Kvietimas į konferenciją @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Kvietimas į konferenciją

Kategorija: Skelbimai

„GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA VYKDANT OLWEUS PATYČIŲ PREVENCINĘ PROGRAMĄ“

Kviečiame atvykti mokyklų atstovus (dir. pavaduotojus, soc. pedagogus, mokytojus), kurie planuoja įgyvendinti Olweus patyčių prevencinę programą mokykloje, bei tuos, kurie domisi patyčių prevencijos programų įgyvendinimu mokykloje.
Konferencija vyks Telšių m. „Džiugo“ vidurinėje mokykloje (Sedos g. 29, Telšiai) š.m. kovo 22 d. 11 val.
Registruotis tel. 60214 (Telšių švietimo centre)

Darbotvarkė

10.30 – 11.00 Konferencijos dalyvių registracija
11.00 – 11.05 Mindaugas Sabaliauskas, Telšių m. „Džiugo“ vidurinės mokyklos direktorius. Sveikinimo žodis
11.05 – 11.15 Telšių švietimo skyriaus atstovas. Sveikinimo žodis
11.15 – 12.00 Alvyda Molienė, Telšių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė. „Patyčių įtaka vaiko asmenybės vystimuisi“
12.00 – 12.20 Aurelija Baniulienė, Šiaulių m. PPT soc. pedagogė, OPPP instruktorė. „Olweus patyčių prevencijos programos efektyvumo raiška“
12.20 – 12.40 Gitana Svirskienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos soc. pedagogė, OPPP instruktorė. Naujausių patyčių tyrimų apžvalga
12.40 – 13.00 Aina Šiaulytė, OPPP instruktorė. „Mokyklos bendruomenės veikla Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimo laikotarpiu“
13.00 – 13.30   Kavos pertraukėlė
13.30 – 13.45 Mindaugas Sabaliauskas, Telšių m. „Džiugo“ vid. mokyklos direktorius. „OPPP įgyvendinimo mokykloje aspektai“
13.45 – 14.00 Vaiva Dacienė, Telšių m. „Atžalyno“ vid. mokyklos soc. pedagogė. „Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimo nauda mokyklos bendruomenėje“
14.00 – 14.15 Vilma Jankauskaitė, Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos soc. pedagogė, OPPP instruktorė. „Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimas mokykloje: sėkmės ir nesėkmės“
14.15 – 14.30 Isidora Stonienė, Telšių m. „Džiugo“ vid. mokyklos soc. pedagogė, OPPP mokymosi ir supervizijų grupelės vadovė. „OPPP koordinatoriaus bei mokymosi ir supervizijų grupelių vaidmuo mokykloje“
14.30 – 15.00 Teatrinės miniatiūros „Žinok, kad gyvenimas geras“, Telšių vaikų ir jaunimo teatro studija „Savi“, režisierė Laimutė Pocevičienė.
15.00 – 15.10 Konferencijos apibendrinimas.

Konferencijos dalyviams bus išduoti pažymėjimai.