Kategorija » Informacija « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Š.m. vasario 5 d. Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate vyko Jaunųjų policijos rėmėjų prie Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymėjimų teikimo šventė, kurioje dalyvavo ir jaunaisiais policijos rėmėjais tapo mūsų gimnazijos mokiniai: Ib klasės gimnazistės Senulytė Deimantė, Venckutė Karina, Padaginskytė Vanesa, Zaveckytė Emilija, Petkevičiūtė Živilė, IId klasės gimnazistės Šapaitė Roberta, Šiaulytė Raminta ir trečiokės Makarovaitė Diana (IIIb), Čėsnaitė Monika (IIIc), Stanevičiūtė Auksė (IIIf). Jaunieji policijos rėmėjai padės policijos komisariatui vykdyti nepilnamečių nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją.

Sveikiname ir didžiuojamės savo šauniomis gimnazistėmis.

Socialinė pedagogė Asta Lapinskienė

Sausio 29 d. gimnazijoje lankėsi žymus psichologas, psichoterapeutas Evaldas Karmaza. Jis skaitė paskaitą gimnazistams: per penktą pamoką trečiokams ir daliai antrokų, per šeštą – ketvirtokams, apie įtampos ir streso valdymą ir psichologinio atsparumo ugdymą. Gimnazistai ne tik išgirdo teorinių dalykų, bet ir buvo pamokyti praktiškų pratimų, kaip apsiraminti ir susikaupti.

Vėliau, po 6 pamokų, E.Karmaza susitiko su mokytojais ir kalbėjo tema „Kaip motyvuoti vaiką, kai jis nieko nenori?“, o vakare nuo 17.30 val. bendravo su tėvais ir net po seminaro konsultavo individualiai norinčius tėvelius.

Dėkojame „Džiugo“ gimnazijos administracijai už galimybę išgirsti ir pabendrauti su puikiu psichologu.

Organizatoriai

p.p.p.p.p.ppppp

Norėdami prasmingai palydėti senuosius metus ir nuskaidrintom sielom pasitikti naujuosius, gimnazijos mokytojai su direktoriumi Mindaugu Sabaliausku ir pavaduotoja Janina Šalkauskyte keliavo į Šiluvą susitikti su kunigu kan. Andriejumi Sabaliausku. Dabar kunigas dirba Šiluvos švč. Mergelės Marijos gimimo parapijoje, todėl labai šiltai ir nuoširdžiai mus pasitikęs aprodė ir Šiluvos baziliką, ir meniškus Rožinio koplytstulpius, ir koplyčią, kurios altorius pastatytas ant didžiulio lauko akmens, ant kurio apsireiškė švč. Mergelė Marija. Šiluvos piligrimų informacijos centre sesuo Morta papasakojo miestelio istoriją ir pavedžiojo po Šiluvos istorijos muziejų. Popiežiaus Jono Pauliaus II namuose sesuo Regina pamokė kepti kalėdaičius – kiekvienas pats išsikepė po kalėdaitį savo šeimai ir artimiesiems. Vėliau visiems susirinkus Jono Pauliaus II namų koplyčioje kunigas kan. A.Sabaliauskas laikė mišias, per kurias giedojo kelionėje suburtas mokytojų choras, vadovaujamas A.Lukošiaus.

Grįždami namo užsukome į už 8 kilometrų nuo Šiluvos esančius Tytuvėnus, kur puiki gidė pavedžiojo po Tytuvėnų švč. Mergelės Marijos bažnyčią ir vienuolyną.

Ši kelionė padėjo nustumti žemiškus rūpesčius ir atvira širdimi žengti į naujuosius metus.

Renata

Gruodžio pabaigoje mūsų gimnazijos prezidentas Lukas Kaminskis vyko į Vilnių atsiimti itin garbingo savo veiklos įvertinimo – Petro Vileišio vardo apdovanojimo.

Žinome, kad Petras Vileišis buvo išsilavinęs, talentingas inžinierius ir aukščiausio ryškumo Lietuvos atgimimo istorinė asmenybė. Norėdama pagerbti Petrą Vileišį, pabrėžti ir priminti visuomenei Jo didžiulius nuopelnus, pakviesti Lietuvos žmones puoselėti šio iškilaus lietuvio atminimą, Lietuvos pramonininkų konfederacija įsteigė Petro Vileišio vardo nominacijas: Petro Vileišio aukso medalį ir Petro Vileišio skulptūrinį portretą Lietuvos piliečiams už asmeninius nuopelnus versle, už verslo plėtrą, verslo aplinkos ir verslo kultūros tobulinimą, mecenatinę paramą, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.

Šiais metais apdovanojimą tarp moksleivių laimėjo mūsų prezidentas Lukas. Jis gavo ne tik skulptūrinį portretą, bet ir metinę 3000 litų stipendiją. Tai pirmas kartas, kai tokio aukšto lygio apdovanojimą gauna mokinys iš Telšių. Gruodžio 19 dieną Pramonininkų konfederacijos organizuotame renginyje Vilniaus nacionalinėje filharmonijoje susirinko verslo atstovai ir Seimo bei Vyriausybės nariai. Luko kalba paliko didelį įspūdį Švietimo ir mokslo ministrui, Socialinės apsaugos ir darbo ministrei, visiems susirinkusiems.

Nuoširdžiai sveikiname ir labai džiaugiamės tokiais mūsų prezidento Luko Kaminskio pasiekimais ir įvertinimu.

Radvilė

Gruodžio 10 dieną Telšių rajono savivaldybės salėje vyko Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos ir Telšių krizių centro organizuota gimnazijų ir vidurinių mokyklų mokinių konferencija „Smurtas artimoje aplinkoje: jo priežastys, pasekmės ir prevencija“. Konferencijos tikslas – plėsti mokinių žinias apie smurto artimoje aplinkoje problemą, skatinti susidomėjimą smurto prevencija ir ugdyti mokinių empatiją patiriantiems smurtą.

Konferencijoje dalyvavo ir „Džiugo“ gimnazijos mokinių komanda, kurios didžiąją dalį sudarė Id klasės gimnazistai. Jie parengė pranešimą „Smurto apraiškos literatūroje. Kaip jos veikia skaitytoją?“ Konferencijoje dalyvavę mokiniai teigia: „renginys buvo naudingas, nes praplėtė žinias apie smurtą, sužinojome, kaip padėti aukai ir kur kreiptis norint sustabdyti smurto apraiškas. Per darbą komandose susipažinome su kitų mokyklų mokiniais.“

Konferencijos metu išryškėjo tendencija: kaip kovoti su smurtu artimoje aplinkoje domisi ne tik suaugusieji, atsakingų institucijų specialistai, bet ir jaunimas.

Psichologė Isidora Stonienė

Š. m. gruodžio 9 ir 16 d. „Džiugo“ gimnazijos mokiniai vyko į profesinio veiklinimo išvykas. Pirmoji išvyka į Klaipėdą, kur gimnazistai susipažino su Lietuvos karinio jūrų laivyno flotile, apžiūrėjo karinius laivus. Taip pat sužinojo, kad kariniai laivai ne tik patruliuoja ir saugo jūros sieną, bet ir ieško bei naikina jūros dugne iš II pasaulinio karo užsilikusias minas. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su karo laivyno karininkų bei jūreivių profesijomis, užduoti rūpimus klausimus apie tai, kur mokytis, kad įsigytų vieną ar kitą specialybę, kad galėtų tarnauti Lietuvos kariniame jūrų laivyne. Po to gimnazistai vyko į Klaipėdos universitetą, kur komunikacijos vadybininkė Milda Zokaitė ir priėmimo skyriaus vedėja Beata Kajutytė pristatė pirmosios pakopos studijas ir universiteto reikalavimus bei mokymosi finansavimo galimybes. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su universiteto biologijos, aplinkos tyrimų bei humanitarinių mokslų laboratorijomis ir jų veikla. Nemažai mūsų gimnazistų susidomėjo Klaipėdos universitetu ir pavasarį ruošiasi dalyvauti renginyje „Iškeisk pamoką į paskaitą“.

Antroji profesinio veiklinimo išvyka į Šiaulius. Mokiniai aplankė Šiaulių kraujo tyrimo centrą, kuriame sužinojo, kad yra net 300 rūšių kraujo tyrimų, iš kurių galima nustatyti daug ligų. Vėliau vyko į Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacijos centrą, kur pasigamino kalėdinių eglutės žaisliukų iš šiaudų. Rimtai padirbėję patraukė į Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetą, kur klausėsi ekonomikos katedros prof. dr. D. Cibulskienės paskaitos „Asmeninių finansų planavimas ir valdymas“. Sužinoję, kaip turi taupyti savo pinigus, nusprendė šiek tiek paišlaidauti ieškodami kalėdinių dovanėlių artimiesiems.

Gimnazistai daug sužinojo ir išmoko per tas profesinio veiklinimo išvykas.

Gimnazijos psichologė Isidora Stonienė, soc. pedagogė Asta Lapinskienė

Lapkričio 27-osios pavakarę gimnazistai, vadovaujami šokių mokytojų R.Urbonienės ir L.Šiaudkulienės, skubėjo į Vincento Borisevičiaus gimnaziją. Ten vyko rajono vyresnių klasių mokinių liaudiška vakaronė „Senolių skrynią pravėrus“. Vakaronę organizavo šios gimnazijos šokių mokytoja J. Valatkienė.

Mūsų gimnazistai vakaronės metu buvo išradingi: atsakinėjo į klausimus iš Žemaitijos istorijos, šoko folklorinius šokius, pristatė šiaurės vakarų žemaičių tradicinius patiekalas, minė mįsles. Kiekviena komanda buvo vertinama balais – virtomis bulvėmis su lupenomis. Vakaronės metu linksmino Telšių kultūros centro folklorinė grupė „Spigėns“, kurios vadovas – A. Bomblauskas.

Džiugu, kad gimnazistai nori sužinoti, pajausti ir išmokti, kaip linksminosi mūsų senoliai.

„Džiugo“ gimnazijos pavaduotoja R.Galinauskienė

Lapkričio mėnesį Telšių rajono Visuomenės sveikatos biuras vykdė įvairias sveikatinimo veiklas mūsų gimnazijoje.

Vienas iš įdomesnių užsiėmimų – „Atsipalaidavimo mokymas“, kurį vedė instruktorius Remigijus Juška. Užsiėmime dalyvavo 15 mokinių grupė iš II-III gimnazijos klasių. R.Juška mokė paprastų, sveikatą stiprinančių bei padedančių susikoncentruoti atsipalaidavimo būdų. Tai labai pravartu mokiniams, kad sugebėtų susikaupti ir nusiteikti prieš rimtesnius atsiskaitymo darbus.

Kitas praktinis užsiėmimas – lektorės Ingos Motuzaitės „Aš ir kitas – koks aš santykyje“. Užsiėmimo tikslas – psichinės ir socialinės sveikatos ugdymas. III-IV klasių gimnazistus I.Motuzaitė mokė atpažinti ir išreikšti jausmus, priimti save ir kitą. Mokiniai spalvotomis kreidelėmis piešė emocijų žemėlapį.

Į sveikatinimo programą buvo įtraukti ir I klasių gimnazistai. Jiems lektorius A.Šiukšta skaitė paskaitą „Ar žalingi įpročiai tavo draugai. Tabakas“. A.Šiukšta kalbėjo apie žalingų įpročių destrukcinę žalą nacionalinei ekonomikai, demografijai, dvasinei bei fizinei sveikatai.

Visi Visuomenės sveikatos biuro organizuoti užsiėmimai labai svarbūs rūpinantis mokinių sveika gyvensena.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

Šių metų lapkričio 5, 12, 19 ir 26 dienomis kavinėje „Senamiestis“ vyko „Europrotų“ rudens sezonas, kuriame savo intelektą pramankštinti ir įrodyti jo galią turėjo galimybę visi Telšių miesto gyventojai. Jiems tereikėjo sudaryti komandą iš 6 asmenų ir užsiregistruoti. Per žaidimą komandos ne tik atsakinėjo į vedėjo užduodamus klausimus, suskirstytus įvairiomis temomis, bet ir linksmai bei išradingai leido laiką.

Turbūt nieko nenustebins ir žinia, jog „Europrotų“ turnyre dalyvavo komanda iš „Džiugo“ gimnazijos. Šiai avantiūrai ryžosi direktoriaus ir mokinių komanda „Mes pareisem“. Savo žiniomis visą sezoną jie nenusileido lyderiams, todėl komandos pavadinimas puikavosi tarp prizininkų. O finalinėje kovoje džiugiečiai iškovojo II vietą. Nugalėtojų komandos buvo apdovanotos puikiais prizais.

Julius Martinkus

Lapkričio 25 dieną gimnazijoje svečiavosi LCC Internacional  University  lektorius Emilijus Gricius. Charizmatiško, jauno dėstytojo interaktyvi  paskaita „Visi priimame sprendimus, tačiau vengiame pasekmių“ gimnazistus privertė atkreipti dėmesį į tai, ką kiekvienas dažnai daro net nesusimąstydamas ir kokios gali būti to pasekmės ateityje. Pabrėžė, kad turėti savo nuomonę puiku, tik reikia išmokti ją reikšti vietoje ir laiku. Mokė, kad svarbu sau kelti klausimus, kodėl taip darau ar elgiuosi, kodėl taip renkuosi ir planuoju.

Dėstytojas žaisminga forma, gyvais pavyzdžiais padėjo suprasti, jog gyvenime žodis yra galingas dalykas. Tiek paskaitoje dalyvavę mokytojai, tiek mokiniai liko patenkinti tokiu betarpišku bendravimu, kuris ne vieną privertė susimąstyti.

Psichologė Isidora Stonienė