Kategorija » Informacija « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Dažnai smulkmenose slepiasi dideli dalykai.

Pristatome parodą „272 dėmelės apie gyvenimą“. Parodoje „Džiugo“ gimnazijos I-IV klasių mokinių darbai – tai mažytės akvarelinės dėmelės – interpretacijos. Spalvos kalba, simboliais, grafiniu piešiniu bei užrašytais žodžiais gimnazistai perteikia savo būsenas, emocijas, nuotaikas. Paroda – tai tarsi kvietimas stabtelti, pažvelgti ir pasidžiaugti smulkmenomis, kurių skubėdami mes tiesiog kartais ir nepamatome…

Dailės mokytoja Gražina R.

Š.m. lapkričio 3 d. Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kartu su saule“, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi organizuojant renginius mokykloje, puoselėjant savitas mokyklos tradicijas bei formuojant jos įvaizdį. Šioje konferencijoje kartu su svečiais iš Latvijos, Šiaulių universiteto bei įvairių Lietuvos mokyklų dalyvavo ir mūsų „Džiugo“ gimnazijos komanda.

Konferencijoje lektorės iš Šiaulių universiteto pristatė tyrimo duomenis, iš kurių paaiškėjo, kad renkantis mokyklą didelę reikšmę turi ne tik mokyklos įvaizdis, pedagogų kompetencija, bet ir kitų žmonių nuomonė apie ugdymo įstaigą. Mūsų gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas Tomas Ubartas konferencijoje pristatė pranešimą „Telšių „Džiugo“ gimnazijos kelias savitumo link“. Konferencijos dalyviai pasidalino sėkmės istorijomis organizuojant įvairius renginius mokykloje, pritraukiant į juos mokinių tėvus, formuojant mokyklos įvaizdį bei vykdant respublikinius ir tarptautinius projektus.

Gimnazijos psichologė Isidora Stonienė

2016 metų spalio 27 dieną su IV klasių „Džiugo“ gimnazijos mokiniais vykome į poeto Vytauto Mačernio gimtąjį kraštą, tėviškę. Mus pasitiko Šarnelės kaimo bendruomenės pirmininkė Rima Jokubauskienė.

Pirmiausia Šarnelėje lapų nuklotu taku ėjome prie V. Mačernio kapo, kuris yra ant Žvyrinėlio kalvelės, netoli jo gimtųjų namų, uždegėme žvakelę, padėjome puokštę gėlių. Prisiminę svarbiausius šio poeto gyvenimo faktus, skaitėme jo eilėraščius, sonetus, ištraukas iš V. Mačernio laiškų jo mylimajai Bronei Vildžiūnaitei. Klausydami grožėjomės rudens peizažu, žvelgėme į poeto gimtuosius namus, laukus, šimtamečius medžius – į visa tai, kas poetui buvo labai brangu, kas teikė dvasinės stiprybės ir kūrybinio įkvėpimo. Ekskursijos vadovė R. Jokubauskienė pagyrė „Džiugo“ gimnazistus Sandrą Eidintaitę, Alantą Mileikytę, Egidijų Praspaliauską, Luką Varkalį, Giletą Venckutę ir Vilių Viskontą už tai, kad sonetus skaitė ne iš popieriaus lapų, o iš atminties, sušildę savo širdimi, o Egidijui, kaip geriausiam skaitovui, padovanojo kompaktinį diską „Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas!“ su V.Mačernio eilėraščių įrašais (aktorius Petras Venslovas). Be to, simboliška tai, jog kai sukalbėję maldą mirusiajam ruošėmės keliauti toliau, nuo vėjo gūsio pabiro geltonų beržo lapelių lietus.

Vėliau Žemaičių Kalvarijoje stabtelėjome prie poeto V.Mačernio žūties vietos, prisiminėme šį tragišką 1944 –ųjų spalio 7 d. įvykį, jo aplinkybes. O paskutinė mūsų kelionės vieta šiame miestelyje – Vytauto Mačernio muziejus, jame apžiūrėjome autentiškus poeto daiktus, nuotraukas, kuriose sustabdytos akimirkos su artimaisiais, šeimos nariais, bičiuliais, mokytojais. Po IV klasių mokinių refleksijos apie patirtus įspūdžius, išgyvenimus įsiamžinome svečių knygoje. Atminimo dovanėlę ponia R. Jokubauskienė įteikė ir man, lietuvių kalbos mokytojai.

Esame dėkingi už „aukštąsias akimirkas“ Šarnelės kaimo bendruomenės pirmininkei Rimai Jokubauskienei, kuri lydėjo mus poeto Vytauto Mačernio keliais, pasidalijo įdomiais faktais. Malonu buvo girdėti iš mokinių, jog šios netradicinės literatūros pamokos jiems patiko ir išliks atminty.

Lietuvių kalbos mokytoja Aušra Ramančauskienė

„Džiugo“ gimnazijos trečiokai spalio 20 dieną su klasių auklėtojomis išvyko į Latviją – mūsų artimiausią kaimynę – aplankyti Gaujos nacionalinį parką, gražiąsias Siguldos vietas, o grįžtant namo užsukti į sostinę Rygą.

Kaip pasakojo gidė Virginija, šis maršrutas yra vienas įspūdingiausių ir mėgstamiausių turistų, dėl įspūdingo gamtovaizdžio dar vadinamas Latvijos Šveicarija. Nors oras buvo vėsokas, tačiau rudens peizažas, nutviekstas saulės, visus sužavėjo. Kėlėmės per Gaujos slėnį lyno keliu, aplankėme Krimuldos pilies griuvėsius, Turaidos pilį, klausėmės legendos apie Turaidos Rožės meilę ir mirtį – pajutome viduramžių epochos dvasią. Vėliau prausėmės išminties ir sveikatos šaltinio vandeniu įspūdingoje Gutmanio oloje. Visų džiaugsmui užsukome ir į pramogų parką, kur drąsiausieji leidosi rogutėmis nuo kalno, o ne tokie pramuštgalviai gėrėjosi apylinkėmis apžvalgos rate ar keltuve. Vakarėjant susipažinome su Rygos senamiesčiu, pasigrožėjome Dauguvos upės pakrante, naktine Ryga, įspūdingais senamiesčio pastatais ir jų istorijomis.

Nors pavargę, bet pramokę vieną kitą latvišką žodį, pilni įspūdžių ir geros nuotaikos, grįžome namo.

Ilgėjant tamsiam paros metui, į mokyklą dažniausiai keliaujame, kai dar neprašvitę. Primename, kad pėstieji, einantys neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu, esant blogam matomumui, dėl saugumo privalo būti prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

Tinkamai naudojami atšvaitai padės išvengti nelaimių kelyje, o mes visi būsime matomi ir saugesni  tamsiu paros metu bei esant blogoms oro sąlygoms.

Linkėdamas saugaus kelio –

Gimnazijos direktorius.

Kasmet spalio 7–ąją minima Krašto apsaugos diena, per kurią siekiama stiprinti kariuomenės ir visuomenės ryšį, stengiamasi supažindinti jaunimą su Lietuvos kariuomene ir kario profesija, informuoti apie valstybės gynybą ir kiekvieno piliečio pareigas bei prievoles valstybei. Minint šią dieną mūsų gimnazijos I ir II klasių gimnazistams pilietiškumo pagrindų pamokos, o III ir IV klasių gimnazistams teisės pamokos vyko Telšių karo prievolės ir komplektavimo poskyryje ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo 6-osios rinktinės 604 pėstininkų kuopoje.

Mokiniai buvo informuoti, kaip vykdomas pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir karo metui, supažindinti su ginkluote, kario ekipuote ir išgyvenimo reikmenimis. Dėkojame šią pamoką padėjusiems organizuoti Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo 6-osios rinktinės 604 pėstininkų kuopos vadui kpt. Nerijui Urnikiui, intendantui vyr. srž. Mindaugui Sušinskiui, Telšių karo prievolės ir komplektavimo poskyrio viršininkui vyr. srž. Arūnui Beržiui, verbuotojui srž. Giedriui Jaruckiui, specialistui eil. Linui Kvietkauskiui.

Istorijos mokytoja Vida Urlovaitė

  Šiuos mokslo metus pradėjome įsitraukdami į Goethe`s instituto Lietuvoje vykdomą projektą ,,Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“. Kartu su kitų Lietuvos mokyklų komandomis rugpjūčio 22-23 dienomis dalyvavome seminare – mokymuose, kuriuose patirtimi dalijosi projekto dalyviai. Sužinojome apie įdomius praktinius darbus, naudojant rinkinį vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams ,,Ecolabbox“. Šiuo rinkiniu visas projekte dalyvaujančias mokyklas aprūpino Goethe’s institutas.

Per chemijos ir vokiečių kalbos modulį mūsų gimnazijos IIb klasės mokiniai tyrinės Telšių rajono ežerų vandens būklę. Mokiniai atliks praktinius darbus, lygins duomenis, mokysis apibendrinti informaciją. Tikimės, kad integruotose chemijos ir vokiečių kalbos modulio pamokose mokiniai ne tik pagilins chemijos bei vokiečių kalbos žinias, bet ir gaus praktinės naudos, ugdysis gebėjimus, reikalingus ateičiai.

Chemijos mokytoja Zita Mikutienė, vokiečių kalbos mokytoja Regina Vidrinskienė

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas – jau 10-ą kartą vykstanti visuotinė teisinių žinių patikrinimo akcija. Egzaminą organizuojanti LR Teisingumo ministerija kartu su egzamino globėja Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ir partneriais: naujienų portalu DELFI, LRT, bei rėmėju „Lietuvos paštas“ visus šalies piliečius ir gyventojus kvietė pasitikrinti Konstitucijos žinias. Jame dalyvauti buvo kviečiami visi Lietuvos piliečiai, mylintys savo šalį ir norintys dar geriau išmanyti pagrindinį Lietuvos įstatymą – Konstituciją.

Prie šios akcijos prisidėjo 451 ,,Džiugo“ gimnazistas. Mokiniai savo Konstitucijos žinias galėjo pasitikrinti spręsdami 30 klausimų testą. Tačiau tai buvo ne tik žinių patikrinimas, bet ir puiki progą sužinoti arba pagilinti savo žinias, kas deklaruojama pagrindiniame valstybės įstatyme. Savo žinias pasitikrino ir būrelis gimnazijos mokytojų. Geriausiai sekėsi informatikos mokytojui Romui Ubartui.

Konstitucijos egzaminas yra puiki proga kiekvienam iš mūsų dar kartą prisiminti, kokiomis vertybėmis remiantis kuriame savo valstybę ir gerovę joje, ar gerai išmanome savo teises ir pareigas, kodėl jos svarbios. Tik puoselėdami jas visi kartu galėsime kurti mūsų valstybę, kurioje visiems gyventi bus gera.

Istorijos mokytoja Nomeda Laukaiteinė

Norėdamos kažkuo paįvairinti kasdienes pamokas, anglų kalbos mokytojos Indrė Benikienė ir Audronė Alšauskaitė rugsėjo 23 dieną dvi dvyliktokų grupes per anglų kalbos pamokas pakvietėme pasimokyti pagrindinių salsos žingsnių. Idėją įgyvendinti padėjo choreografijos mokytoja Laima Šiaudkulienė.

Prieš šią šokio pamoką dvyliktokai susipažino su trimis populiariais šokiais – flamenko, kapoeira ir salsa. Po pristatymo daugelis panoro patys pamėginti šokti salsą, nes Kuboje gimęs šokis yra labai populiarus ir mokiniams pasirodė pats nuotaikingiausiais. Mums pasisekė, kad mokytoja Laima sutiko ir labai profesionaliai pristatė šį šokį, parodė, kaip jis šokamas poroje, ir išmokė judėti salsos ritmu.

Šokį galima būtų pavadinti tarptautine kalba: juo susikalba įvairių kultūrų žmonės visame pasaulyje, todėl įgyta patirtis tikrai pravers mokiniams ateityje. Netradicinės anglų kalbos pamokos prabėgo akimirksniu, net nepajutome, kaip nuskambėjo skambutis.

Anglų k. mokytoja I.Benikienė