Etnokultūros vakaronė „Senolių skrynią pravėrus“ @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Etnokultūros vakaronė „Senolių skrynią pravėrus“

Kategorija: Renginiai

Lapkričio 21d. „Džiugo“ gimnazijoje vyko etnokultūros vakaronė „Senolių skrynią pravėrus“, kurioje dalyvavo mokyklos bendruomenė. Vakaronę organizavo ir vedė šokių mokytoja Rasa Urbonienė, talkino jos paruošti Šokių studijos, t.y. IIb klasės mokiniai, bei III ir IV klasių gimnazistai, kurie tautinių šokių mokosi per mokytojos Rasos pamokas. Nuotaikingomis melodijomis ir dainomis džiugino ir mokytojo Adolfo Lukošiaus paruošta merginų kapela.

Vakaronės pradžioje gražia žemaitiška tarme sveikinimo žodžius tarė mūsų gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas. Netrukus šmaikščią istoriją dzūkiškai porino mokyklos direktoriaus pavaduotoja papildomajam ugdymui Romualda Galinauskienė. Vėliau, renginio dalyviams susibūrus į komandas, tarsi iš senolių kraičio skrynios pasklido žemaičių tarme iš kartos į kartą perduotas turtas: mįslės, dainos, eilėraščiai… Įsitikinome, kad mūsų senoliai turėjo puikų humoro jausmą. Draugiškas varžytuves pagyvino šokiai: tautiniais rūbais pasipuošę IIb klasės mokiniai kvietė visus patrepsėti „Klumpakojį“, ,,Malūnėlį“, „Gransverą“ bei „Oirą“. Inscenizuota lietuvių daina „Išėjo tėvelis į mišką“. Džiugino aktyvūs, po dienos darbų į vakaronę atskubėję tėveliai ir vaikaičių pakviesti seneliai, gimnazistų broliukai ir sesutės. Kūrybinga mokytojų komanda taip pat puikiai išmanė mūsų protėvių išmintį, puikų pavyzdį rodė ir vyresniųjų klasių mokiniai.

Vakaronė „Senolių skrynią pravėrus“, skirta Tarmių metams paminėti, praturtino įvairiapusę „Džiugo“ gimnazijos neformaliąją, popamokinę veiklą. Džiugu, kad mūsų mokykloje stiprėja ryšiai su moksleivių tėveliais. Dėkojame visiems, dalyvavusiems šiame etnokultūros renginyje, tikimės, kad jis taps tradicinis ir ateityje dar ne kartą organizatoriai suburs gimnazijos bendruomenę pašokti, padainuoti ir smagiai pavakaroti.

IIb klasės vadovė, lietuvių kalbos mokytoja Aušra Ramančauskienė