„Džiugo“ gimnazistai Telšių savivaldybėje @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

„Džiugo“ gimnazistai Telšių savivaldybėje

Kategorija: Renginiai

Spalio dešimtą dieną Telšių rajono savivaldybėje vyko posėdžio simuliacija. Joje dalyvavo 27 mokiniai iš trijų miesto mokyklų: „Džiugo“, Žemaitės ir katalikiškos gimnazijų. Pagrindinė tema, kuri buvo svarstoma posėdyje, – tai jaunimo paruošta rezoliucija „Dėl Telšių miesto patrauklumo jaunimui didinimo“. Posėdžiui pirmininkavo meras Vytautas Kleiva. Mūsų gimnazijai atstovavo mokiniai I.Sajatauskas (Ia), J.Meškys (IId), D.Krauzaitė (IId), A.Narmontaitė (IId), L.Kaminskis (IId), R.Šiaulytė (IId), S.Sadauskytė (IIa), R.Kaminskytė (IIIa), G.Mendeikaitė (IIIa), E.Brasas (IVa). Rezoliucija buvo apsvarstyta ir be didelių ginčų priimta. Meras pažadėjo, kad į ją bus atsižvelgta sudarant miesto strateginį planą.

Vėliau buvo įteiktos padėkos Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus renginių savanoriams ir jų komandos organizatoriams. Posėdis pabaigtas gražiu TRMP prezidento pavaduotojo Rimvydo Rubavičiaus sveikinimu Savivaldos dienos proga su prasmingu palinkėjimu „Pradėkime viską nuo savęs“.

Justas Meškys