Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Vaiko gerovės komisija

   Vaiko gerovės komisiją (VGK):

Pirmininkė – Romualda Galinauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-mokytoja.

Pavaduotoja – Isidora Stonienė, psichologė – psichologijos mokytoja,

Sekretorė –Janina Pronskienė, bibliotekininkė.

Nariai:

  • Asta Lapinskienė, soc. pedagogė,
  • Dalia Sarakauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
  • Romas Ubartas, informacinių technologijų mokytojas – informacinių technologijų specialistas.