Tarptautinės DNR dienos esė konkurse @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Tarptautinės DNR dienos esė konkurse

Kategorija: Informacija

Balandžio 24-oji  -  Tarptautinė DNR diena, kuri minima ir Lietuvoje. Ši graži šventė jau keletą metų vyksta Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje, kur sukviečiami Lietuvos moksleiviai, dalyvavę ir gerai pasirodę DNR dienos esė konkurse, bei jų mokytojai. 2006 metais idėja surengti esė konkursą kilo Amerikos žmogaus genetikos draugijai, 2008 metais pirmą kartą šį konkursą organizavo Europos žmogaus genetikos draugija. 2009 metais ir Lietuvos žmogaus genetikos draugija pritarė puikiai iniciatyvai, imdamasi aktyviai organizuoti mokinių esė konkursą šalyje. Pagrindinis konkurso tikslas – skleisti genetikos žinias tarp mokinių ir mokytojų, ugdyti mokinių smalsumą, domėjimąsi genetikos mokslo aktualijomis, kartu atkreipti dėmesį į gabius mokinius – būsimus jaunuosius mokslininkus.

Balandžio 18 d. į šventę Vilniaus universitete jau antrą kartą buvo pakviestos Telšių Žemaitės gimnazijos moksleivė Viktorija Gurskytė ir šio straipsnelio autorė.  Viktorija, dar būdama Telšių ,,Džiugo” vidurinės mokyklos mokinė, 2010 metais laimėjo III vietą bei 100 eurų asmeninį prizą ir 500 eurų mokyklai Europos žmogaus genetikos draugijos esė konkurse. Ji rašė rašinį apie Gregorą Mendelį ir genetikos mokslą. Jaunoji genetikos žinovė puikiai pristatė savo darbą šių metų šventės dalyviams ir pelnė paties Lietuvos genetikos mokslo korifėjaus prof., habil. dr. V. Kučinsko pagyrimą. Ne juokai kalbėti tokiai rimtai auditorijai, kur sėdi LR ŠMM viceministras V. Bacys, Lietuvos žmogaus genetikos draugijos pirmininkas prof., habil. dr. V. Kučinskas, VU Medicinos fakulteto dekanė prof., habil. dr. Z. Kučinskienė, Biotechnologijos instituto direktorius prof., habil. dr. K. Sasnauskas. Šventės dalyviai klausė paskaitos apie genų inžineriją, jos taikymą moksle, medicinoje ir pramonėje. Buvo paskelbti ir apdovanoti šių metų esė konkurso nugalėtojai. V. Gurskytės pateiktas darbas apie tai, jog dalis kai kurių šiuolaikinių žmonių DNR sekos atitinka neandertaliečių DNR sekos dalį, laimėjo Lietuvos žmogaus genetikos draugijos specialųjį prizą. Po apdovanojimų mokiniai ir jų mokytojai buvo pakviesti į ekskursiją po VšĮ VUL SK Medicininės genetikos centrą ir ,,Thermo Fisher“ įmonę. Tai buvo gera proga susitikti su mokslininkais ir susipažinti su jų tiesioginiu darbu „natūralioje aplinkoje“. Ar begali būti geresnis profesinis orientavimas? Tikrai ne kas dieną jaunam žmogui pasitaiko tokia galimybė.
Mokytojai irgi teko kalbėti bei aptarti kai kurias problemas, kurioms pritarė ŠMM vyresnioji specialistė ir šventės organizatorė J. Nemanienė. Problemos tokios: mokytojai net nepasiūlo mokiniams dalyvauti tokio pobūdžio konkurse, nes greičiausiai  patys neturi reikiamų žinių; naujausia informacija apie mokslo laimėjimus dažnai skelbiama tik užsienio kalbomis; ruošdami konkursui mokinį, bendradarbiauja tik 5 % lietuvių, anglų kalbų ir biologijos mokytojų, o juk šiuo atveju reikalinga jų visų kompetencija. Mūsų, mokytojų, pareiga – atrasti ir pastebėti būsimus mokslininkus. Konkurso patirtis rodo, jog lietuviai skina prizines vietas net  Europos DNR dienos renginiuose ir gabūs jaunuoliai būna ne tik iš Vilniaus ir Kauno, bet ir iš mažesnių miestų bei miestelių. Viktorija Gurskytė – pirma kregždė iš Telšių,  tikiu, kad turime ir daugiau smalsių moksleivių, reikia tik juos pastebėti.  Jei mokinys tikrai susidomi, jis pats sugeba daug ką atlikti, užtenka tik paskatinti, nukreipti tinkama linkme ir šiek tiek padėti. Kiekvieno mokytojo svajonė, kad mokinys pralenktų mokytoją.

Telšių ,,Džiugo” vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė
Audronė Alšauskaitė