TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

Kategorija: Informacija

Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pertvarkyti Telšių „Džiugo“ vidurinę mokyklą pakeičiant jos tipą ir ją vadinti taip: Telšių „Džiugo“ gimnazija.
2. Patvirtinti Telšių „Džiugo“ gimnazijos nuostatus (pridedama).