Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

„Pasitikime vasarą kartu“

Paskelbta: birželio 6, 2016 | Kategorija: Renginiai

Š.m. gegužės 27 d. „Džiugo“ gimnazijos aktų salėje vyko jau tradicija tapęs ir ketvirtasis renginys – „Pasitikime vasarą kartu“. Renginio pradžioje buvo įteikta stipendija III a klasės mokiniui Arnui Klovai, kaip pilietiškiausiam ir gabiausiam 2016 m. gimnazistui. Direktorius Mindaugas Sabaliauskas apdovanojo pačius aktyviausius ir geriausiai gimnaziją lankančius mokinius.

Taip pat buvo nominuoti patys pačiausi „Džiugo“ gimnazijos bendruomenės nariai. „Metų frazė“ („Supratot? Ne? Gerai, einam toliau.“) atiteko chemijos mokytojai Zitai Mikutienei, „Geležinė ledi“ – anglų kalbos mokytoja Indrė Benikienė, „Milano siela“ – biologijos mokytoja Audronė Kavalevskienė, „Kelrodė žvaigždė“ – rusų kalbos mokytoja Regina Vidrinskienė.

Nominacija „Metų neduok pavalgyti, o duok pasijuokti“ atiteko mokinei Samantai Bubliauskaitei, „Metų balandėliai“ – Aistė Bartkutė ir Tadas Smaguris, „Metų lakštingala“ – Edita Barkevičiūtė, „Metų skrandis“ – Ignas Stanys, „Metų vairuotojas“ – Lukas Sinkevičius, „Metų vėluotojas“ – Domantas Goštautas, „Metų ševeliūra“ – Aretas Norkus. Visi išėjo su atminimo dovanėlėmis, gėlėmis. Sėdintys salėje gaivinosi vasariškais kokteiliais.

Labai džiaugiamės, kad pas mus atvyko Evelina Petruškevičiūtė, Kristijonas Vaičiukauskas ir Gintarė Razmaitė iš Plungės Senamiesčio mokyklos, kurie pagyvino renginį atlikdami keletą dainų. Namiškė Edita Barkevičiūtė neatsiliko nuo svečių ir įrodė, kad jai pelnytai buvo skirta „Metų lakštingalos“ nominacija.

Norime padėkoti renginio rėmėjams: gėlių salonui „Pas Daivą“, gėlių salonui „Nasturtė“, gėlių salonui „Vilima“, parduotuvei „Atlantas“, „Teatro kavinei“ bei kirpėjai Reginai Dudarienei.

Gražios, saugios Jums vasaros!!!

Gimnazijos mokinių prezidentė Paulina Garbinčiūtė

Paskutinis skambutis

Paskelbta: birželio 6, 2016 | Kategorija: Renginiai

Kiekvieną pavasarį „Džiugo“ gimnazijos bendruomenė į platųjį pasaulį išlydi savo mylimus abiturientus… Šiemet, gegužės 26 dieną, gimnazijoje nuskambėjo paskutinis skambutis. Mes, XLII laidos abiturientai, lydimi savo auklėtojų, pro juostomis papuoštą taką atėjome į paskutiniąją pamoką šioje gimnazijoje. Kalbėdami apie bėgantį laiką, drauge prisiminėme smagias, širdžiai brangias akimirkas, įsimintinus nutikimus, pasiekimus, atradimus…

Paskutines akimirkas gimnazijoje vainikavo Paskutinio skambučio šventė aktų salėje. Čia mūsų laukė būrys tėvelių, mylimų mokytojų, jaunesniųjų mokinių, šokių kolektyvas „Erdvė“. Galime pasidžiaugti, kad mūsų nepamiršo ir pirmosios mokytojos: jos savo mokiniams atsiuntė nedideles dovanėles, o viena iš jų pasakė šiltą ir nuoširdžią kalbą. Jautrūs gimnazijos administracijos, mokytojų bei tėvų žodžiai mums, abiturientams, priminė, kad mes mokėmės ne tik įprastų mokykloje mokomų dalykų, bet ir būti gerais žmonėmis, tapome unikaliomis, veržliomis, atkakliomis asmenybėmis. Pilietiškiausiems ir gabiausiems mokiniams: Lukui Kaminskiui (IV d), Justui Meškiui (IV d) bei Viktorijai Šimkutei (IV e) įteiktos gimnazijos stipendijos.

Mes perdavėme trečiokams mokyklos raktą, o keli išradingi abiturientai repo stiliumi perskaitė ketvirtokų testamentą. Kiek vėliau IV b klasės mokinė Eglė atliko atsisveikinimo dainą. Taip pat gimnazijos kieme buvo pasodintas medelis, bendruomenei priminsiantis XLII laidos gyvenimą „Džiuge“.

Ketvirtokų auklėtojos abiturientams padovanojo jautrią dainą, kuri nepaliko abejingų. Daina suvirpino kiekvieno širdį, išspaudė ašarą, kvietė: „Likime draugais, artimais draugais, net jei viskas pasibaigs“. Visų „Džiugo“ gimnazijos abiturientų vardu noriu tarti nuoširdžiai ačiū mokytojams už begalinę kantrybę, supratingumą. Ačiū už galimybes, už pamokas, už pasiekimus, kurių nebūtų be Jūsų.

IV b klasės mokinė Rugilė Komžaitė

DĖL DOKUMETŲ Į GIMNAZIJOS I IR III KLASES PRIĖMIMO

Paskelbta: gegužės 27, 2016 | Kategorija: Informacija

 

Informuojame, kad dokumentai į „Džiugo“ gimnazijos I klasę bus priimami š. m. birželio 7 (antradienį) ir 8 (trečiadienį) dienomis nuo 9.00 iki 13.00 val. 105 kab.

Atnešti tokius dokumentus:

  • asmens dokumento kopiją,
  • 8 klasės išsilavinimo pažymėjimą,
  • standartizuotų testų kopijas.

Dokumentai į „Džiugo“ gimnazijos III klasę bus priimami š. m. birželio 8 d. (trečiadienį) nuo 9.00 iki 10.00 val. 210 kab.

Atnešti tokius dokumentus:

  • asmens dokumento kopiją,
  • 10 klasės išsilavinimo pažymėjimą,
  • individualaus ugdymo planą.

Maloniai kviečiame ir laukiame visų, norinčių mokytis gimnazijoje.

Gimnazijos administracija

Integruota pamoka

Paskelbta: gegužės 26, 2016 | Kategorija: Informacija

Gegužės 11 d. Telšių „Džiugo“ gimnazijos 2a ir 2e klasėms vyko atvira integruota lietuvių kalbos (lietuvių k. mokytoja Irena Tarvainienė) ir pilietiškumo pagrindų (istorijos mokytoja Vida Urlovaitė) pamoka tema „Mūsų dienos nebūtin pasvirę…“ Partizaninis karas Lietuvoje“. Pamoka pradėta daina, kurią atliko 2a klasė – „Kad ne auksinės vasaros“. Istorijos mokytoja V.Urlovaitė pristatė integruotos pamokos planą, tikslus. Trumpai pristatytas filmas „Nematomas frontas“. Atviroje pamokoje svečiavosi 2c klasė (mokytoja A.Ramančauskienė), kuri turėjo galimybę išgirsti montažą „Mūsų dienos nebūtin pasvirę…“ Partizanų eiles skaitė 2a klasės mokiniai: S. Lileikytė, D. Krutko, G. Bagočiūtė, P. Garbinčiūtė, L. Steponavičiūtė, G. Vitkutė. Montažo metu išgirsta ir Partizanų priesaika, kurią skaitė L. Petraitis, A. Norkus, A. Pronckus, T. Smaguris, M. Darbutas. Po to bendraamžiams pristatyti 2a klasės pranešimai apie Žemaičių apygardos partizanų gyvenimą (D. Kriščiūnaitė, S. Strelcova), partizanų spaudą (R. Kukanauzaitė, A. Seiliūtė), bunkerius ir slėptuves (A. Zelbaitė, G. Stripeikaitė). 2e klasės mokinė K. Budreckytė perskaitė V. Mačernio eilėraštį „Laiškas mirusiam draugui“, o G.Varkalis pristatė pranešimą „Dievo Krėslo miško kautynės“. Vykusioje atviroje pamokoje – konferencijoje 2a klasės mokinio Lauryno Petraičio močiutė Irena Petraitienė mokiniams dalijosi prisiminimais apie gyvenimą sovietmečiu, trėmimus į Sibirą ir bažnyčios veiklos suvaržymą, o anūkas perskaitė jos eilėraštį „Mačiau tave“. Taip pat konferencijoje svečiavosi Telšių kolekcininkų klubo vadovas Vytautas Kybartas, kuris mokiniams plačiau papasakojo apie partizanus, jų leidinius ir kitą istorinę medžiagą. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su eksponatais. Svečių prisiminimus apie skaudų istorinį laikotarpį palydėjo 2a klasės atlikta daina „Gal pavargai“. Taip pat partizanų dainą atliko 2e klasė, kuriai pasiruošti padėjo klasės auklėtoja, muzikos mokytoja F. Sabaliauskienė. Pamokos pabaigoje mokiniai turėjo atlikti jiems skirtą užduotį – išspręsti kryžiažodį. Pamoką apibendrino lietuvių k. mokytoja Irena Tarvainienė, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Šalkauskytė kalbėjo apie integruotų pamokų aktualumą ir svarbą gimnazijoje.

Likę sužavėti gimnazistai ilgai nepamirš išgirstų istorijų apie partizanų gyvenimą ir apie tai, kaip jie, nebijodami paaukoti savo gyvybės, kovojo vardan Lietuvos laisvės.

2a klasės mokinė Greta Vitkutė

Paskaita gimnazistams

Paskelbta: gegužės 20, 2016 | Kategorija: Renginiai

Š. m. gegužės 17 d. gimnazijos aktų salėje vyko paskaitos I klasių mokiniams „Tabakas ir kitos psichotropinės medžiagos“ ir III klasių mokiniams „Alkoholis ir kitos psichotropinės medžiagos“. Jas skaitė lektorius, Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys, Klaipėdos narkotikų kontrolės komisijos narys, Nacionalinės tabako, alkoholio kontrolės koalicijos narys, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta. Šias paskaitas inicijavo Telšių savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Lektorius kalbėjo, kad didžiausią ligų naštą išsivysčiusiose šalyse sukelia rūkymas ir alkoholis, rūkantis ir geriantis jaunimas žudo save. Pasak A. Šiukštos, esame treti pasaulyje pagal vaikų alkoholizaciją, vos per 10 metų šis procesas padidėjo 7 kartus. Net 90% baisiausių nusikaltimų padaroma apsvaigus nuo alkoholio. Amerikiečių mokslininkai nustatė: jei paaugliai pradeda išgėrinėti nuo 12-15 metų, tai 40% tų vaikų vėliau bus priklausomi nuo alkoholio. Prasiskverbęs į ląsteles, alkoholis atima iš jų vandenį, koaguliuoja baltymus, tirpdo riebalus. Kadangi smegenų ląstelėse yra daug riebalinių medžiagų – lipoidų, alkoholis veikia smegenų ląsteles, todėl apsvaigstama. Dalis smegenų žūva. Alkoholizmas yra psichikos ir elgesio sutrikimas, kuris išsivysto ilgainiui vartojant alkoholį.

Pasak lektoriaus, tabako rūkymas šiuo metu tampa ypač pavojingu įpročiu, nes kartu plinta ir kitų narkotikų rūkymas. Skelbiama, kad paaugliai, kurie rūko, vėliau skundžiasi prastesne atmintimi, nes pakenkiama smegenų veiklai.

Lektorius A.Šiukšta mokė ir aiškino gimnazistams, kodėl būtina vengti žalingų įpročių ir neįgyti priklausomybių. Jis pabrėžė sveikos gyvensenos privalumus ir agitavo jaunimą būti atsakingą ir protingą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

Akademinės žinios ruošiantis egzaminui

Paskelbta: gegužės 19, 2016 | Kategorija: Informacija

Artėjant lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui, „Džiugo“ abiturientams sudaryta galimybė paklausyti Vilniaus universiteto Kauno humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojo, daktaro Mindaugo Grigaičio paskaitų.

IV klasių mokiniai atidžiai klausėsi paskaitų „Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altorių šešėly“,“ „Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymo projektas“, konspektavosi ir pateikė lektoriui įdomių klausimų – tai rodo gimnazistų puikias literatūros žinias ir kritinį mąstymą.

Džiugu, kad gerbiamas Mindaugas Grigaitis atvyko į mūsų gimnaziją. Abiturientų nuomone, paskaitos labai naudingos: pasikartoti kūriniai, išgirsta naujų akademinių įžvalgų. Mokiniai siūlė ir kitais mokslo metais į „Džiugo“ gimnaziją pakviesti šį puikų lektorių.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

„Džiugo“ komanda „Sveikatingumo maratone 2016“

Paskelbta: gegužės 17, 2016 | Kategorija: Nekategorizuota

2016 m. gegužės 13 d. mūsų gimnazijos moksleivės Martyna Raižytė (IId kl.), Viktorija Matėšiūnaitė (IId kl.), Iveta Jonušaitė (IIb kl.), Ema Sudintaitė (IIa kl.) ir Laura Steponavičiūtė (IIa kl.), vadovaujamos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Dalios Sarakauskienės, dalyvavo jau tradicinėmis tapusiose respublikinėse moksleivių ir NVO varžytuvėse „SVEIKATINGUMO MARATONAS 2016“, kurios vyko Telšių „Germanto“ pagrindinėje mokykloje. Varžytuvių organizatoriai – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių skyrius. Vertinimo komisiją sudarė Telšių r. Sveikatą stiprinančių ugdymo įstaigų ir organizacijų tinklo koordinacinė taryba, LRKD Telšių skyrius. Varžytuvėms reikėjo paruošti originalų, kūrybišką stendinį pranešimą apie vykdomas sveikatingumo veiklas bei pagaminti sveiko maisto patiekalą.

(daugiau…)

Šventinis padėkos koncertas

Paskelbta: gegužės 16, 2016 | Kategorija: Informacija

Brangūs Tėveliai,

Tik Jūs vieni paguodžiat mus suklupus,
Kada kiti pagiežos negailės…
Jūs širdys – tai skaidriausieji šaltiniai,
Mums gėrio, laimės, džiaugsmo sklidini…

Nuoširdžiai kviečiame visų gimnazistų tėvelius, senelius, globėjus į gimnazijos aktų salėje vyksiantį šventinį padėkos koncertą, skirtą šeimai. Koncerto pradžia – gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 18 val.

Maloniai Jūsų lauksime.

Gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas

Baigėsi Europos egzamino I turas

Paskelbta: gegužės 13, 2016 | Kategorija: Informacija

Gegužės 9 dieną 110 „Džiugo” gimnazistų dalyvavo Europos egzamine, skirtame Europos dienai paminėti. Konkurso dalyviai turėjo galimybę išmėginti savo žinias, atsakydami į įvairius klausimus apie ES istoriją, institucijas, kultūrą, kalbas bei kita. Geriausiai sekėsi ketvirtokei Viktorijai Šimkutei (mokytojas Romaldas Kazakaitis), nedaug atsiliko jos sesuo dešimtokė Karolina. Viktorija įgijo teisę dalyvauti antrame ture ir varžytis dėl svaraus prizo – kelionės į Briuselį. Nuoširdžiai sveikiname ją ir linkime sėkmės antrame ture.

Egzamino koordinatorė gimnazijoje Vida Urlovaitė

Įspūdinga ekskursija į Anykščius

Paskelbta: gegužės 11, 2016 | Kategorija: Informacija

Gegužės 3 dieną III klasių mokiniai, lydimi lietuvių kalbos mokytojų I.Tarvainienės , A.Ruikienės ir A.Ramančauskienės, patraukė Anykščių pusėn. Ten mus pasitiko gidė, kuri pristatė vaizdingą ir turtingą žymių lankytinų vietų Aukštaitijos kraštą.

Pirma ekskursijos stotelė Anykščiuose – tai Antano Baranausko klėtelė, kurioje buvo sukurta garsioji poema „Anykščių šilelis“. Čia klausėmės anykštėnų tarme giedamos poemos, patys skaitėme žymųjį kūrinį anglų kalba. Vėliau aplankėme Antano Žukausko – Vienuolio memorialinį namą, kur pirmame aukšte įrengta ekspozicija, atspindinti rašytojo gyvenimą ir kūrybą, antrame – memorialiniai kambariai, o sodelyje – rašytojo kapas. Netoli esančioje parodų salėje grožėjomės unikaliais Stanislovo Petraškos akmens tapybos paveikslais, vaizduojančiais gražiausias Lietuvos vietas. Taip pat „Siauruko geležinkelio“ muziejuje išgirdome įdomių istorijų apie geležinkelio praeitį, išbandėme veikiančius eksponatus. Nuvykę prie Šeimyniškėlių piliakalnio, mediniame apžvalgos bokšte susipažinome su Mindaugo laikų archeologiniais radiniais, turėjome puikią galimybę pašaudyti iš lankų. Niūronių kaime aplankėme gimtąją Jono Biliūno sodybą – muziejų, kuriame kartu prisiminėme skaitytus kūrinius „Kliudžiau“, „Ubagas“ , „Brisiaus galas“, „Liūdna pasaka“. Sužinojome, kad visos klasika virtusios istorijos buvo tikros.

Teko įlipti ir į J.Biliūno „Laimės žiburį“ – tai antkapinis paminklas ir rašytojo amžinojo poilsio vieta. Čia savo svajonėmis apie laimę patikėjome ir mes. Bet tuo mūsų kelionė tikrai nesibaigė. Dar laukė Arklio muziejus, kuris nustebino savo eksponatų gausa – tai arkliniai žemės dirbimo padargai, arklio „gadynės“ transporto priemonės, be to, įdomių dalykų sužinojome ir apie pačius arklius, nuo senovės lietuvių taip mylimus. O kaipgi Anykščiai be Puntuko akmens, kuris yra antrasis pagal dydį riedulys Lietuvoje? Galiausiai ekskursiją baigėme naujausiu turistų traukos objektu – Lajų taku, visiems palikusiu didžiausią įspūdį. Gamta aplink medžių Lajų taką visus džiugino savo besiskleidžiančia žaluma…

Deimantė Veselytė, III b klasė