„Gyva“ kalba @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

„Gyva“ kalba

Kategorija: Informacija

Idėja supažindinti mokinius su gestų kalba gimė per anglų kalbos pamokas, kai su vienuoliktokais išsamiai analizavome kalbą, jos rūšis, t.y. verbalinę ir neverbalinę, informacijos perteikimą įvairiomis priemonėmis, žmonių bendravimą bei kūrėme vaizdinę medžiagą.
Prisiminus eilėraštuką „Mano batai buvo du…“ suima juokas, tačiau jis tapo tikru iššūkiu tiems vienuoliktokams, kurie penktadienį, sausio 14 d. dalyvavo integruotoje anglų ir gestų kalbos pamokoje ir stengėsi šį eilėraštuką pasakyti ne žodžiais, bet ženklais ir kūno kalba. Jiems maloniai talkino Telšių kurčiųjų draugijos „Tyla“ pirmininko pavaduotoja Liusia Malinauskienė ir gestų kalbos vertėja Stasė Kavolienė. Mokiniams trumpai buvo pristatyti gestų kalbos ypatumai, gestų abėcėlė, o likusį laiką mokiniai turėjo unikalią galimybę pasimokyti pasisveikinti, prisistatyti ir išmokti kitų trumpų, bet naudingų kasdienių frazių gestų kalba. Ši pamoka mokiniams padėjo patiems patirti, jog žodžiais pasakome išties mažai, daug daugiau informacijos perteikiame gyvai, t.y. kūno kalba, akių kontaktu, mimika, gestais. Ir nesvarbu, kuria kalba, gimtąja ar anglų, kalbėtume.

Anglų kalbos mokytojos
Rasa Blaževičienė ir Audronė Alšauskaitė