Kategorija » Informacija « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Informacija

Kategorija: Informacija

sauktukasInformacija pagrindinių mokyklų vadovams, dešimtų klasių auklėtojams, mokiniams ir jų tėvams

Informacija antrokams, kurie planuoja tęsti vidurinio ugdymo programą (III – IV gimn. klasę) Telšių „Džiugo“ gimnazijoje nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.: gimnazijos svetainėje yra paskelbta visa informacija apie III- IV klasių mokomųjų dalykų kursus bei pasirinkimus, neformaliojo ugdymo būrelių pasiūlą.

http://www.dziugogimnazija.lt/ → NAUDINGA INFORMACIJA → Būsimiems trečiokams – Individualus ugdymo planas 2015-2017 m.m. (forma pridedama). Nauja! – Neformaliojo ugdymo programų pasiūla 2015-2016 m.m. (forma pridedama). Nauja!

Mokinius dėl individualių ugdymo planų susidarymo konsultuoja ir planus priima direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė 211 kab. (tel. 60235) šiomis dienomis: gegužės 25 d. (pirmadienį), gegužės 27 d. (trečiadienį), gegužės 28 d. (ketvirtadienį) nuo 8.00 – 16.00 val. Prašome nevėluoti.

Balandžio 30 d. II-III klasių gimnazistai kartu su psichologe I.Stoniene ir anglų kalbos mokytoja V.Siegiene vyko į Šiaulių valstybinę kolegiją, kur dalyvavo netradicinėje aplinkoje vykusioje anglų kalbos pamokoje „Ateities profesijos“. Anglų kalbos dėstytoja Nijolė Merkienė mokinius supažindino su populiariausiomis studijų programomis, pamoka buvo iliustruota gausia vaizdine medžiaga, o pamokos pabaigoje organizuotoje viktorinoje prizais buvo apdovanoti aktyviausi mūsų gimnazijos mokiniai. Taip pat lankėmės modernioje kolegijos bibliotekoje, savarankiškų studijų ir sveikatingumo paslaugų centruose. Dėstytojas Audronis Kontautas supažindino mokinius su automatikos ir elektros energetikos laboratorijomis. Didžiausią įspūdį mokiniams paliko studentų darbai robotikos laboratorijoje ir mokomasis automobilių servisas. Išvyka buvo įdomi ir informatyvi kiekvienam, renkantis profesiją.

Anglų kalbos mokytoja V.Siegienė

                            Mieli „Džiugo“ bendruomenės nariai!

Gimnazijos taryba informuoja, kad nuo 2014 m. spalio mėn. „Džiugo“ gimnazija turi savo Stipendijų skyrimo fondą, kur kaupiamos tikslinės lėšos, gautos iš šią gimnaziją baigusių mokinių, kitų asmenų bei rėmėjų. Iš šio Fondo, pritarus Gimnazijos tarybai ir gimnazijos direktoriaus įsakymu, gali būti skiriamos vienkartinės stipendijos „Džiugo“ I-IV klasių gimnazistams už pilietiškumą, dalyvavimą visuomeninėje, kultūrinėje meninėje, sportinėje, socialinėje veikloje bei vertybių puoselėjimą. Kandidatus stipendijai gauti teikia visa „Džiugo“ bendruomenė. Prašome užpildyti anketą, kurios nuoroda yra išsiųsta Jums į Tamo pranešimus, ir siūlyti savo kandidatus iki gegužės 20 d.

Gimnazijos taryba

„Džiugo“ gimnazijoje buvo paminėta Europos diena. Gegužės 7-ąją net 258 mūsų I–IV klasių gimnazistai dalyvavo Europos Komisijos Lietuvoje organizuotame žinių apie ES konkurse. „Europos egzamino“ dalyviai turėjo atsakyti į įvairaus sudėtingumo bei plataus spektro klausimus, susijusius su ES raida, veikla, institucijomis, valstybėmis narėmis, aktualijomis bei įdomybėmis. Geriausiai pasirodė ketvirtokė Deimantė Stanevičiūtė, surinkusi net 12 taškų iš 15 galimų. Sveikiname Deimantę ir linkime sėkmės II ture.

Istorijos mokytoja Vida Urlovaitė

Balandžio 23 dieną Telšių Žemaitės dramos teatre vyko 15-osios Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų aukštesniųjų klasių mokinių komandų LIK‘ų varžytuvės „Etnokultūriniai jaunimo ypatumai“, kuriose dalyvavo „Džiugo“, Žemaitės bei Vincento Borisevičiaus gimnazijų mokiniai.

Kiekvieną komandą sudarė dešimt narių. „Džiugo“ gimnazijai atstovavo Deividas Rumbutis, Vytautė Bumblauskytė, Vytautas Trusovas, Rūta Jogminaitė, Tadas Naglis, Rūta Remezaitė, Lukas Sinkevičius, Gabija Andrijauskaitė, Alanta Mileikytė ir komandos kapitonas Šarūnas Vitkus. Komandos varžėsi įvairiose rungtyse: prisistatymo, namų darbų, klausimų bei atsakymų. Kiekviena rungtis turėjo atspindėti konkurso temą „Etnokultūriniai jaunimo ypatumai“. Visos gimnazijos pasirodė išradingai ir linksmai. Komisijos sprendimu pirmąją vietą laimėjo Vincento Borisevičiaus gimnazija, antrąją – „Džiugo“, o trečiąją – Žemaitės gimnazija. Visos komandos gegužės 8 d. keliaus į edukacinę išvyką Kretingon.

Nuoširdžiai norime padėkoti „Džiugo“ komandos mokytojoms Ingai Dokšienei ir Vilmai Žutautienei už pagalbą ir kantrybę padedant LIK‘o komandai ruoštis varžytuvėms ir tikimės, kad dar daug metų jų vadovaujamos komandos bus pavyzdžiu jaunesnėms, pergalių LIK‘e siekiančioms.

Deimantė Lapinskaitė, buvusi LIK‘o komandos narė

Balandžio 15–17 ir 22–24 dienomis kelios mūsų gimnazijos mokinės dalyvavo Jaunojo tyrėjo mokymų programoje „JT laboratorija“. Visa programa yra skirta plėsti moksleivių gamtamokslines žinias apie mokslinius tyrimus, daromus laboratorijose. Baigę mokymus gimnazistai gaus pažymėjimus, kad turi 48 val. darbo laboratorijoje patirties. Pirmasis mokymų etapas yra sutelktas į teorines darbo laboratorijoje žinias, tačiau atliekami ir keli bandymai. Vyksta biofizikos, bioinformatikos, biochemijos, mikrobiologijos ir nanotechnologijų paskaitos. Biochemijos paskaitoje man teko daryti bandymus su kepenimis, stebėti reakcijas su baltymais, mikrobiologijoje buvo tiriamos aerobinės ir anaerobinės bakterijų savybės. Darbas buvo įdomus ir informatyvus, naudingas kiekvienam, besidominčiam gamtos mokslais.

Agnė Narmontaitė, III kl.

„Džiugo“ gimnazijos komanda, vadovaujama pavaduotojos J.Šalkauskytės, padedant istorijos mokytojai V.Urlovaitei, lietuvių kalbos mokytojai A.Valuckienei, etikos mokytojai V.Žutautienei ir bibliotekininkei V.Latakienei, parašė paraišką siekdama dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos biuro ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamame projekte „Medijų ir informacinių technologijų (MIR) ugdymas“. Mūsų gimnazija, įvertinus motyvaciją dalyvauti, turimą mokyklos patirtį ugdymo srityje ir MIR priemonių naudojimą bei komandos sudėties atitiktį paraiškos reikalavimams, iš 176 mokyklų komandų buvo pakviesta dalyvauti projekte ir, pirmiausiai, įvadinėje konferencijoje „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“, kuri vyko balandžio 20 d. Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijoje. Rugsėjo mėnesį gimnazijos komanda turės išbandyti projekto ekspertų parengtą metodinę MIR ugdymo medžiagą su mokiniais ir dalintis patirtimi su kolegomis.

A.Valuckienė

Telšių 5-osios vidurinės mokyklos (dabar Telšių „Džiugo“ gimnazija) mokytojai ir mokiniai kartu su buvusiu direktoriumi Kazimieru Valančausku rašo atsiminimų knygą apie mokyklą. Laikas sunaikina ne tik žmones, bet ir atmintį apie juos. Geri pėdsakai neturi pradingti.

Kviečiame rašyti savo atsiminimus apie 5-ąją vidurinę mokyklą ir siųsti elektroniniu paštu irenaklauso@gmail.com iki gegužės 20 d. (trečiadienio). Jei norėsite įsigyti šią knygą skambinkite tel. 8 671 30290 Kazimierui Valančauskui.

Pasigaminę baltus malūnėlius per technologijų pamokas, padedant mokytojams D.Vaitikaitienei ir R.Viršilui, „Džiugo“ gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais balandžio 15 d. 12 val. dalyvavo akcijoje – Taikos pamokoje „Kartu švęskime Pasaulio kultūros dieną!“, kuri vyko Telšių miesto amfiteatre. Šios akcijos svarbiausias siekis – taikos užtikrinimas. Renginys padėjo suvokti, kad pirmiausiai visi esame piliečiai, kuriems labai svarbi taika bei ramybė žemėje. Šia proga mūsų gimnazijos 2d klasės mokinė Silvija Steckytė padovanojo visiems susirinkusiems gražią, prasmingą dainą!

Pavaduotoja R.Galinauskienė