„Džiugo“ gimnazijoje skambėjo rusiškas žodis… @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

„Džiugo“ gimnazijoje skambėjo rusiškas žodis…

Kategorija: Renginiai

Šiandien niekas neabejoja užsienio kalbų svarba. Jų mokėjimas suteikia galimybę keistis informacija, rasti naujų pažinčių, bendradarbiauti, rengti bendrus renginius.Mokytis užsienio kalbos ir ją populiarinti galima per įvairias veiklas, ne tik per pamokas. Štai balandžio 25 dieną rajono rusų kalbos mokytojus bendrai veiklai sukvietė jau tradicine tapusi rajoninė rusų kalbos šventė ,,Tegul skamba rusiškas žodis“. Šiais metais ji vyko gimnazijoje, o šventę organizavo rusų kalbos mokytojos: V. Norkienė, D. Mendeikienė ir R. Vidrinskienė.

Savo kūrybinius talentus bei gebėjimus demonstravo mokiniai iš 7 miesto ir rajono mokyklų: Janapolės pagrindinės mokyklos (mokytoja I. Bartašienė), ,,Atžalyno“ pagrindinės mokyklos (mokytojos A. Daukantienė, D. Galminienė, M. Beinorienė ir I. Jerošenko), V. Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos (mokytojos V. Juknevičienė ir L. Miltenienė), ,,Germanto“ pagrindinės mokyklos ( mokytojos S. Zdanavičienė, N. Valiukonienė ir L. Malūkienė), Žemaitės gimnazijos (mokytoja D. Dambrauskienė), Žarėnų ,,Minijos“ vidurinės mokyklos (mokytoja I. Jonkienė), ,,Džiugo“ gimnazijos (mokytojos V. Norkienė, D. Mendeikienė ir R. Vidrinskienė).

Šventės metu mokiniai deklamavo eiles, inscenizavo pasakojimus, vaidino, dainavo dainas. Gyvai skambėjo ne tik rusiškas žodis, bet ir gitaros, fleitos, smuiko garsai. Ypatingai audringomis ovacijomis žiūrovai palydėjo dueto iš Žarėnų, D. Petrauskaitės ir I. Meškauskaitės, atliktą rusų liaudies dainą ,,Oi, da nie viečier“.

Šventės baigiamuoju akordu tapo mūsų gimnazijos merginų ansamblio daina apie laimės paukštę, o šventės vedėjai Brenda ir Matas, dėkodami visiems už dalyvavimą, palinkėjo kiekvienam sugauti savąją. Rusų kalbos šventės viešnia, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė I. Petrauskienė apdovanojo dalyvius padėkos raštais už rusų kalbos puoselėjimą bei populiarinimą.

Parodę ką moka ir patyrę daug malonių akimirkų šventės dalyviai skirstėsi dar kartą įsitikinę, kad, anot rusų rašytojo Aleksandro Ivanovičiaus Kuprino, rusų kalba – ,,graži, daininga, išraiškinga, lanksti, paklusni, talpi…“

Rusų kalbos mokytojų vardu mokytoja Regina Vidrinskienė