Konferencija mokykloje @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Konferencija mokykloje

Kategorija: Renginiai

Šių metų sausio 21 dieną mūsų mokykloje vyko respublikinė konferencija „Kūrybiškumo ugdymas ir tarpdalykinė integracija projektiniuose darbuose“. Konferenciją  organizavo mūsų mokyklos tiksliųjų, gamtamokslių bei užsienio kalbų metodinės grupės, kurioms vadovavo konferencijos koordinatorė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja Roma Toleikienė
Ši konferencija sulaukė didelio Klaipėdos, Prienų, Kuršėnų, Plungės bei daugelio Telšių miesto mokyklų bei gimnazijų mokytojų bei moksleivių dėmesio, joje dalyvavo daugiau nei du šimtai dalyvių ir svečių.

Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo Telšių „Džiugo“ vidurinės mokyklos direktorius Mindaugas Sabaliauskas, kuris palinkėjo konferencijos dalyviams kūrybinių diskusijų, naudingos patirties ir malonių akimirkų. Po gražių direktoriaus ir pavaduotojos R.Toleikienės žodžių visus dalyvius skambia daina ir spalvingu šokiu pasveikino mokyklos LIK‘o komanda, o gitaristų ansamblis pažėrė glėbį nuotaikingų akordų.
Po to mokyklos aktų salėje buvo pristatyti trys svarbiausi konferencijos pranešimai, kuriuos skaitė mūsų mokyklos mokytoja Vida Urlovaitė,  Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto IT dėstytoja asistentė Loreta Norvaišienė bei Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla. Išklausę įdomius ir naudingus pranešimus, dalyviai tęsti darbo buvo suskirstyti į tris sekcijas. Matematikos mokslų sekcijoje buvo pristatyta 18 skirtingų pranešimų, gamtos mokslų sekcijoje – net 22 darbai ir užsienio kalbų sekcijoje – taip pat 22 pranešimai.
Konferencijos apibendrinimas vyko mokyklos aktų salėje, kur mokyklos direktorius Mindaugas Sabaliauskas ir konferencijos koordinatorė Roma Toleikienė padėkojo visiems dalyviams, įteikė padėkos raštus ir pakvietė visus ekskursijon į AB „Žemaitijos pienas“.

Mokytoja metodininkė Liuba Limontienė,
dvyliktokas Žygimantas Gečas