Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Prezidentūra

Telšių „Džiugo“ gimnazijos XV mokinių prezidentūra
El. paštas: tdgprezidentura@gmail.com

 

Renginiai:

 • Naktis mokykloje
 • Pyragų diena
 • Kino vakarai
 • Angelų savaitė
 • Kalėdinis protų mūšis
 • Kalėdų karnavalas
 • Neužmirštuolių akcija
 • „Pasitikime vasarą kartu“

Bendradarbiaujame:

 • LMS (Lietuvos moksleivių sąjunga) – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos savivaldas vienijanti organizacija.
 • LMS TRMP (Lietuvos moksleivių sąjunga Telšių rajono mokinių parlamentas) – LMS organizacijos padalinys Telšiuose
 • Europos namai – organizacija įgyvendinanti pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, europinę tapatybę skatinančius ir ugdančius projektus.
 • MEP (Mokomasis Europos Parlamentas) – ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – didinti Lietuvos visuomenės žinias ir supratimą apie Europos Sąjungos (ES) aktualijas ir narystės ES suteiktas teises, skatinti visuomenės pilietinį aktyvumą bei politinių, socialinių, profesinių organizacijų bendradarbiavimą su Europos valstybėmis.
 • TRSVS (Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras) – biuro pagrindinis tikslas – rūpintis savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, perspėti ligų ir traumų priežastis, mažinti sergamumą.
 • TMK (Telšių mamyčių klubas) – ne pelno siekianti organizacija.

 

Projektai, į kuriuos įsitraukiame:

 • Erasmus+
 • VDU „Moksleivi, pabūk studentu“
 • „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“
 • „Europos egzaminas“
 • „Skaitmeninės pamokos Z kartai kūrimas”

 

 

Telšių „Džiugo” gimnazijos prezidentūros tikslai ir uždaviniai:

 • Organizuoti renginius gimnazijoje.
 • Skatinti mokinių aktyvumą.
 • Bendradarbiauti su kitomis mokyklomis nacionaliniu mastu.
 • Įsitraukti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.
 • Palaikyti ryšį su gimnazijos vadovais.
 • Skatinti mokytojų bei mokinių bendradarbiavimą.
 • Rūpintis gimnazijos aplinkos gerinimu.

Bendradarbiaukime!