„LL 2“ projekto dalyviai patirties sėmėsi Lenkijoje ir Vokietijoje @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

„LL 2“ projekto dalyviai patirties sėmėsi Lenkijoje ir Vokietijoje

Kategorija: Informacija

Tebesitęsiant LL2 projekto stažuotėms, 8 Lietuvos savivaldybių (Rokiškio, Šiaulių m., Ignalinos, Kėdainių, Panevėžio r., Ukmergės, Telšių, Skuodo r.) atstovai 2014 m. kovo 30 – balandžio 5 d. buvo išvykę į Lenkiją ir Vokietiją, kur lankėsi įvairiose mokyklose. Stažuotės tema – ,,Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai; savivaldybių pagalba mokyklų iniciatyvoms ir sprendžiant problemas”.Telšių savivaldybei atstovavo V. Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja D. Mizgerienė, Žemaitės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja A. Ladukaitė, Tryškių Lazdynų Pelėdos vid. mokyklos mokytoja Z. Žalienė bei „Džiugo” gimnazijos mokytoja R. Vidrinskienė.

Viešėdami kaimyninėje Lenkijoje lankėmės Konino T. Kosčiuškos I licėjuje. Mokyklą remia savivaldybė, ypač tarptautinius projektus. Mainų programas finansuoja ES, tačiau dalinai remia ir finansuoja pati savivaldybė. Viešinant veiklas bendradarbiaujama su užsienio reikalųskyriumi bei švietimo skyriumi.Licėjus taip pat glaudžiai bendradarbiauja ir su kitais socialiniais partneriais: Raudonuoju Kryžiumi, Pilietinių iniciatyvų sąjunga (organizuoja konkursus, teikia nemokamas teisininkų ir psichologų paslaugas), Savivaldybių sąjunga (finansiškai remia mokyklą), Miesto pagalbos šeimai centru (sprendžia šeimų problemas, teikia finansinę pagalbą šeimoms), Miesto psichologijos – pedagogikos centru (dirba su vaikais, turinčiais mokymosi problemų). Bendradarbiaujama ir su aukštosiomis mokyklomis, pavyzdžiui, Poznanės universitetas kviečia mokinius į paskaitas universitete arba dėstytojai atvyksta skaityti paskaitų į licėjų, mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose.

Poznanės tęstinio mokymo centre dirbama dviem kryptimis – mechatronikos ir atsinaujinančios energetikos. Mokymo centro darbo principas: šiandien mokykloje – rytoj darbe! Mokykla – projektų rengimo lyderė, vienoje vietoje subūrusi darbdavius, aukštąsias mokyklas, firmas, tarpininkaujančias įdarbinant. Centras bendradarbiauja su 40 skirtingų firmų. Svarbiausias partneris – „Siemens“. Firmos įrengtose laboratorijose įrenginiai nuo paprastų iki pačių sudėtingiausių, jie mažesni nei firmoje, bet atlieka tokias pačias funkcijas. Centro direktoriaus pavaduotojas supažindino su mokymosi aplinka. Aplankėme klases, laboratorijas. Mums pristatė naujausią įrangą, papasakojo apie darbo ir mokymosi specifiką. Mokyklos darbuotojai pasidžiaugė, kad darbdavių yra žymiai daugiau, nei mokykla gali paruošti specialistų.Pasigėrėjimo verti mokyklos aktyvumas, naujovių siekis ir ypatingas rūpinimasis kiekvienu mokiniu, suteikiant jam kuo daugiau praktinių žinių ir gebėjimų.

Poznanės gimnazija Nr. 54 unikali tuo, kad jungia gimnaziją ir sporto mokyklą. 2002 m. Poznanės savivaldybės lėšomis pastatyta aerobikos salė, didelė sporto salė, baseinas. Mokykloje organizuojamos tarptautinės rungtynės. Bendradarbiaujama su sporto klubais.Mokosi 330 mokinių. Yra bendros ir sportinės klasės (rankinio, futbolo, krepšinio – vaikinams ir plaukimo).Mokykla akcentuoja 4 svarbiausius dalykus: mokslą, saugumą, sportą, sveikatą. Vienas svarbiausių projektų – „Europos jaunimo susitikimas“, per kurį gimnazijoje apsilankė 2000 moksleivių iš skirtingų šalių. Pagrindinis tikslas – atnaujinti bendradarbiavimą tarp Rytų ir Vakarų Europos. Mokykloje labai daug dėmesio skiriama sportui: organizuojami tarptautiniai fitneso kursai, futbolo, rankinio, plaukimo varžybos. Palaikomi glaudūs ryšiai su kultūros įstaigomis: organizuojami teatrų kursai, šokių turnyras, ekskursijos į sporto stadionus, dainų, šokių konkursai. Europos Komisija ir Švietimo ministerija remia mokyklos renginius, kuriuose dalyvauja ir darželinukai, ir senjorai. Plaukimo konkurse, kurio mecenatas – Poznanės miesto meras, dalyvavo ne tik Poznanės, bet ir kitų miestų gyventojai. Gražiai bendradarbiaujama su savivaldybe ir žymiais šalies sportininkais. Yra didžiulis stadionas, kuriame žaidžia profesionalūs futbolo klubai. Kiekviena sporto klasė turi savo mecenatą – sportininką.Didžiausia sėkme buvo įvardinti mokinių sukurtas filmas apie mokyklą bei mokiniai, grįžtantys iš varžybų su medaliais.Mokykla ypač atvira, svetinga visiems, besirūpinanti kiekvieno mokinio tobulėjimu, ugdanti šiuolaikinį kūrybingą bei atsakingą jaunuolį.

Vokietijoje viešėjome Cottbuso miesto MaxSteenbeck gamtos ir technikos mokslų gimnazijoje ypač gabiems mokiniams. Susitikime su gimnazijos direktoriumi ponu Kasner sužinome, kad į gimnaziją mokiniai patenka konkurso keliu. Stojantiems į gimnaziją skiriami vokiečių kalbos, matematikos ir anglų kalbos testai, pokalbis ir IQ vertinimas. IQ turi būti ne mažesnis kaip 120, o vidurkis ne didesnis kaip 2 ( Vokietijoje vertinimo sistema nuo 1 iki 6 balų, kur 1 yra aukščiausias įvertinimas). Ypač gabiems mokiniams sudarytos sąlygos gimnazijoje pradėti mokytis jau 5 klasėje. Mokykla aprūpinta naujausia įranga, leidžiami vadovėliai, kurie atitinka aukštųjų mokyklų programas.

Drezdene aplankėme Klotzsche gimnaziją. Mokykloje mokiniai gali būti nuo 7.30 val. iki vakaro (būreliai, konsultacijos, papildoma pagalba, darbo grupės ir kt.). Neformaliojo ugdymo būreliams vadovauja mokytojai, tėvai ir universitetų dėstytojai. Buvome sužavėti erdviomis mokyklos patalpomis, puikiais kabinetais ir juose įmontuota naujausia technine įranga, ugdymo priemonėmis.

Saksonijoje demografinė situacija stabili, mokinių skaičius didėja, nes iš pakraščių žmonės traukia gyventi į miestus. Statomos naujos mokyklos, renovuojamos senosios, statomos naujos sporto salės, lopšeliai-darželiai (2014–2016 m. numatyta pastatyti 50 naujų lopšelių-darželių). Europos Sąjunga statyboms skiria apie 60 mln. eurų. Savivaldybė rūpinasi mokinių pavėžėjimu, mokyklų aprūpinimu (įranga, išlaikymu, modernizavimu, mokymo priemonėmis, mokymo medžiaga), išoriniais reikalais (kelio į mokyklą saugumu, mokyklos saugumu, mokyklų tinklu), į vidaus veiklą nesikišama.

Bavarijos žemėje, Hof mieste, mus svetingai pasitiko Sophien pradinės mokyklos choras. Miesto vicemeras ponas Siler pabrėžė, kad miesto švietimo federacija ir savivaldybės mokyklos glaudžiai bendradarbiauja, kad vaikams būtų suteiktas kuo geresnis išsilavinimas. Miesto švietimo federacija yra atsakinga už ugdymo procesą, mokytojų įdarbinimą, atlyginimų mokėjimą, o savivaldybės taryba – už mokyklų remontą, renovaciją, atnaujinimą, mokymo priemonių aprūpinimą. Ponas Siler pabrėžė, kad po truputį pereinama prie „visos dienos mokyklos“, kur mokiniai praleidžia didžiąją dienos dalį. Mokyklos veiklą pristatė bei edukacines ir poilsio erdves parodė mokyklos direktorius Henrik Schodel. 70% mokinių yra migrantai. Didžiąją dalį sudaro turkų tautybės vaikai, tačiau iš viso mokosi apie 20 tautybių atstovų. Šioje mokykloje ugdymas yra labai individualizuotas, daug dėmesio skiriama vaikų, kurių pirmoji kalba ne vokiečių, kalbiniam ugdymui. Mokyklos tikslas – ugdyti tokius vaikus mažose grupėse ir jiems padėti. Kasdien per 3-4 pamokas klasės dalijamos į grupeles pagal poreikius mokytis vokiečių kalbos arba matematikos.

Pabuvoję tokioje specifinėje mokykloje, pamatėme, kaip natūraliai integruojami į ugdymo procesą įvairių tautybių ir specialiųjų poreikių turintys vaikai, kaip betarpiškai bendraujama su tėvais, kaip individualizuojamas mokymas, patalpos pritaikomos ugdymui.

Per stažuotę buvo naudinga pamatyti, kaip licėjuose, gimnazijose, pradinėse mokyklose įrengtos klasės, mokytojų kambariai, sporto ir aktų salės, susipažinti su mokymo priemonėmis, stendine medžiaga, ugdymo organizavimo tvarka, padiskutuoti su mokytojais. Dalyvavimas stažuotėje leido praplėsti akiratį, susipažinti su iniciatyviais mokytojais. Patobulinome tarpkultūrinę, kalbinę, organizacijos tobulinimo bei valdymo, bendravimo bei bendradarbiavimo kompetencijas. Buvo labai naudinga susipažinti su Lenkijos švietimo sistema, Vokietijos Bavarijos, Saksonijos ir Brandenburgo žemių švietimo sistema, aplankyti visų tipų mokyklas, pabendrauti, sužinoti, kaip savivaldybės bendradarbiauja su mokyklomis, kaip mokyklų tarybos atstovauja savo narių interesams, kaip padeda ir konsultuoja pedagogus.

Projekto „Lyderių laikas 2“ dalyvė Regina Vidrinskienė