Gimnazijos inauguracijos šventės belaukiant @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Gimnazijos inauguracijos šventės belaukiant

Kategorija: Informacija

Šis pavasaris Telšių „Džiugo“ vidurinei mokyklai ypatingas – ugdymo įstaiga keičia statusą ir tampa „Džiugo“ gimnazija. 2011 gruodžio 21 d. nutarimu Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius akreditavo mokyklos vidurinio ugdymo programą, o Telšių savivaldybė Tarybos sprendimu nusprendė pertvarkyti vidurinę mokyklą, pakeičiant jos tipą ir vadinti „Džiugo“ gimnazija.

Mokyklos bendruomenė kryptingai siekė šio tikslo. Tai visos komandos, direktoriaus, pavaduotojų, mokytojų ir moksleivių pelnytas rezultatas. Ugdymo institucijos žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, pasiekimus, kultūrą ir tinkamumą vertino išorės audito, o vėliau akreditavimo ekspertai. Turime kuo džiaugtis.

Bendruomenė didžiuojasi savo mokykla, šiuolaikiškai dirbančiais, kvalifikuotais pedagogais, sugebančiais pasiekti aukštų ugdymo rezultatų. Moksleiviams kuriama patraukli edukacinė sistema, siūloma prasminga ir tinkamo lygio ugdomoji veikla. Mokiniai noriai dalyvauja neformaliojo ugdymo veikloje, olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose. Mūsų mokiniai, ir tie, kurie mokosi čia nuo pirmųjų klasių, ir tie, kurie ateina iš kitų mokyklų džiaugiasi saugia aplinka, geru mikroklimatu klasėse, lengvai randamu dialogu su mokytojais. Mokykla dažno moksleivio ir svečio sampratoje išlieka kaip atvira ir svetinga. Džiaugiamės glaudžiais santykiais su socialiniais partneriais, organizuojant renginius ir mokyklos šventes. Demokratiškai valdomoje mokykloje gera dirbti pedagogams, smagu mokytis moksleiviams.

Kovo 16-oji gimnazijos inauguracijos diena. Diena, skirta džiaugtis, švęsti, kad mūsų abiturientai palikdami mokyklą gaus išskirtinę dovaną, – ne tik žinių bagažą, bet ir įrašą brandos atestate, primenantį, kad jie pirmoji gimnazistų laida. Mes dirbame tam, kad pateisintume tėvų, patikinčių mums savo vaikus, lūkesčius, kad patys galėtume džiaugtis ir didžiuotis pasiektais laimėjimais, įskiepytomis vertybėmis. Svajojame ir tikime išsikeltais tikslais ir prioritetais: parengti mokinius gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvus žmones, turinčius poreikius tobulėti visą gyvenimą.

Gimnazijos inauguracijos šventės programa:

Kovo 15 d. 15:00 val. Telšių „Žemaitės“ dramos teatre šventinė popietė gimnazijos moksleiviams.

Kovo 16d. 11:00 val. Padėkos šv. Mišios Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje.

13:30 val. – iškilmingas minėjimas „Džiugo“ gimnazijoje.

Gimnazijos bendruomenė.