Vieši debatai Telšių „Džiugo“ vidurinėje mokykloje @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Vieši debatai Telšių „Džiugo“ vidurinėje mokykloje

Kategorija: Renginiai

de1 Kovo 18 d. mūsų mokykloje svečiavosi Mažeikių Gabijos gimnazijos debetų klubo nariai ir jų vadovė Debatų centro ekspertė S.Sovienė. Jie parodė Telšių rajono moksleiviams viešus debatus tema „Patyčios mokykloje yra problema, kurią galima išspręsti“. Renginio tikslas – skleisti debatų idėją ir skatinti aktyvius moksleivius argumentuotai išsakyti savo nuomonę su patyčių tema susijusiais klausimais.
Debatai  – ginčas tam tikra, iš anksto numatyta  tema, pagal nustatytas taisykles. Debatuojama taip vadinamu British Parliamentary (debatai kilę iš britų parlamento) formatu. Debatininkai remiasi tik turima patirtimi ir asmeninėmis žiniomis. Per debatus išmokstama ne tik tinkamai ir logiškai argumentuoti bei kalbėti viešai, bet ir pažvelgti į prieštaringiausias politines, socialines ir kultūrines temas iš skirtingų pusių. „Kadangi debatuose geras argumentas yra racionalus argumentas, tai išmokstama į dalyką žvelgti objektyviu, neasmeniniu požiūriu, taip kartu skatinama ir tolerancija kitų pažiūroms,“ -  sde2ako debatų klubo vadovė S.Sovienė. Debatuose dažnai yra užginčijamos mums atrodančios akivaizdžios tiesos, taip plečiamas akiratis ir ugdomas kritinis mąstymas.
Per viešuosius debatus svečiai supažindino renginio dalyvius su debatų stiliais, struktūra, pasiruošimu debatams, taisyklėmis ir kt.  Gabijos gimnazistai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose debatų turnyruose, ne kartą yra laimėję prizines vietas. Mūsų mokyklos 8-11 klasių moksleiviai džiaugėsi susipažinę su debatų metodika ir išreiškė pageidavimą, kad kitais mokslo metais mokykloje būtų įkurtas debatų klubas.

Soc. pedagogės I.Stonienė, A.Lapinskienė