„Džiugo“ gimnazistai Minaičiuose @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

„Džiugo“ gimnazistai Minaičiuose

Kategorija: Informacija

Mūsų gimnazijos mokiniai kartu su menininku Alfredu Jonušu ir mokytojais R. Kazakaičiu ir D. Gedmintu vasario 15 d. vyko į Minaičius, į partizanų suvažiavime priimtos Deklaracijos 70-io minėjimą. Minėjime dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Žukas, politikas ir visuomenės veikėjas, profesorius Vytautas Landsbergis, partizano Adolfo Ramanausko – Vanago anūkė Inga Jancevičienė, 2018 m. Laisvės premijos laureatas Juozas Mocius.

Buvo prisiminta istorija: 1949 m. žiema, šalta, žvarbi. Aštuoni vyrai, prisidengdami tamsa lėtai eina į Prisikėlimo apygardos vadavietę. Kas tie drąsuoliai? Leonardas Grigonis – Užpalis, Adolfas Ramanauskas – Vanagas, Petras Bartkus – Žadgaila, Jonas Žemaitis – Vytautas, Aleksandras Grybinas – Faustas, Vytautas Gužas – Kardas, Bronius Liesys – Naktis, Juozas Šibaila – Merainis. Jie pasiekė bendrą susitarimą, įveikė NKVD skleidžiamo melo apie partizanus nepasitikėjimą ir pradėjo posėdžius Prisikėlimo apygardos bunkeryje, įrengtame po Radviliškio valsčiaus Minaičių kaimo ūkininko Stanislovo Mikniaus svirnu. Susirinkimą patys vadai vadino Romuva – Karininkų Romuva. Suvažiavimo šūkiu tapo skambus sakinys: „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“ 1999 m. Deklaracija buvo pripažinta valstybės tęstinumui reikšmingu teisės aktu. 2009 m. Lietuvos Seimas pripažino Joną Žemaitį – Vytautą ketvirtuoju tarpukario Lietuvos prezidentu. 2010 m. Minaičiuose buvo atidengtas memorialas suvažiavimui atminti ir atstatytas bunkeris.

„Džiugo“ gimnazija dėkoja rajono savivaldybės tarybos nariui Adomui Domarkui, padėjusiam į kelionę nuvykti mūsų gimnazistams ir mokytojams.

Romaldas Kazakaitis