Kategorija » Informacija « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Telšių rajono mokyklose Visuomenės sveikatos biuras kartu su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, jaunaisiais policijos rėmėjais, policijos savanoriais vykdo atšvaitų tikrinimo akciją „Aš su atšvaitu saugus 2014“. Akcija tęsis iki vasario 28 d.

Lapkričio 10-osios ankstų rytą mūsų gimnazijoje policijos pareigūnas tikrino, ar visi mokiniai ir mokytojai segi atšvaitus. Tiems, kas neturėjo, šįkart atšvaitas buvo padovanotas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė žymėjo drausmingų ir nelabai gimnazijos bendruomenės narių skaičių. Akcijoje dalyvavo ir direktoriaus pavaduotoja Romualda Galinauskienė, kuri apibendrino informaciją, kad tą rytą atšvaitų vis dar nesegėjo 20% mūsų gimnazistų. Ir pasidžiaugė, kad visi mokytojai atėjo į darbą su atšvaitais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Sarakauskienė pateikė statistikos duomenų: pernai vien tik per lapkritį eismo įvykiuose žuvo 38 žmonės, pusė iš jų (19) – pėstieji. Nė vienas iš jų nesegėjo atšvaito arba nedėvėjo šviesą atspindinčios liemenės.

Mieli moksleiviai, būkit matomi kelyje, nešiokite atšvaitus, nes jie būtini – saugo mūsų gyvybę.

Organizatoriai

Spalio 28 dieną, lydimi lietuvių kalbos mokytojos, maironiečių būrelio vadovės Aušros Ramančauskienės, išvykome į Kauną paminėti Lietuvos maironiečių draugijos 25-ečio.

Pakiliai nusiteikę visų pirma aplankėme šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, poeto Jono Mačiulio – Maironio amžino poilsio vietą. Vėliau kartu su Telšių Vincento Borisevičiaus, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų bei Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokiniais nuvykome į Maironio lietuvių literatūros muziejų, poeto namus, kuriuose jis gyveno su seserimi Marcele, kūrė eilėraščius ir priimdavo svečius.

(daugiau…)

Spalio 15-21 dienomis Telšių „Džiugo” gimnazijos mokytojų ir moksleivių grupė viešėjo Graikijoje, Zagoros miestelyje. Tai buvo trečiasis Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Antivirus 2.0“ partnerių susitikimas. Džiugiečiai trumpai vėl sugrįžo į vasarą, nes Graikijoje šiluma kartais siekė +35°C.

Susitikimo metu projekto dalyviai mokėsi graikų kalbos pagrindų, lavino anglų kalbos žinias rungtyniaudami kalbiniuose žaidimuose. Kadangi susitikimo tema – „Tautinis tapatumas“, mokiniai vieni kitiems turėjo pristatyti atliktus namų darbus –prezentacijas apie savo šalių tautinius simbolius. Lietuviai pasirinko gintarą, rūtą, rūpintojėlį, tautinę juostą, Užgavėnių kaukes, ąžuolą, liną, ruginę duoną ir baltą varškės sūrį.

(daugiau…)

Š.m. spalio 24-26 dienomis Telšių Žemaitės ir „Džiugo“ gimnazijų mokinės dalyvavo trijų dienų „Sniego gniūžtės“ stovykloje Šiaulių Lieporių gimnazijoje. Stovyklą organizavo ir visus užsiėmimus vedė Lieporių gimnazijos mokiniai, kuriems vadovauja mokyklos soc. pedagogė Ilona Atkočaitienė.

„Sniego gniūžtė“– tai jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai ir skatina kiekvieną iš mūsų priimti teisingus sprendimus. Be to, ji padeda ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius bei skatina linksmintis be svaigalų. Tai ypač aktualu šių dienų jaunimui. “Sniego gniūžtės” programą planuoja ir įgyvendina patys mokiniai. Jiems daug lengviau sukurti bendraamžiams patrauklią ir įdomią aplinką.

Stovykloje dalyvavo daugiau kaip 100 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Merginos, grįžusios iš stovyklos, sakė: „Nors stovykloje dalyvavome pirmą kartą – tikrai vertėjo ten vykti. Susipažinome su daugeliu mokinių iš kitų mokyklų; bendravimas buvo labai nuoširdus ir šiltas; vyko daugybė užsiėmimų, žaidimų; įgijome daug naudingos patirties. Jei kada dar sužinosime, kad vyksta „Sniego gniūžtės“ stovykla, – sutiksime dalyvauti nedvejodamos“.

Psichologė Isidora Stonienė

Dabartiniu laikotarpiu į mokyklą, į darbą dažniausiai keliaujame tamsiu paros metu. Todėl primename, kad pėstieji, einantys neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu esant blogam matomumui, privalo būti prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Tinkamai naudojami atšvaitai padės išvengti nelaimių kelyje, o mes visi būsime matomi ir saugesni tamsiu paros metu bei esant blogoms oro sąlygoms. Primename, kad atšvaitai yra būtini ir linkime visiems saugaus kelio!

Gimnazijos administracija

Spalio 17 d. į ateitininkų ataskaitinę – rinkiminę konferenciją minint Ateitininkų organizacijos atkūrimo Lietuvoje 25-etį Telšiuose rinkosi ateitininkai iš visos Žemaitijos. Po šv. Mišių susirinkusius į šventę pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Vėliau šventės dalyviai policijos lydimi patraukė į Telšių „Džiugo“ gimnaziją, kur juos šiltai pasitiko direktoriaus pavaduotoja Janina Šalkauskytė ir tikybos mokytoja Renata Mončytė bei gimnazijos ateitininkai. Pasidalinus duona ir žodžiu prie švetinių pietų stalo visi buvo pakviesti konferencijai į aktų salę.

(daugiau…)

Artėjant Vėlinėms, „Džiugo“ gimnazijos ateitininkų ir fotografų būrelių nariai, lydimi mokytojų Renatos Mončytės ir Vilmos Žutautienės, vyko į Telšių senąsias kapines. Prie paminklo „Pieta“, skirto Telšių kalėjimo politinių kalinių atminimui, sukalbėjome maldą ir išklausėme Justino Marcinkevičiaus eilėraščio „Vėlinės“. Vaikščiodami po kapines, ieškojome apleistų ir netvarkomų kapų ir ant jų uždegėme po žvakelę. Fotografai įamžino mūsų išvyką.

Greta Petrikaitė, IIa

Spalio 17-18 dienomis vyko Mokomojo Europos Parlamento tarpinė sesija Telšiuose, kurią organizavo mūsų gimnazistai Lukas Kaminskis ir Justas Meškys. Sesijoje dalyvavo daugybė moksleivių iš visos Lietuvos, taip pat aktyviai į MEP veiklą įsitraukė ir kiti mūsų gimnazijos mokiniai: Radvilė Kaminskytė , Irma Štongvaltaitė, Samanta Sadauskytė, Vytautė Bumblauskytė, Dalia Krauzaitė, Edvardas Monstvilas, Rosita Šiaulytė, Agnė Narmontaitė ir Emilija Miltinytė. Susiskirstę į komitetus bei politines grupes (grupių pirmininkais tapo mūsų gimnazistai: Lukas Kaminskis bei Edvardas Monstvilas) sesijos dalyviai rašė rezoliucijas. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas rašė rezoliuciją dėl ES šalių konkurencingumo pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos inovacijų srityse, tarptautinės prekybos komitetas rengė rezoliuciją dėl prekybos su islamiškomis šalimis, o aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas pateikė rezoliuciją dėl Ebolos viruso protrūkio. Per plenarinį posėdį, kuris vyko Telšių rajono savivaldybėje, šios rezoliucijos buvo svarstomos, o po politinių grupių balsavimo paaiškėjo, kad visos trys yra priimtos. Plenarinio posėdžio metu visus moksleivius sveikino mūsų miesto meras Vytautas Kleiva, kuris džiaugėsi aktyviu jaunimu. Ši sesija buvo labai produktyvi, įdomi bei skatinanti toliau domėtis, ji padovanojo naujų draugų bei daugybę įsimintinų akimirkų.

Vytautė Bumblauskytė

Šių metų spalio 21d. (antradienį) „Džiugo“ gimnazijos abiturientus į netradicinę literatūros pamoką pakvietė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Aušra Ramančauskienė ir Irena Tarvainienė. Pamoką – paskaitą „Atminties vainikas“, skirtą J.Vaičiūnaitės kūrybai aptarti, padovanojo teatro, televizijos, kino ir poezijos aktorė, Teatro sąjungos ir Meno Kūrėjų asociacijos narė, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto scenos kalbos dėstytoja, režisierė Virginija Kochanskytė su Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentėmis.

(daugiau…)

Lietingą spalio 15 d. II ir IV klasių mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir istorijos bei pilietiškumo pagrindų pamokoje Telšių Žemaitės dramos teatre. Gimnazistai žiūrėjo 2013 m. Vinco Sruoginio ir Jono Ohmano režisuotą dokumentinį, „Kino pavasaryje“ sužibėjusį filmą „Nematomas frontas“. Filmas pasakoja istoriją apie 1944–1953 m. Baltijos šalyse vykusį partizaninį karą, kuris subūrė jaunų, patriotiškai nusiteikusių ir mirti už Lietuvos laisvę nebijančių lietuvių būrius kovai su komunistiniu pasauliu. Filmas paliko ne tik neišdildomą įspūdį, bet ir suteikė daug naudingos informacijos, kuri pravers pamokose.

Viktorija Stupelytė, IVa kl.