Tėvų susirinkimai @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Tėvų susirinkimai

Kategorija: Informacija
12 klasių mokinių ir jų tėvų susirinkimas

Š. m. sausio 26 d. (ketvirtadienį) 17.30  val. mokyklos aktų salėje vyks  visuotinis 12 klasių  moksleivių ir jų tėvų susirinkimas, kurio metu  bus pristatomas 2012 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo  tvarkos aprašas.

Po to susitikimai su klasių auklėtojais.

10 klasių mokinių ir jų tėvų susirinkimas

Š. m. vasario 2 d. (ketvirtadienį) 17.30  val. mokyklos aktų salėje įvyks visuotinis 10 klasių  moksleivių ir jų tėvų susirinkimas, kurio metu tėvai ir moksleiviai bus supažindinami su:

1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimu.

2. Vidurinio ugdymo programa ir individualiais ugdymo planais.

Po to susitikimai su klasių auklėtojais.

Kviečiame visus dalyvauti.
Direktorius Mindaugas Sabaliauskas