Debatų klubas švenčia Vasario 16-ąją @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Debatų klubas švenčia Vasario 16-ąją

Kategorija: Informacija

Mūsų mokyklos Debatų klubo nariai vasario 16 d. šventę pradėjo Telšių katedroje. Prie Justino Staugaičio kriptos trumpai prisiminėme vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signataro nueitą kelią, jo nuopelnus kuriant Lietuvos valstybę. Padėjome gėlių puokštę, kurią papuošė mokytojos Danutės Vaitikaitienės ir jos vaikų išausta lietuviška trispalvė.
Nuvykę į Stanislovo Narutavičiaus Brėvikių dvarą, įsijungėme į šventės šurmulį. Žemaičių kultūros draugijos Telšių skyriaus vadovai Stanislovas Kasparavičius ir Andrius Dacys mūsų moksleivius vaišino tradicine žirnių koše, klausėmės „puškorių” saliutų už Lietuvą, Stanislovą Narutavičių ir Žemaitiją. Moksleiviai galėjo bendrauti su žemaičiais, atvykusiais iš visos Lietuvos.
Galutinis išvykos taškas – Alsėdžių kapinaitės, kuriose palaidotas signataras. Padėjome krepšelį gėlių, papuoštą lietuviška trispalve, prisiminėme Lietuvos kelią į Nepriklausomybę.