INFORMACIJA III –ios gimnazijos klasės mokiniams, tėvams ir mokytojams @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

INFORMACIJA III –ios gimnazijos klasės mokiniams, tėvams ir mokytojams

Kategorija: Informacija

Prašau susipažinti su nauju Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 tvarkos aprašu“ ir kita svarbia informacija puslapyje: http://www.smm.lt/priemimas.htm 

Dėl naujojo aprašo patvirtinimo reikia patikslinti Jūsų individualius ugdymo planus bei keisti tvarkaraščius.

Ugdymo planai bus tikslinami tokia tvarka:

1. Rugsėjo 18 d. (antradienį) visi mokiniai dalyvauja klasės valandėlėje (7 p.).

2. Rugsėjo 19 d. (trečiadienį) aptariate individualų ugdymo planą su dalyko mokytojais, tėvais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais.

3. Rugsėjo 20 d. (ketvirtadienį) III –ių klasių mokiniams ir klasių auklėtojams po 4 pamokų (11.35 val.) aktų salėje vyks susirinkimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė