Tautos dainiaus Jono Mačiulio–Maironio gimtadienyje @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Tautos dainiaus Jono Mačiulio–Maironio gimtadienyje

Kategorija: Renginiai

DSCF9524 (2)DSCF9579 (2)

Mes, „Džiugo“ gimnazijos maironiečiai, lapkričio dvidešimt antrą dieną dalyvavome šventiniame minėjime ,,Maironio dvasios įkvėpti“, kuris vyko „Alkos“ muziejuje. Jo organizatoriai – Telšių rajono maironiečiai ir jų vadovės: Aušra Ramančauskienė, Danutė Juškienė, Gražina Narmontienė. Šventėje dalyvavo daug garbingų svečių, mokytojų, mokinių. Renginį vedė Eigirdžių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, maironiečių vadovė Danutė Juškienė.

Šventinį minėjimą, skirtą poeto Maironio 150-osioms gimimo metinėms, pradėjo ,,Džiugo“ gimnazijos ir Telšių muzikos mokyklos mokinė Gabrielė Mendeikaitė, kuri fleita pagrojo nuostabų kompozitoriaus G.F.Hendelio kūrinį. Po to didingai giedojome gerbiamo poeto Maironio „Lietuvą brangią“. Sveikinimo žodžius šventinio minėjimo proga tarė Telšių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Alvita Nebeskienė. Vėliau maironiečiai deklamavo Jono Mačiulio – Maironio eiles. Iš mūsų gimnazijos nuoširdžiai šio poeto lyriką skaitė Erika Mažeikaitė ir Džuljeta Griškutė, IIb klasės mokinės. Be to, puikiai skambėjo giesmės, kurias atliko Viešvėnų ir Eigirdžių pagrindinių mokyklų mokiniai.

Puikia iškalba, ekspresija ir gražiu balsu visus renginio dalyvius sužavėjo gerbiamas kunigas, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, kuris taip pat, kaip ir Maironis, gimė ir augo Raseinių krašte. Kalbėdamas tema ,,Maironis – kunigas“, dvasininkas vis užtraukdavo kokį Maironio eilėraščio, mėgstamo lietuvių tautos ir virtusio daina, posmą. Apie poeto biografiją, kūrybą įdomiai papasakojo šventinio minėjimo garbės viešnia – artima Maironio giminaitė Virginija Paplauskienė (Maironio sesuo Kotryna Mačiulytė – Lipčienė buvo jos močiutė). Turbūt daugeliui mokinių paliko didžiausią įspūdį tai, kad galėjo gyvai pamatyti poeto giminaitę ir iš jos pačios lūpų išgirsti pasakojimą apie Joną Mačiulį. O aktyvią Lietuvos ir Telšių rajono maironiečių veiklą pristatė Vincento Borisevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Gražina Narmontienė.

Taip pat įdomiai apie šį garbingą žmogų, tautos poetą, kalbėjo ir daug metų mūsų mokykloje dirbusi mokytoja, literatė Adolfina Varnelienė. O poetė, pedagogė Elena Šidlauskienė apie Maironį prabilo prisimindama savo vaikystės metus, kai pirmąsyk šio poeto posmus išgirdo iš savo tėvelio. Vėliau renginio mintis apibendrino poetė, Telšių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė, maironiečių veiklos ,,Džiugo“ mokykloje pradininkė Irena Daubarienė. Tarp garbės svečių buvo ir daug metų lietuvių kalbos mokytoja taip pat mūsų mokykloje dirbusi gerbiama Irena Radzienė. Be ,,Džiugo“ gimnazijos maironiečių, šventiniame minėjime dalyvavo ir būrelis mūsų mokyklos mokinių, kuriuos į renginį pakvietė lietuvių kalbos mokytojos Asta Ruikienė ir Rasa Veitienė.

Apibendrindama galiu teigti, kad šis šventinis minėjimas dvasiškai praturtino kiekvieną dalyvį, svečią. Mes daug sužinojome apie Maironio gyvenimą, kūrybą, turėjome progą išklausyti atvykusių svečių minčių apie poeto lyriką ir kuo ji yra svarbi mums. Taip pat didžiulė garbė buvo susipažinti su Jono Mačiulio giminaite (su ja (nuotraukoje penkta iš dešinės) ir kitais garbingais žmonėmis po renginio mes, ilgamečiai ,,Džiugo“ maironiečiai, įsiamžinome). Paminėję 150-ąsias poeto gimimo metines dar kartą įsitikinome, kad Jonas Mačiulis – Maironis – mūsų autoritetas.

Brenda Bulašaitė, IIIa klasės mokinė