Jaunimas linksmintis mokosi iš senolių @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Jaunimas linksmintis mokosi iš senolių

Kategorija: Renginiai

Tą rudens vakarą į „Džiugo” gimnazijos aktų salę pašokti rinkosi ne tik mūsų moksleiviai, bet ir svečiai iš Nevarėnų, Tryškių, Žemaitės ir V. Borisevičiaus mokyklų. Tai nebuvo įprasti jaunimo šokiai ir pasilinksminimas klubinės muzikos ritmu. Šokių mokytojos R. Urbonienės organizuojama etnovakaronė „Neišsenkantis senolių lobynas” tampa mūsų gimnazijos tradicija, sėkmingai tęsiama jau trečius metus. Renginio tikslas – gaivinti žemaičių papročius, mokytis tradicinių šokių, puoselėti savo gimtąją tarmę, tautosakos lobius.

Šaunioji vakaronės „gaspadinė” – žemaitė A. Bulkauskienė, puikiai vadovavusi linksmam subuvimui. Žemaitiškai prabilo ir sveikino susirinkusius svečius gimnazijos direktorius M. Sabaliauskas bei švietimo skyriaus specialistė A. Nebeskienė, linkėdami geros nuotaikos šokių sūkuryje. „Pabūket su mumis”, – kvietė etnokultūros būrelio mergaitės, o Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Spėgėns” griežė liaudiškas melodijas, traukė senolių dainas. Paskelbus šokių pradžią, prasidėjo linksmybės. Nuo trankaus jaunimo trepsėjimo net salės parketas lingavo ir dulkėjo. Visi moksleiviai rodė, ką buvo išmokę, smagiai sukosi, trypė, mainėsi poromis, kvietė į būrį nešokusius. Vakaronėje supinta graži žemaitiškų šokių pynė: „Transkveras”, „Grečenikė”, „Oira”, „Šyvis”, „Žemaitukas” ir kiti. Įspūdingiausias ir sunkiausias šokėjų išbandymas – „Klumpakojis”, kurį šoko visų mokyklų atstovai. Beje, geriausiai sekėsi mūsiškei porai, ilgiausiai išsilaikiusiai ir nepametusiai nuo kojų klumpių.

Renginyje skambėjo kelios autentiškos sutartinės, kurias atliko mūsų mokyklos etnomuzikos grupės merginos, o svečiai iš V. Borisevičiaus gimnazijos išradingai suvaidino ištrauką iš Žemaitės apsakymo „Sutkai”. Daug šmaikštumo, humoro slypi ir smulkiojoje tautosakoje. Gavę užduotį, paaiškinti, ką reiškia žemaitiškos patarlės ir priežodžiai, moksleiviai nesunkiai su ja „susidorojo”, linksmai pakomentavo. Baigiantis vakaronei, dalyviai apdovanoti tautodailės suvenyrais ir padėkos raštais už žemaitiškumo puoselėjimą. Visi pajuto, kad senolių lobynas turtingas, neišsemiamas, o linksmas pabuvimas kartu daug prasmingesnis už vakarą, praleistą prie kompiuterio…

Lietuvių kalbos mokytoja Asta Ruikienė