Lietuvių kalbos konferencija ,,Lietuva Maironio kūryboje” @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Lietuvių kalbos konferencija ,,Lietuva Maironio kūryboje”

Kategorija: Renginiai

    Vasario 11 dieną ,,Džiugo“ vidurinėje mokykloje vyko konferencija ,,Lietuva Maironio kūryboje“, kurią organizavo lietuvių  kalbos mokytojos, maironiečių (vadovė A. Ramančauskienė), etnokultūros būrelių (vadovė A. Ruikienė) mokiniai. Talkino ir vienuoliktokai, aštuntokai (mokytoja R. Veitienė).
    Džiugu, kad į konferenciją atvyko garbingų svečių. Telšių vyskupijos licėjaus moksleiviai skaitė kompoziciją ,,Gyventi ir mirti su ,,Ave, Marija“, kurią paruošė jų lietuvių kalbos mokytoja E. Šidlauskienė. Esame dėkingi Telšių kunigų seminarijos prefektui Andriejui Sabaliauskui, Telšių r. švietimo skyriaus vyr. specialistei I. Daubarienei, Telšių vyskupijos licėjaus direktoriui A. Mačiui, lietuvių kalbos mokytojoms, daug metų dalijusioms išmintį mūsų mokykloje,  Adai Varnelienei ir Irenai Radzienei.

Garbingi svečiai kalbėjo apie poeto Maironio asmenybę, jos pavyzdį XXI a. žmonėms, aplinkos, artimųjų įtaką jauno žmogaus vertybėms, pasaulėjautai. Maironiečių būrelių globėja I. Daubarienė akcentavo, kad Lietuvos maironiečių draugijos narių veikla ypač ugdo jaunąsias asmenybes, tai lemia draugijos tikslai: domėtis poeto Maironio gyvenimu, kūryba, siekti geriau pažinti mūsų tautos garbingą praeitį, mylėti gimtąjį kraštą ir kalbą, būti doriems ir teisingiems piliečiams, siekti dvasinio tobulėjimo. Poetė Ada Varnelienė  padovanojo ,,Džiugo“ maironiečiams albumą su dainiaus Maironio ir jo bendraminčių nuotraukomis.
    Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė ne tik  ,,Džiugo“ vidurinės mokyklos (mokytojos D. Gečienė, I. Tarvainienė, A. Valuckienė, V. Masiliauskienė, A. Ruikienė, A. Ramančauskienė), bet ir  Eigirdžių pagrindinės mokyklos (mokytoja D. Juškienė), Telšių Vincento Borisevičiaus (mokytoja G. Narmontienė), Varnių Motiejaus Valančiaus (mokytoja V. Vengrinė), Skuodo r. Ylakių (mokytoja E. Matutienė), Mažeikių Merkelio Račkausko (mokytoja O. Kelpšienė) gimnazijų mokiniai. Svečių teisėmis dalyvavo Luokės vidurinės ir Janapolės pagrindinės mokyklų maironiečiai ir jų vadovės.
    Renginiui baigiantis įspūdingai pasirodė gitaros būrelis ,,Bi tik brūžen“  (vadovas A. Lukošius) ir jaunių liaudies šokių kolektyvas (vadovė R. Urbonienė). Mokyklos direktorius Mindaugas Sabaliauskas įteikė visiems konferencijos dalyviams Padėkos raštus. O mes, maironiečiai, ir mūsų vadovė A. Ramančauskienė nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems mokyklos Direktoriui ir pavaduotojai Janinai Šalkauskytei už pagalbą ruošiantis šiam renginiui. AČIŪ visiems, dalyvavusiems konferencijoje ,,Lietuva Maironio kūryboje“.

Maironietės Sonata Monkauskaitė,
Laura Rubytė