Kategorija » Skelbimai « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Š. m. kovo 4 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. aktų salėje įvyks 10-tų klasių  tėvų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė: 

  • Supažindinimas su PUPP tvarka ir organizavimu.
  • Vidurinio ugdymo programa ir individualūs planai (pranešėja direktoriaus pavaduotoja V. Urlovaitė).

Po to susirinkimai klasėse.
Kviečiame visus dalyvauti.

Mokyklos direktorius Mindaugas Sabaliauskas

Kaziuko mugė

Kategorija: Skelbimai

kaziukas-grobis Pragysta dangun, pakilęs vieversys.
Tai būna per Kazimierines …

Visus, visus, visus kviečiame kovo 3 d. (trečiadienį) į 2 – 4 klasių mokinių šventę – mugę:
– 9 val. aktų salėje pasveikinimas.
– Per 2 ir 3 pertraukas mugė pradinių klasių kabinetuose.
Atsineškite gerą nuotaiką ir šiek tiek pinigų. Ateikite – nesigailėsite!

Pradinukai

Š. m. vasario 23 d. (antradienį) 17.00 val. aktų salėje įvyks 2-4 klasių mokinių tėvų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.  Mokinių patyčių pagal Olweus programą tyrimo analizė (pranešėja- psichologė A. Baniulienė).
2. Tėvų teisinė atsakomybė (pranešėjas – A. Laukaitis).
Po to susirinkimai klasėse.

Š. m. vasario 23 d. (antradienį)  įvyks 5-9 klasių mokinių tėvų susirinkimas:
17.30 val. susirinkimai klasėse,
18.15 val. susirinkimas aktų salėje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.  Mokinių patyčių pagal Olweus programą tyrimo analizė (pranešėja- psichologė A. Baniulienė).
2. Tėvų teisinė atsakomybė (pranešėjas – A. Laukaitis).

Kviečiame visus dalyvauti.

Mokyklos direktorius Mindaugas Sabaliauskas

Š. m. vasario 19 d. (penktadienį) 17.30 val. aktų salėje įvyks 11-12 klasių  tėvų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Priėmimai į aukštąsias mokyklas (pranešėjas prof. S. Raila).
2. Brandos egzaminų  organizavimas ir tvarka (pranešėjai:  direktorius Mindaugas Sabaliauskas ir direktoriaus pavaduotoja Vida Urlovaitė).
Po to susirinkimai klasėse.

Kviečiame visus dalyvauti.

Mokyklos direktorius Mindaugas Sabaliauskas