Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Mokytojai

Mokytojų sąrašas

Mokytojas
Dalykas
1 Mindaugas Sabaliauskas Direktorius, fizika
2 Janina Šalkauskytė Dir.pavaduotoja
3 Asta Ruikienė Lietuvių kalba
4 Aušra Ramančauskienė Lietuvių kalba
5 Andžela Valuckienė Lietuvių kalba
6 Rasa Veitienė Lietuvių kalba
7 Audronė Alšauskaitė Anglų kalba
8 Darius Gedmintas Anglų kalba
9 Daiva Mendeikienė Anglų kalba
10 Violeta Siegienė Anglų kalba
11 Ingrida Vaitkevičienė Anglų kalba
12 Regina Vidrinskienė Vokiečių kalba, rusų kalba
13 Virginija Norkienė Rusų kalba
14 Gina Pamiškienė Matematika, fizika
15 Daiva Pociutė Matematika, informac. technolog.
16 Roma Toleikienė Matematika
17 Gitana Šiaudvytienė Matematika
18 Vilija Valauskienė Matematika, ekonomika
19 Jolanta Viršilienė Matematika, ekonomika
20 Romas Ubartas Informacinės technologijos
21 Aušra Bagdonienė Fizika
22 Renata Milokostenkaitė Chemija
23 Audronė Kavalevskienė Biologija
24 Dainora Kurlienė Biologija
25 Tomas Ubartas Geografija
26 Romaldas Kazakaitis Istorija
27 Nomeda Laukaitienė Istorija
28 Vida Urlovaitė Istorija
39 Vilma Žutautienė Etika
30 Inga Dokšienė Muzika
31 Fausta Sabaliauskienė Muzika
32 Remigijus Viršilas Technologijos, braižyba
33 Giedra Smilgienė Kūno kultūra
34 Renata Mončytė
Tikyba
35 Adolfas Lukošius Gitara
36 Kastytis Kontrimas Fizika
37 Ilona Bičkienė Kūno kultūra
38 Zita Mikutienė Chemija
39 Romualda Galinauskienė Anglų kalba, Prancūzų kalba
40 Indrė Benikienė Anglų kalba
41 Laima Šiaudkulienė Choreografija
42 Laima Baltrukonienė Geografija