Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

„Europos egzaminas“

Paskelbta: gegužės 12, 2015 | Kategorija: Informacija

„Džiugo“ gimnazijoje buvo paminėta Europos diena. Gegužės 7-ąją net 258 mūsų I–IV klasių gimnazistai dalyvavo Europos Komisijos Lietuvoje organizuotame žinių apie ES konkurse. „Europos egzamino“ dalyviai turėjo atsakyti į įvairaus sudėtingumo bei plataus spektro klausimus, susijusius su ES raida, veikla, institucijomis, valstybėmis narėmis, aktualijomis bei įdomybėmis. Geriausiai pasirodė ketvirtokė Deimantė Stanevičiūtė, surinkusi net 12 taškų iš 15 galimų. Sveikiname Deimantę ir linkime sėkmės II ture.

Istorijos mokytoja Vida Urlovaitė

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Paskelbta: gegužės 12, 2015 | Kategorija: Renginiai

P1010486

Kultūros ministro Šarūno Biručio teigimu, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną minime kaip vieną reikšmingiausių datų mūsų tautos gyvenime: „Prisimindami visus, kurie kalbą saugojo, augino ir puoselėjo, kurie kovojo už laisvą žodį, su didele viltimi žvelgiame į šiandienos laisvo žodžio ir laisvos minties nešėjus.“

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventei gimnazijos skaitykloje gegužės 7–8 dienomis buvo eksponuojama unikalių senų knygų paroda, kurią paruošė ir įdomiai pristatė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas–kolekcininkas Gediminas Petrulis. Buvo organizuoti debatai ,,Kodėl verta skaityti ar neskaityti?“, kuriems vadovavo istorijos mokytojas R.Kazakaitis. Gimnazistai aktyviai dalyvavo išsakydami savo nuomonę apie knygų skaitymą. Vieniems knygos yra žinių šaltinis, kitiems skaitymas nėra laisvalaikio praleidimo būdas, nes yra vertingesnių užsiėmimų nei skaityti knygas. Lietuvių kalbos mokytojos R.Veitienė ir I.Tarvainienė pabrėžė, kad knygos mums atskleidžia per amžių puoselėtas, kurtas ir atrastas vertybes. Renginyje dalyvavo gerbiamas svečias, buvęs mokinys, ištikimas knygų bičiulis Almantas Lukavičius. Svečias ragino gimnazistus pamėgti knygas. Žodį tarė gimnazijos direktorius M.Sabaliauskas, ragindamas skaityti, nes knyga – dvasinio tobulėjimo šaltinis. Renginio pabaigoje aktyviausiai dalyvavusiems gimnazistams įteiktos A.Lukavičiaus dovanos – knygos.

Skaityklos vedėja J. Pronskienė

„Džiuge“ parašų rinkimas Vaikų deklaracijai

Paskelbta: gegužės 12, 2015 | Kategorija: Renginiai

Nuo gegužės 5 d. visą savaitę mūsų gimnazijoje vyko akcija – buvo renkami mokinių parašai Vaikų deklaracijai dėl saugos keliuose palaikyti. Klasių vadovai per valandėles diskutavo su auklėtiniais apie saugų eismą keliuose bei nagrinėjo Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos paskelbtus duomenis. Ši Asamblėja 2011-2020 m. siūlo ypač daug dėmesio skirti visų saugiam judėjimui visais pasaulio keliais ir kasmet organizuoja Saugaus eismo dekadas. Asamblėjos dokumente teigiama: jei nebus imamasi veiksmų, dabartinis žūčių pasaulio keliuose skaičius nuo 1,3mln. (2011 m.) gali išaugti iki 1,9 mln. 2020 m.

Gimnazistai, perskaitę ir išnagrinėję JT Generalinės Asamblėjos paskelbtą Vaikų deklaraciją, savo parašais patvirtino, kad palaiko šią iniciatyvą dėl saugaus eismo keliuose. Lapai su mokinių parašais perduoti Saugaus eismo dekados organizatoriams.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

„Džiuge“ skambėjo anglų poezija

Paskelbta: gegužės 12, 2015 | Kategorija: Renginiai

Balandžio 4 d. mūsų gimnazijoje tradiciškai vyko atranka į rajono anglų kalbos skaitovų konkursą. Jėgas išbandyti galėjo visi I-IV klasių gimnazistai. Šių metų tema iš tiesų intriguojanti – „Gyvenimas yra iššūkis. Priimk jį“ (angl. “Life is a challenge. Accept it.”). Konkurso mokykliniame etape dalyvavo 12 moksleivių.

Kiekvienais metais anglų kalbos skaitovų atranka vyksta intensyviai ir iš keturių mokytojų sudarytai komisijai (anglų kalbos mokytojų Audronės Alšauskaitės, Daivos Mendeikienės, Violetos Siegienės ir Ingridos Vaitkevičienės) tikrai nėra lengva išrinkti laureatus, kurie atstovaus gimnazijai rajoniniame etape. Vertinimo kriterijai aiškūs ir objektyvūs: kalbos raiška, tarimo taisyklingumas, kūno ekspresija ir pasirinkto kūrinio sudėtingumas. Šiais metais gimnazistai pasirinko labai skirtingus kūrinius: nuo klasikinės iki modernios poezijos, bei kiekvienas atskleidė savo skirtingą temperamentą. Bendru komisijos sutarimu išrinkti trys mokyklinio etapo nugalėtojai: I vieta skirta Ernestui Zubavičiui iš IIa klasės (skaitė Alexandra Skiathitis "Keep on smiling", jį ruošė anglų kalbos mokytoja metodininkė Indrė Benikienė), II vieta teko Gabrielei Stripeikaitei iš Ia klasės (skaitė John Masefield „Sea-fever“, ją ruošė anglų kalbos mokytoja ekspertė Audronė Alšauskaitė) ir III vieta nominuota Kamilė Budreckytė iš Id klasės (skaitė Kylie Duke „War Why?“, ją ruošė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ingrida Vaitkevičienė).

Džiaugiamės, kad jauni žmonės ne tik skaito poeziją, bet ir mielai išbando jėgas varžydamiesi tarpusavyje dėl galimybės atstovauti mūsų mokyklai. Linkime sėkmės rajono anglų kalbos skaitovų konkurse, kuris vyks gegužės 14 d. Telšių Žemaitės gimnazijoje.

Anglų kalbos vyr. mokytoja Ingrida Vaitkevičienė

Metų knygos rinkimai

Paskelbta: gegužės 8, 2015 | Kategorija: Renginiai

Ba­lan­džio 29 d. Tel­šių „Džiu­go“ gim­na­zi­jos jau­nų­jų li­te­ra­tų bū­re­lis, va­do­vau­ja­mas lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Ire­nos Tar­vai­nie­nės bei ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rės, skai­tyk­los ve­dė­jos Ja­ni­nos Prons­kie­nės, lan­kė­si Tel­šių vai­kų glo­bos na­muo­se, kur vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams pri­sta­tė 2014 m. „Me­tų kny­gos“ rin­ki­muo­se paaug­liams skir­tas kny­gas. Lie­tu­vo­je bu­vo iš­rink­tas ge­riau­sių kny­gų pen­ke­tu­kas – Vy­tau­to Ra­čic­ko „Aš, dvi­ra­tis, pir­mo­ji mei­lė ir su­muš­ti­niai su slie­kais“, Vir­gi­nos Šu­ky­tės „Lai­mės for­mu­lė“, Da­nu­tės Gri­ga­liū­nie­nės „Kaž­kas ne taip“, Ka­zio Sa­jos „Lieps­no­jan­ti“ bei Ne­rin­gos Vait­ku­tės „Tit­na­go plunks­na“.

(daugiau…)

Mūsų LIK’o komandai – antroji vieta

Paskelbta: balandžio 27, 2015 | Kategorija: Informacija

Balandžio 23 dieną Telšių Žemaitės dramos teatre vyko 15-osios Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų aukštesniųjų klasių mokinių komandų LIK‘ų varžytuvės „Etnokultūriniai jaunimo ypatumai“, kuriose dalyvavo „Džiugo“, Žemaitės bei Vincento Borisevičiaus gimnazijų mokiniai.

Kiekvieną komandą sudarė dešimt narių. „Džiugo“ gimnazijai atstovavo Deividas Rumbutis, Vytautė Bumblauskytė, Vytautas Trusovas, Rūta Jogminaitė, Tadas Naglis, Rūta Remezaitė, Lukas Sinkevičius, Gabija Andrijauskaitė, Alanta Mileikytė ir komandos kapitonas Šarūnas Vitkus. Komandos varžėsi įvairiose rungtyse: prisistatymo, namų darbų, klausimų bei atsakymų. Kiekviena rungtis turėjo atspindėti konkurso temą „Etnokultūriniai jaunimo ypatumai“. Visos gimnazijos pasirodė išradingai ir linksmai. Komisijos sprendimu pirmąją vietą laimėjo Vincento Borisevičiaus gimnazija, antrąją – „Džiugo“, o trečiąją – Žemaitės gimnazija. Visos komandos gegužės 8 d. keliaus į edukacinę išvyką Kretingon.

Nuoširdžiai norime padėkoti „Džiugo“ komandos mokytojoms Ingai Dokšienei ir Vilmai Žutautienei už pagalbą ir kantrybę padedant LIK‘o komandai ruoštis varžytuvėms ir tikimės, kad dar daug metų jų vadovaujamos komandos bus pavyzdžiu jaunesnėms, pergalių LIK‘e siekiančioms.

Deimantė Lapinskaitė, buvusi LIK‘o komandos narė

Integruota pamoka apie holokaustą

Paskelbta: balandžio 24, 2015 | Kategorija: Renginiai

Minint Holokausto atminimo dieną, balandžio 17-ąją, mūsų gimnazijoje vyko integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka „Holokaustas Lietuvoje“. Antrų ir ketvirtų klasių mokiniams paskaitą anglų kalba skaitė bendraamžiai svečiai iš Austrijos – Markus Pollak ir Stephan Siegl. Jie dirba Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje ir atstovauja projektui „Lithuanian Holocaust Atlas“, kurio tikslas – gilinti Lietuvos mokinių žinias apie holokaustą ir kitus Antrojo pasaulinio karo veiksmus.

(daugiau…)

Telšių rajono švietimo lyderystės forumas

Paskelbta: balandžio 23, 2015 | Kategorija: Renginiai

Balandžio 29 d. (trečiadienį) 13 val. „Džiugo“ gimnazija, kaip Telšių švietimo lyderių bendrijos veiklą koordinuojanti mokykla, organizuoja Telšių rajono švietimo lyderystės forumą „Lyderystės sėkmės istorijos Telšių rajono mokyklose“.

Renginio programa yra čia

Forumo organizatoriai

Jaunojo tyrėjo įspūdžiai

Paskelbta: balandžio 23, 2015 | Kategorija: Informacija

Balandžio 15–17 ir 22–24 dienomis kelios mūsų gimnazijos mokinės dalyvavo Jaunojo tyrėjo mokymų programoje „JT laboratorija“. Visa programa yra skirta plėsti moksleivių gamtamokslines žinias apie mokslinius tyrimus, daromus laboratorijose. Baigę mokymus gimnazistai gaus pažymėjimus, kad turi 48 val. darbo laboratorijoje patirties. Pirmasis mokymų etapas yra sutelktas į teorines darbo laboratorijoje žinias, tačiau atliekami ir keli bandymai. Vyksta biofizikos, bioinformatikos, biochemijos, mikrobiologijos ir nanotechnologijų paskaitos. Biochemijos paskaitoje man teko daryti bandymus su kepenimis, stebėti reakcijas su baltymais, mikrobiologijoje buvo tiriamos aerobinės ir anaerobinės bakterijų savybės. Darbas buvo įdomus ir informatyvus, naudingas kiekvienam, besidominčiam gamtos mokslais.

Agnė Narmontaitė, III kl.

Dalyvavimas MIR projekte

Paskelbta: balandžio 23, 2015 | Kategorija: Informacija

„Džiugo“ gimnazijos komanda, vadovaujama pavaduotojos J.Šalkauskytės, padedant istorijos mokytojai V.Urlovaitei, lietuvių kalbos mokytojai A.Valuckienei, etikos mokytojai V.Žutautienei ir bibliotekininkei V.Latakienei, parašė paraišką siekdama dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos biuro ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamame projekte „Medijų ir informacinių technologijų (MIR) ugdymas“. Mūsų gimnazija, įvertinus motyvaciją dalyvauti, turimą mokyklos patirtį ugdymo srityje ir MIR priemonių naudojimą bei komandos sudėties atitiktį paraiškos reikalavimams, iš 176 mokyklų komandų buvo pakviesta dalyvauti projekte ir, pirmiausiai, įvadinėje konferencijoje „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“, kuri vyko balandžio 20 d. Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijoje. Rugsėjo mėnesį gimnazijos komanda turės išbandyti projekto ekspertų parengtą metodinę MIR ugdymo medžiagą su mokiniais ir dalintis patirtimi su kolegomis.

A.Valuckienė