KONFERENCIJA MOKYKLOJE @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

KONFERENCIJA MOKYKLOJE

Kategorija: Informacija

Kovo 22 dieną mokykloje vyko regioninė konferencija „Gerosios patirties sklaida vykdant Olweus patyčių prevencinę programą“.

Mokykloje 18 mėnesių vykdytos Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimo rezultatai parodė, kad labai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje, taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Todėl mokyklos direktoriui Mindaugui Sabaliauskui bei mokyklos OPPP instruktorei, Šiaulių m. PPT soc. pedagogei Aurelijai Baniulienei kilo mintis pasidalinti gerąja patirtimi su mokyklomis, kurios jau įgyvendino minėtą programą, bei tomis, kurios dar tik ruošiasi programai.
Į konferenciją atvyko svečių iš Mažeikių, Šilutės, Plungės ir Telšių miestų bei rajonų.
Pranešėjai konferencijoje kalbėjo apie OLWEUS programos įgyvendinimo mokyklose naudą ir sunkumus.
Telšių „Džiugo“, „Atžalyno“ vidurinių mokyklų bei Varnių M. Valančiaus gimnazijos soc. pedagogės pastebėjo, kad teisingai įgyvendinant Olweus patyčių prevencinę programą mokyklose sumažėjo patyčių, muštynių bei konfliktinių situacijų. Esminiai budėjimo pokyčiai davė teigiamų rezultatų, kai mokyklose vietoj mokinių ėmė budėti mokytojai. Pastebėtas ryškus mokinių elgesio pagerėjimas per pertraukas. Mokiniai jaučiasi saugesni.
Konferenciją vainikavo Telšių vaikų ir jaunimo teatro studijos „Savi“ suvaidintos teatrinės miniatiūros „Žinok, kad gyvenimas geras“, kurias režisavo Laimutė Pocevičienė.

Soc. pedagogės A.Lapinskienė, I. Stonienė