atmosferos mokykloje kūrimo.

Direktorius Mindaugas Sabaliauskas
Programos koordinatorė psichologė Isidora Stonienė
Programos instruktorė  Mažeikių Merkelio Račkausko soc. pedagogė Gitana Svirskienė