Kategorija » Informacija « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

2016 metų birželio 9 d. „Džiugo“ gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas, metodinės tarybos pirmininkas Tomas Ubartas, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aušra Ramančauskienė, matematikos mokytoja Jolanta Viršilienė ir psichologė Isidora Stonienė dalyvavome konferencijoje „Ugdymo procesas: nuo teorijos prie praktikos – nuo praktikos prie teorijos“, kuri vyko Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Jos tikslas –  aptarti ir skleisti mokyklų patirtį: kaip gerinti mokinių pasiekimus, įgyvendinant bendruosius ugdymo planus. Konferenciją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Pagrindinių mokyklų asociacija ir Šiaulių Salduvės progimnazija.

Konferencijos metu klausėme įdomių pranešimų: Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorės Žydronės Žukauskaitės „Kultūriniai vertinimo pokyčiai“, Lietuvos edukologijos universiteto dr. Ramutės Bruzgelevičienės „Ieškant panacėjos nuo žemų pasiekimų“, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorės Natalijos Kaunickienės „Individualios mokinio pažangos vertinimas Šiaulių Salduvės progimnazijoje“, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotojos Audronės Šuminienės „ Bendrieji ugdymo planai ugdymo procesui organizuoti: visur vienodai ar galimybės organizuoti kitaip?“.

Vėliau apžiūrėjome mokyklų stendinius pranešimus, gerąja patirtimi apie vykdomą patyčių prevencijos programą „Olweus“ pasidalino ir „Džiugo“ gimnazija (stendą ruošė psichologė Isidora Stonienė, technologijų mokytoja Danutė Vaitikaitienė). Po to darbo grupėse buvo diskutuojama, dalijamasi patirtimi apie individualios mokinio pažangos vertinimą, ugdymo turinio individualizavimą, diferencijavimą ir personalizavimą, žemų pasiekimų įveikimą, bendradarbiavimą su tėvais, siekiant gerinti mokinių pasiekimus, patyčių mažinimą, lemiantį ugdymo kokybę.

Gerąja patirtimi iš konferencijos kitądien pasidalijome su kolegomis mokytojų tarybos posėdyje.

Lietuvių kalbos mokytoja Aušra Ramančauskienė

Zanavykai

Baigiantis mokslo metams, direktoriaus pavaduotojos Romos Toleikienės iniciatyva organizuota „Džiugo“ gimnazijos bendruomenės metodinė – pažintinė ekskursija į Suvalkiją, Šakių kraštą. Važiuojant į Suvalkiją, mokytojai Vida Urlovaitė, Tomas Ubartas, Andžela Valuckienė, Regina Vidrinskienė glaustai pristatė lankysimo krašto istorinius faktus, įdomius gamtos objektus, žymius žmones ir etnografinį savitumą.

Pirmiausia apsilankėme prie Nemuno esančiame Gelgaudiškio dvare, kuris yra vienas gražiausių, originaliausių XIX amžiaus Lietuvos dvarų su nuostabiu parku. Šiuose neoklasicistinio stiliaus rūmuose mus pasitiko kaip XIX a. pasipuošusi ponia, kuri papasakojo apie dvaro praeitį. Grožėjomės baliustradomis, puošybos elementais, stebėjomės puikiu dvarininkų Koidelių ir Komarų meniniu skoniu, turėjome galimybę pasimokyti keleto šokių žingsnelių. Įdomu tai, kad 2016 metais Gelgaudiškis yra viena iš mažųjų Lietuvos kultūros sostinių, kurią aplankėme mes, telšiškiai, Lietuvos kultūros sostinės gyventojai.

Vėliau svečiavomės šalia minėtų rūmų esančiame Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre, kur mus maloniai priėmė, parodė šiuolaikiškas mokymo erdves ir pasidalijo darbo patirtimi direktorė Birutė Navikienė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Dalia Kasperavičienė.
Po to Šakiuose gidė mus supažindino su įdomia miesto istorija, prie Vinco Kudirkos paminklo prisiminėme šio lietuvių tautos šviesuolio patriotinę veiklą carinės Rusijos priespaudos metais. Šakių krašto žmonės vadinami zanavykais. Jų tarmė artimiausia bendrinei lietuvių kalbai, todėl prisimintas ir šiame krašte gyvenęs kalbininkas Jonas Jablonskis, kuris normino lietuvių kalbą ir vadinamas bendrinės kalbos tėvu. Taip pat Šakiuose lankėmės ir sėmenų aliejaus spaudykloje „Aletovis“, išgirdome įdomių dalykų, kaip gerinti sveikatą.

Vėliau, pasigrožėję Lukšių miesteliu bei Zyplių dvaru, sustojome atsikvėpti XIX a. pabaigos etnografinėje A. Rutkienės sodyboje. Mus pasitikusi šeimininkė papasakojo apie šios suvalkiečių sodybos autentiškumą, papročius, išgirdome šmaikščių istorijų. Pavalgę sotaus „kratinio“, tęsėme pažintinę kelionę.

Netrukus jau kopėme į Sudargo piliakalnius, nuo kurių atsivėrė nuostabi panorama. Daug istorinių įdomybių apie Sūduvos kraštą išgirdome iš kraštotyrininkės Albertos Natalijos Dragūnaitienės.

Šios kelionės, kurios akimirkas įamžino etikos mokytoja Vilma Žutautienė, metu dar kartą įsitikinome, kokia graži Lietuva, kurioje gyvena nuostabių, mylinčių gimtąjį kraštą, nuoširdžiai ir atsakingai dirbančių žmonių.

„Džiugo“ gimnazijos mokytoja Aušra Ramančauskienė

 

Informuojame, kad dokumentai į „Džiugo“ gimnazijos I klasę bus priimami š. m. birželio 7 (antradienį) ir 8 (trečiadienį) dienomis nuo 9.00 iki 13.00 val. 105 kab.

Atnešti tokius dokumentus:

  • asmens dokumento kopiją,
  • 8 klasės išsilavinimo pažymėjimą,
  • standartizuotų testų kopijas.

Dokumentai į „Džiugo“ gimnazijos III klasę bus priimami š. m. birželio 8 d. (trečiadienį) nuo 9.00 iki 10.00 val. 210 kab.

Atnešti tokius dokumentus:

  • asmens dokumento kopiją,
  • 10 klasės išsilavinimo pažymėjimą,
  • individualaus ugdymo planą.

Maloniai kviečiame ir laukiame visų, norinčių mokytis gimnazijoje.

Gimnazijos administracija

Gegužės 11 d. Telšių „Džiugo“ gimnazijos 2a ir 2e klasėms vyko atvira integruota lietuvių kalbos (lietuvių k. mokytoja Irena Tarvainienė) ir pilietiškumo pagrindų (istorijos mokytoja Vida Urlovaitė) pamoka tema „Mūsų dienos nebūtin pasvirę…“ Partizaninis karas Lietuvoje“. Pamoka pradėta daina, kurią atliko 2a klasė – „Kad ne auksinės vasaros“. Istorijos mokytoja V.Urlovaitė pristatė integruotos pamokos planą, tikslus. Trumpai pristatytas filmas „Nematomas frontas“. Atviroje pamokoje svečiavosi 2c klasė (mokytoja A.Ramančauskienė), kuri turėjo galimybę išgirsti montažą „Mūsų dienos nebūtin pasvirę…“ Partizanų eiles skaitė 2a klasės mokiniai: S. Lileikytė, D. Krutko, G. Bagočiūtė, P. Garbinčiūtė, L. Steponavičiūtė, G. Vitkutė. Montažo metu išgirsta ir Partizanų priesaika, kurią skaitė L. Petraitis, A. Norkus, A. Pronckus, T. Smaguris, M. Darbutas. Po to bendraamžiams pristatyti 2a klasės pranešimai apie Žemaičių apygardos partizanų gyvenimą (D. Kriščiūnaitė, S. Strelcova), partizanų spaudą (R. Kukanauzaitė, A. Seiliūtė), bunkerius ir slėptuves (A. Zelbaitė, G. Stripeikaitė). 2e klasės mokinė K. Budreckytė perskaitė V. Mačernio eilėraštį „Laiškas mirusiam draugui“, o G.Varkalis pristatė pranešimą „Dievo Krėslo miško kautynės“. Vykusioje atviroje pamokoje – konferencijoje 2a klasės mokinio Lauryno Petraičio močiutė Irena Petraitienė mokiniams dalijosi prisiminimais apie gyvenimą sovietmečiu, trėmimus į Sibirą ir bažnyčios veiklos suvaržymą, o anūkas perskaitė jos eilėraštį „Mačiau tave“. Taip pat konferencijoje svečiavosi Telšių kolekcininkų klubo vadovas Vytautas Kybartas, kuris mokiniams plačiau papasakojo apie partizanus, jų leidinius ir kitą istorinę medžiagą. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su eksponatais. Svečių prisiminimus apie skaudų istorinį laikotarpį palydėjo 2a klasės atlikta daina „Gal pavargai“. Taip pat partizanų dainą atliko 2e klasė, kuriai pasiruošti padėjo klasės auklėtoja, muzikos mokytoja F. Sabaliauskienė. Pamokos pabaigoje mokiniai turėjo atlikti jiems skirtą užduotį – išspręsti kryžiažodį. Pamoką apibendrino lietuvių k. mokytoja Irena Tarvainienė, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Šalkauskytė kalbėjo apie integruotų pamokų aktualumą ir svarbą gimnazijoje.

Likę sužavėti gimnazistai ilgai nepamirš išgirstų istorijų apie partizanų gyvenimą ir apie tai, kaip jie, nebijodami paaukoti savo gyvybės, kovojo vardan Lietuvos laisvės.

2a klasės mokinė Greta Vitkutė

Artėjant lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui, „Džiugo“ abiturientams sudaryta galimybė paklausyti Vilniaus universiteto Kauno humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojo, daktaro Mindaugo Grigaičio paskaitų.

IV klasių mokiniai atidžiai klausėsi paskaitų „Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altorių šešėly“,“ „Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymo projektas“, konspektavosi ir pateikė lektoriui įdomių klausimų – tai rodo gimnazistų puikias literatūros žinias ir kritinį mąstymą.

Džiugu, kad gerbiamas Mindaugas Grigaitis atvyko į mūsų gimnaziją. Abiturientų nuomone, paskaitos labai naudingos: pasikartoti kūriniai, išgirsta naujų akademinių įžvalgų. Mokiniai siūlė ir kitais mokslo metais į „Džiugo“ gimnaziją pakviesti šį puikų lektorių.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

Brangūs Tėveliai,

Tik Jūs vieni paguodžiat mus suklupus,
Kada kiti pagiežos negailės…
Jūs širdys – tai skaidriausieji šaltiniai,
Mums gėrio, laimės, džiaugsmo sklidini…

Nuoširdžiai kviečiame visų gimnazistų tėvelius, senelius, globėjus į gimnazijos aktų salėje vyksiantį šventinį padėkos koncertą, skirtą šeimai. Koncerto pradžia – gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 18 val.

Maloniai Jūsų lauksime.

Gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas

Gegužės 9 dieną 110 „Džiugo” gimnazistų dalyvavo Europos egzamine, skirtame Europos dienai paminėti. Konkurso dalyviai turėjo galimybę išmėginti savo žinias, atsakydami į įvairius klausimus apie ES istoriją, institucijas, kultūrą, kalbas bei kita. Geriausiai sekėsi ketvirtokei Viktorijai Šimkutei (mokytojas Romaldas Kazakaitis), nedaug atsiliko jos sesuo dešimtokė Karolina. Viktorija įgijo teisę dalyvauti antrame ture ir varžytis dėl svaraus prizo – kelionės į Briuselį. Nuoširdžiai sveikiname ją ir linkime sėkmės antrame ture.

Egzamino koordinatorė gimnazijoje Vida Urlovaitė

Gegužės 3 dieną III klasių mokiniai, lydimi lietuvių kalbos mokytojų I.Tarvainienės , A.Ruikienės ir A.Ramančauskienės, patraukė Anykščių pusėn. Ten mus pasitiko gidė, kuri pristatė vaizdingą ir turtingą žymių lankytinų vietų Aukštaitijos kraštą.

Pirma ekskursijos stotelė Anykščiuose – tai Antano Baranausko klėtelė, kurioje buvo sukurta garsioji poema „Anykščių šilelis“. Čia klausėmės anykštėnų tarme giedamos poemos, patys skaitėme žymųjį kūrinį anglų kalba. Vėliau aplankėme Antano Žukausko – Vienuolio memorialinį namą, kur pirmame aukšte įrengta ekspozicija, atspindinti rašytojo gyvenimą ir kūrybą, antrame – memorialiniai kambariai, o sodelyje – rašytojo kapas. Netoli esančioje parodų salėje grožėjomės unikaliais Stanislovo Petraškos akmens tapybos paveikslais, vaizduojančiais gražiausias Lietuvos vietas. Taip pat „Siauruko geležinkelio“ muziejuje išgirdome įdomių istorijų apie geležinkelio praeitį, išbandėme veikiančius eksponatus. Nuvykę prie Šeimyniškėlių piliakalnio, mediniame apžvalgos bokšte susipažinome su Mindaugo laikų archeologiniais radiniais, turėjome puikią galimybę pašaudyti iš lankų. Niūronių kaime aplankėme gimtąją Jono Biliūno sodybą – muziejų, kuriame kartu prisiminėme skaitytus kūrinius „Kliudžiau“, „Ubagas“ , „Brisiaus galas“, „Liūdna pasaka“. Sužinojome, kad visos klasika virtusios istorijos buvo tikros.

Teko įlipti ir į J.Biliūno „Laimės žiburį“ – tai antkapinis paminklas ir rašytojo amžinojo poilsio vieta. Čia savo svajonėmis apie laimę patikėjome ir mes. Bet tuo mūsų kelionė tikrai nesibaigė. Dar laukė Arklio muziejus, kuris nustebino savo eksponatų gausa – tai arkliniai žemės dirbimo padargai, arklio „gadynės“ transporto priemonės, be to, įdomių dalykų sužinojome ir apie pačius arklius, nuo senovės lietuvių taip mylimus. O kaipgi Anykščiai be Puntuko akmens, kuris yra antrasis pagal dydį riedulys Lietuvoje? Galiausiai ekskursiją baigėme naujausiu turistų traukos objektu – Lajų taku, visiems palikusiu didžiausią įspūdį. Gamta aplink medžių Lajų taką visus džiugino savo besiskleidžiančia žaluma…

Deimantė Veselytė, III b klasė

Balandžio 16 d. Telšių „Džiugo“ gimnazistai, vadovaujami istorijos mokytojos Vidos Urlovaitės, dalyvavo Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje rengiamame konkurse „Laimėk Europos pamoką su žymiu žmogumi“, kuriame mokiniai iš visos Lietuvos turėjo sukurti mokymosi apie Europos Sąjungą priemonę, kuri pagelbėtų mokiniams ruoštis artėjančiam Europos egzaminui. Tai galėjo būti ne tik leidinys ar stalo žaidimas, bet ir išmanioji programėlė ar viktorina. „Džiugo“ gimnazijos komanda, kurią sudarė IIa klasės mokiniai Greta Vitkutė, Akvilė Zelbaitė, Gabrielė Stripeikaitė, Gintarė Bagočiūtė, Laurynas Petraitis ir Aretas Norkus, sukūrė stalo žaidimą „Euroalis“. Šešios mokyklos laimėjo pamoką su vienu iš šių žinomų žmonių: muzikantu ir atlikėju Jurgiu Didžiuliu, Makalius.lt įkūrėju ir vadovu Rimvydu Širvinskiu – Makaliumi, žurnalistu Pauliumi Gritėnu, Lietuvos Banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonyte, Europos Parlamento pirmininko patarėju Arnoldu Pranckevičiumi. O mūsų komanda, iš daugiau nei 30 dalyvavusių mokyklų užėmusi 5-ąją vietą, laimėjo kelionę į Vilnių bei galimybę dalyvauti technologijų ir inovacijų festivalyje „LOGIN Startup Fair“.

Gegužės 6 d. į Vilnių atvykę gimnazistai pirmiausiai leidosi į pažintinę ekskursiją po miestą: aplankė Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministeriją, Vilniaus universiteto Didįjį kiemą, šv. Jonų bažnyčią, atgimusius Valdovų rūmus, Lietuvos Respublikos Prezidentūrą, Vilniaus arkikatedrą. Tiesiai iš senamiesčio visi keliavo į Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO. Ten juos pasitiko renginio vadovė Aušrinė, kuri supažindino su didžiausiu technologijų ir inovacijų festivaliu Baltijos šalyse „LOGIN Startup Fair 2016“. Čia gimnazistams kūrybingi informacinių ir komunikacinių technologijų specialistai aprodė naujausius išradimus. Moksleiviai galėjo išbandyti pulteliu bei žmogaus judesiais valdomą „ateities riedlentę“, virtualios realybės akinius, droną, pasigaminti LED lemputę. Jie taip pat stebėjo, kaip kompiuteriu galima sukurti norimos formos blynus, kaip su azotu keletą pripūstų balionų sutraukti ir įdėti į kibirą, o po to ištraukus vėl pripūsti. Specialistai taip pat pasidalino mintimis apie būsimus išradimus, papasakojo net ir keisčiausias savo idėjas.

„Džiugiečiams“ tai buvo nauja ir labai įdomi patirtis, kuri paliko didžiulį įspūdį.

IIa klasės mokinės Greta Vitkutė ir Karolina Šimkutė

Balandžio paskutinio penktadienio viena valanda buvo skirta knygai – Bibliotekų metų renginiui „Valanda su knyga“. „Džiugo“ Ia klasės mokiniai, paraginti skaityklos vedėjos Janinos Pronckienės ir lietuvių kalbos mokytojos Andželos Valuckienės, savo gimnazijos skaitykloje suorganizavo šiuolaikinių rašytojų Kristinos Gudonytės ir Akvilės Cicėnaitės knygų pristatymą ir aptarimą. Abiejų autorių romanai buvo pasiūlyti „Metų knygos rinkimams 2015“.

Gimnazistai skaitė patikusias knygų ištraukas, iliustravo, domėjosi veikėjų istorijomis, atliko kūrybines užduotis. Renginio vedėjas Paulius Pronckus neleido nė vienam dalyviui likti nepastebėtam. Apie K. Gudonytės romaną „Jie sugrįžta per pilnatį“ įdomiai kalbėjo Matas Lydys ir Mantas Vaičikauskas, o A. Cicėnaitės „Niujorko respubliką“ įspūdingai pristatė Akvilė Balsytė, Erika Berenytė, Aistė Bukinaitė ir Greta Vaitkutė, ryšėdamos raudonus šalikus kaip romano herojai.

Visi renginio „Valanda su knyga“ dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais, o Nomeda Laukaitienė pasidžiaugė sumaniais ir išradingais savo auklėtiniais.