Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Mokytojai

Mokytojų sąrašas

Mokytojas
Dalykas
1 Mindaugas Sabaliauskas Direktorius, fizika
2 Janina Šalkauskytė Dir.pavaduotoja
3 Asta Ruikienė Lietuvių kalba
4 Aušra Ramančauskienė Lietuvių kalba
5 Andžela Valuckienė Lietuvių kalba
6 Ginta Šapalienė Lietuvių kalba
7 Audronė Alšauskaitė Anglų kalba
8 Darius Gedmintas Anglų kalba
9 Daiva Mendeikienė Anglų kalba
10 Ingrida Vaitkevičienė Anglų kalba
11 Regina Vidrinskienė Vokiečių kalba, rusų kalba
12 Virginija Norkienė Rusų kalba
13 Gina Pamiškienė Matematika
14 Daiva Pociutė Matematika, informac. technolog.
15 Gitana Šiaudvytienė Matematika
16 Vilija Valauskienė Matematika, ekonomika
17 Jolanta Viršilienė Matematika, ekonomika
18 Romas Ubartas Informacinės technologijos
19 Aušra Bagdonienė Fizika
20 Renata Milokostenkaitė Chemija
21 Audronė Kavalevskienė Biologija
22 Dainora Kurlienė Biologija
23 Tomas Ubartas Geografija
24 Romaldas Kazakaitis Istorija
25 Nomeda Laukaitienė Istorija
26 Vilma Žutautienė Etika
27 Inga Dokšienė Muzika
28 Fausta Sabaliauskienė Muzika
29 Remigijus Viršilas Technologijos, braižyba
30 Giedra Smilgienė Kūno kultūra
31 Renata Mončytė
Tikyba
32 Adolfas Lukošius Gitara
33 Kastytis Kontrimas Fizika
34 Ilona Bičkienė Kūno kultūra
35 Zita Mikutienė Chemija
36 Indrė Benikienė Anglų kalba
37 Laima Šiaudkulienė Choreografija
38 Laima Baltrukonienė Geografija