Kategorija » Renginiai « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Kovo 16-oji – įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio (1846-1918) gimimo diena, kuri minima kaip Knygnešių diena, skirta visiems knygnešiams prisiminti ir pagerbti. Šiai šventei gimnazijos bibliotekininkės su istorijos mokytoju R.Kazakaičiu, etikos mokytoja V.Žutautiene ir jos auklėjamąja klase surengė netradicinę pamoką. Pamokoje Ie mokiniai, susiskirstę į komandas, dalyvavo protmūšyje, kurio vedėjos buvo mokinės Brigita ir Gintarė. Komandos susigalvojo įdomius pavadinimus: ,,Valdovai“, ,,Aušra“, ,,Žandarai“, ,,Gerieji bajorai“, ,,Bevardžiai“. Renginyje dalyvavo šių dienų knygnešys bibliotekininkas – kolekcininkas Gediminas Petrulis, kuris įdomiai pristatė senų knygų, brošiūrų parodą ir plačiau papasakojo apie jas mokiniams. Renginio pabaigoje mokytojas R. Kazakaitis palinkėjo kiekvienam iš mūsų būti patriotišku lietuvių tautos knygnešiu, puoselėti lietuvių kalbą, mylėti ir gerbti lietuvišką knygą. Rėmėjo AB ,,Žemaitijos pienas“ dovanotais prizais buvo apdovanotos komandos ir svečias.

Taip pat Knygnešių dienai paminėti IVa klasės gimnazistai surengė mokslinę konferenciją, kuriai ruošė pranešimus apie lietuvių kalbos ir kultūros saugojimą bei puoselėjimą.

Bibliotekininkės

Kovo 8-ąją gimnazijos skaitykloje vyko teisės ir istorijos protmūšis ,,Žinau praeitį – kuriu ateitį“.
Renginį vedė nuotaikingoji istorijos mokytoja Nomeda Laukaitienė ir atsakingas IVa klasės mokinys Ignas Sajatauskas. Protmūšį sudarė 4 etapai: ,,Lietuvos istorija“, ,,Asmenybės“, ,,Sutartys ir privilegijos“ bei visų dalyvių sumanumo pareikalavęs etapas – ,,Išmanus lietuvis“. Visus dalyvius nustebino, jog genialaus šūkio ,,Būti žiburiu gyvenimo klystkeliuose!“ visą gyvenimą laikėsi grafas A. Tiškevičius.  Po 45 minutes trukusios žinių kovos garbingą 5 vietą laimėjo komanda „Trumpas“, 4 vieta atiteko „Moksliukėms“, trečioji – „3/5 žinių“, 2 vietą užėmė komanda „Sula“, o 1-ąją iškovojo ,,A komanda“. Dalyviai buvo apdovanoti prizais bei jiems linkėta nepamiršti istorijos ir kurti ją tik gerais darbais.

Ernestas Zubavičius, IV a kl.

Kaziuko mugė

Kategorija: Renginiai

 

Kovo 3 dieną „Džiugo“ gimnazijoje vyko Kaziuko mugė. Renginio vedėjas Kazys Pamedytis, IIId klasės mokinys, visus pasveikino žemaitiškai, užminė mįslių, o teisingai atsakiusieji gavo riestainių. Be to, visi, kas norėjo, turėjo galimybę paspausti šiam varduvininkui ranką, pasveikinti su vardinėmis prie Ia klasės (vadovė I. Tarvainienė) paruoštos širmos, kuriai autentiškų dekoracijų dovanojo Gabrielės Eigirdaitės mama Stefanija Eigirdienė.

Šioje mugėje skambėjo liaudiškų šokių muzika („Grečenikė“, „Šyvis“, „Polka“, „Malūnėlis“), buvo ragaujami pyragai, saldainiai ir kiti skanėstai, pagaminti I klasių mokinių (klasių vadovės – I. Tarvainienė, F. Sabaliauskienė, A. Kavalevskienė, V. Žutautienė). Organizuojant renginį talkino lietuvių kalbos mokytojos Asta Ruikienė ir Rasa Veitienė.

Gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas skatina pilietines iniciatyvas. Kaziuko mugė gimnazistams priminė, kokios šaunios lietuvių tradicijos, kurias būtina išsaugoti.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aušra Ramančauskienė

 

Nacionalinis diktantas – lietuvių  raštingumą skatinantis konkursas, kuris 2017 metų vasario 24 d. vyko jau dešimtą kartą. Šiame konkurse tradiciškai dalyvavo ir „Džiugo“ gimnazija.

Šiemet 94 „Džiugo“ bendruomenės nariai – mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai – Nacionalinio diktanto konkurso I ture rašė Alvydo Šlepiko tekstą „Bedugnė“. Ačiū Jiems. Ypač noriu padėkoti istorijos mokytojai Vidai Urlovaitei, kasmet dalyvaujančiai šioje pilietinėje akcijoje, ir mokinių tėveliams Albinai Vilčinskienei ir Giedriui Ragauskui.

Nacionalinis diktantas – vienas iš lietuvių kalbai skirtų renginių, vykstančių vasario 16 – kovo 11 d. Lietuvoje ir užsienyje. Siekiama, kad lietuviai didžiuotųsi vaizdinga, gražia gimtąja kalba.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aušra Ramančauskienė

Šiais metais vasario 15-oji Telšių „Džiugo“ gimnazijai buvo ypatinga diena. Mokiniams suorganizuota Diena be kuprinių, kurios metu vykdyta kultūrinė bei pažintinė veikla – Vasario 16-osios minėjimas bei Karjeros dienos renginiai. Veikla planuota taip, kad visos gimnazijos klasės būtų įtrauktos ir dalyvautų įvairiuose užsiėmimuose bei paskaitose, susijusiose su mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymu.

Renginiai gimnazijoje prasidėjo nuo pat pirmos pamokos. I ir II gimnazijos klasių mokiniai pirmiausiai susirinko į aktų salę, kur dalyvavo Vasario 16-osios šventėje. Keli gimnazistai, padedami muzikos mokytojos Faustos Sabaliauskienės bei praktiką atliekančios Bernadetos Abromavičiūtės, paruošė poeto Kazio Bradūno, kurio 100-ąsias gimimo metines minime šiemet, eilėraščių kompoziciją. Vėliau kalbėjo Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas Andrius Dacius, kuris išsamiai papasakojo apie signatarą Stanislovą Narutavičių bei Brėvikių dvarą, kvietė dalyvauti dvare vykstančiame Vasario 16-osios minėjime. Svečias ragino nepamiršti tikrųjų savo krašto tradicijų bei išlikti patriotais. Po A.Dacio kalbos sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas, akcentavęs laisvės svarbą kiekvieno iš mūsų gyvenime. Šio renginio kuratorė buvo istorijos mokytoja Vida Urlovaitė.

(daugiau…)

Vasario pradžioje „Džiugo“ bendruomenė dalyvavo Nacionaliniame Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse „Rašom!“ – rašė dailyraščiu nurodytą tekstą: mokiniai rašytojo Gintaro Beresnevičiaus esė „Piliakalnių žmonės”, o suaugusieji ištrauką iš poeto Kazio Bradūno prisiminimų „Keli lemtingi susitikimai su poezija ir žmonėmis”.

Labai džiugu, kad ranką miklino ne tik IVa ir IIa klasių mokiniai, bet prikalbino konkurse dalyvauti ir savo tėvelius, ir senelius. Nuoširdžiai noriu padėkoti ir tiems 15 mokytojų, kurie negailėdami savo laiko, sugadindami ne vieną popieriaus lapą pabandė prisiminti, kaip reikia rašyti dailyraščiu.

Pirmiausiai dailyraščiai vasario 6 dieną buvo pristatyti į Telšių viešąją biblioteką, kur vertinimo komisija, vadovaujama Telšių raj. savivaldybės vyresniosios specialistės Indros Mileškienės, atrinko po kelis geriausius darbus ir sudėjo į parodą. Ją galite apžiūrėti bibliotekos ketvirtame aukšte, vėliau paroda bus perkelta į Telšių švietimo centrą. Labai smagu, kad tarp apdovanotų padėkos raštais bei prizais ir mūsų chemijos mokytojos Zitos Mikutienės darbas.

Visi mūsų mokytojų, mokinių ir jų tėvelių bei senelių dailyraščio darbai vasario 10 dieną nusiųsti į Vilnių Nacionalinio konkurso vertinimo komisijai. Rezultatai turėtų būti paskelbti vasario 17 d.

Andžela Valuckienė

„Hey hey hey! Esi 9-okas ar 10-okas? Mokaisi Telšių „Džiugo“, V.Borisevičiaus ar Žemaitės gimnazijoje? Kreipiamės būtent į TAVE! Tikriausiai kada nors esi pagalvojęs, kaip gyvena kitos gimnazijos mokiniai, kokie jų mokytojai bei kaip leidžia dienas savo mokykloje. Jei kalbame būtent apie TAVE, tai pats laikas išbandyti save ir dalyvauti „Mainų savaitėje 2017“! Ką TAU daryti? Užpildyk dalyvio anketą, kurią gali gauti parašęs mums arba savo mokyklos mokinių prezidentui, ir turėsi puikią galimybę reprezentuoti savo mokyklą bei pakeisti savo kasdienę rutiną!“ – štai tokia žinutė paskatino Telšių miesto gimnazijas dalyvauti kasmet vykstančiame renginyje, kurį organizuoja LMS (Lietuvos moksleivių sąjungos) Telšių mokinių parlamentas.

Vasario 6-10 dienomis mūsų gimnazijos I-II klasių mokinės Ineta Kikilaitė, Gabrielė Ovsinskytė, Beatričė Timinskaitė, Kamilė Labanauskytė, Deimantė Raudytė, Urtė Stulpinaitė „apsigyveno“ Žemaitės gimnazijoje, o pas mus atvyko kelios V.Borisevičiaus gimnazijos mokinės. Kiekvienos gimnazijos atstovai turėjo ypatingų užduočių: paruošti po 10 klausimų apie savo mokyklą ir ją pristatyti bei tapti savais dalyvaujant įvairiose veiklose.

(daugiau…)

Antradienio popietę (vasario 7 dieną) gimnazijos mokinių prezidentūros nariai su vadove Vilma Žutautiene praleido mokydamiesi. Prezidentė Paulina Garbinčiūtė, pastebėjusi, kad atliekant įvairias veiklas kyla bendradarbiavimo sunkumų, pakvietė Lietuvos moksleivių sąjungos Plungės mokinių savivaldų informavimo centro mokymų vadovę Gretą Zaburaitę.

Tai ne pirmi mokymai, kur mokiniai yra aktyvūs dalyviai. Tad ir šįkart 4 valandas trukusiuose mokymuose ne tik žaidėme įvairius sutelktumą, bendradarbiavimą skatinančius žaidimus, bet ir dirbdami grupėse aptarėme dažniausiai pasitaikančias problemas organizuojant renginius, viešinant veiklas ir pan. Per mokymus kilo įvairių idėjų renginiams, kaip labiau pritraukti mokinius, mokytojus į organizuojamas veiklas, kaip pagerinti sklaidą, kad visus gimnazijos bendruomenės narius pasiektų informacija. Akcentuota, kad trūksta refleksijos po įvykusių renginių, kad būtina organizuoti ne tik pramoginio pobūdžio veiklas, bet ir įvairias diskusijas, forumus, konferencijas aktualiems klausimams aptarti.

Pasibaigus mokymams, dalyviai pateikė refleksijas, minėdami, kad mokymai buvo labai smagūs, nes sujungė grupę bei paskatino imtis daugiau iniciatyvos, išklausyti kitų nuomonę bei tobulėti asmeniškai. Patiko darbas grupėse, renginių aptarimas. Verta organizuoti tokius mokymus, kurie motyvuoja dirbti, prisiimti atsakomybę, siekti daugiau, priimti iššūkius.

Vilma Žutautienė

Penktadienio rytą „Džiugo“ gimnazija pradėjo su E. Masytės daina „Laisvė“. Per pirmąją pamoką klausėmės skaitovų, kurie priminė apie praeities įvykius, sukaktis, faktus ir žmones. Į švarkų atlapus įsegtos neužmirštuolės ir uždegtos ant palangių žvakutės rodė, kad nepamirštame tautiečių aukų prie Vilniaus televizijos bokšto. 1991 metų Sausio 13 – osios įvykiai praliejo daug ašarų ir kraujo. Tą naktį žuvo 14, buvo sužeista apie 700 žmonių. Prisiminimai iš šios nakties tragiški, tačiau jos pasekmės yra neatsiejamos nuo dabartinės Lietuvos nepriklausomybės.

Ką Sausio 13 – oji reiškia mums, jaunajai kartai? Nors daugelis „džiugiečių“ tuo metu nė nebuvo gimę, jiems ta diena svarbi, nes jie supranta, kad tai buvo auka dėl mūsų teisės į laisvą ir demokratišką gyvenimą.

Penktadienio vakarą, 17 val., „Džiugo“ bendruomenė susirinko Nepriklausomybės aikštėje ir paminėjo Sausio 13 – ąją uždegdami žvakutes, dainuodami dainas, sustoję aplink laužą, o Žemaitijos Šaulių 8-oji rinktinė visus susirinkusius vaišino arbata.

Paulina Garbinčiūtė, gimnazijos mokinių prezidentė

147Sausio 4 dieną gausus „Džiugo“ gimnazijos kolektyvas naujuosius metus pradėjo simboliška dvasine – pažintine kelione į Kretingą. Direktoriaus pavaduotojos Janinos Šalkauskytės ir kunigo Andriejaus Sabaliausko suorganizuota metodinės dienos programa žadėjo įdomių įspūdžių. Pirmiausia atvykome į vieną iš seniausių Kretingos mokyklų – Pranciškonų gimnaziją, kur mus maloniai pasitiko gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis ir jo pavaduotojas neformaliajam ugdymui br. Tomas. Buvome supažindinti su įdomia mokyklos istorine praeitimi, jos įkūrėjo pranciškonų tėvo Augustino Dirvelės vizija ne tik suteikti tinkamą išsilavinimą jaunam žmogui, bet ir duoti tvirtą dvasinį pamatą, kad gyvenimo sunkumai jo nesugniuždytų. Direktorius pabrėžė, kad po sovietmečio 1991 m. atsikūrusi katalikiškoji mokykla tęsia senąsias tradicijas – pranciškoniškoje dvasioje ugdo laisvą, pilietišką, kūrybingą ir atsakingą asmenybę. Sielovadai čia skiriamas didelis dėmesys – vyksta daug užsiėmimų, renginių krikščioniškajam tikėjimui stiprinti. Pamatėme modernios šiuolaikiškos gimnazijos erdves, kuriose viskas pritaikyta sėkmingam mokinio ugdymui: kalbų, gamtos mokslų, chemijos laboratorijos, kelios skaityklos, naujomis technologijomis aprūpinti įvairių dalykų kabinetai, teatro studija. Nenuostabu, kad jaunimas stengiasi patekti į šią gimnaziją, kurioje nuo 5 klasės mokosi daugiau kaip tūkstantis mokinių ne tik iš Kretingos miesto, bet ir iš viso rajono.

(daugiau…)