Poeto Maironio gimimo metinių paminėjimas @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Poeto Maironio gimimo metinių paminėjimas

Kategorija: Renginiai

Į svečius pas ,,Džiugo“ vidurinės mokyklos maironiečius atvyko Vincento Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos maironiečiai su vadove, lietuvių kalbos mokytoja Gražina Narmontiene.

Šventę pradėjome maironiečių himnu ,,Užtrauksim naują giesmę“. Po to mokytoja Gražina uždegė žvakę, kurią per vieną maironiečių sambūrį padovanojo Telšių švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Daubarienė. Plevenant žvakės liepsnelei, prisiminėme poetą Joną Mačiulį – Maironį. Svečiai iš katalikiškosios gimnazijos įdomiai papasakojo apie Maironio asmenybę, būdo bruožus, vertybes ir pomėgius. Mūsų mokyklos 7b klasės mokinės Rugilė Komžaitė, Aurelija Ruikaitė, Erika Sorokina papasakojo demonstruodamos skaidres apie Maironio lietuvių literatūros muziejų Kaune, kuriame neseniai lankėmės. Po to 9a klasės mokiniai Eimantas Eirošius, Alanta Jonušaitė, Gintarė Rupšytė, Brenda Bulašaitė, Vaida Malakauskaitė ir Justas Vaitiekus pasidalijo mintimis tema ,,Ką man – XXI a. žmogui – sako Maironio eilėraštis?“. Vėliau žiūrėjome filmą ,,Mūsų Maironis“, kuriame pateikta daug įdomių faktų apie šį tautos dainių.

Minėdami 148-ąsias poeto Maironio gimimo metines dar kartą susimąstėme apie tai, kaip svarbu išsaugoti mūsų protėvių palikimą: kalbą, papročius, tautinius charakterio bruožus – sąžiningumą, atsakomybę, pareigą ir pagarbą istorijai, tautai, savigarbą ir artumo jausmą žmonėms. Tai brandžių asmenybių vertybės, kurios šiandieninėje sumaterialėjusioje visuomenėje pamirštamos, nebevertinamos.

Dėkojame mokytojai Gražinai Narmontienei ir maironiečiams iš Vincento Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos už bendradarbiavimą, prasmingų idėjų puoselėjimą. Šiais mokslo metais planuojame bendradarbiauti ir su Eigirdžių, Luokės, Janapolės, Varnių mokyklų maironiečiais ir jų kūrybingomis vadovėmis.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,

Maironiečių būrelio vadovė Aušra Ramančauskienė