Viešnagė Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Viešnagė Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje

Kategorija: Informacija

     Lapkričio 3 dieną vykome į Klaipėdos Prano Mašioto progimnaziją, kurioje mus maloniai sutiko. Direktorė Janina Grigienė trumpai supažindino su jų mokyklos istorija, pavaduotoja Audronė Pivorienė kalbėjo apie darbo su elektroniniu dienynu privalumus ir problemas, o socialinė pedagogė Sandra Kavolienė – apie Olweus programos įgyvendinimą jų bendruomenėje.
Direktoriai

Turėdami nemažos patirties, mūsų mokytojai domėjosi, kaip sekasi pagal šią programą dirbti Prano Mašioto progimnazijoje. Kilo klausimų dėl bendruomenės aktyvumo siekiant sumažinti smurtą ir patyčias mokykloje, darbo metodų taikymo, kaip pagerėjo mokyklos mikroklimatas, ar mokiniai jaučiasi saugesni. Džiugu, kad ši mokykla taip pat atsakingai vykdo Olweus patyčių ir smurto programą, mokytojai informuoja tėvus apie patyčias ir teikia pagalbą mokiniams. Žinoma, nekultūringo bendravimo atvejų mokyklose vis dar pasitaiko, tačiau labai svarbu tai, kad pedagogai išmoko atpažinti patyčių atvejus, tinkamai reaguoti, ir patys mokiniai nebetyli, kai iš jų šaipomasi, kreipiasi pagalbos į mokytojus, tėvus.
    Mūsų mokyklos direktoriaus Mindaugo Sabaliausko nuomone, susitikimas buvo prasmingas: pabendrauta ne tik apie minėtą prevencinę programą, bet ir apie ugdymo procesą. Parsivežėme naujų idėjų, kurios bus įgyvendintos ateity. Olweus patyčių ir smurto programos ,,Džiugo“ vidurinėje mokykloje koordinatorė Isidora Stonienė bei dauguma MSG (mokymosi ir supervizijų grupelių) vadovų pritaria, kad susitikimas ir bendradarbiavimas su  kolegėmis iš Prano Mašioto progimnazijos buvo prasmingas: pasidalijome patirtimi, pamatėme, kaip pritaikyta viena klasė darbui grupėse, kaip panaudojamas elektroninis dienynas sprendžiant patyčių problemas mokykloje ir perduodant naują informaciją. Koordinatorės Isidoros nuomone, mūsų mokykloje turėtų būti produktyviau panaudotos erdvės, ypač patyčių prevencijos klausimais. Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Vilma Žutautienė taip pat atkreipė dėmesį į kūrybiškai panaudotas erdves, pabrėžė, kad labai reikalingi susitikimai su kitų mokyklų kolegomis ne tik dėl patirties sklaidos, bet ir dėl motyvacijos siekiant geresnių rezultatų.
    Mūsų mokykla, dalyvaudama  Olweus patyčių ir smurto programoje, siekia sertifikato, patvirtinančio, kad ,,Džiugo“ vidurinės mokyklos mokytojai turi metodinės patirties kvalifikuotai spręsti patyčių problemas. Koordinatorės Isidoros Stonienės nuomone, pas mus patirties pasisemti taip pat gali atvykti atstovai iš kitų mokyklų. Tikimės, jog Olweus patyčių ir smurto programos klausimais  bendradarbiausime ir su Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, kuri taip pat siekia sertifikuotos mokyklos statuso. O lapkričio – gruodžio mėnesiais mūsų mokyklos mokiniai kviečiami dalyvauti  logotipo ,,Draugaukime!“ kūrimo konkurse.

                                                                                  Aušra Ramančauskienė, 8b klasės auklėtoja