Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Jaunieji „Džiugo“ paramedikai

Paskelbta: gegužės 24, 2017 | Kategorija: Informacija

Šiais metais Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su „Maltos ordino pagalbos tarnyba“ 7-10 klasių savanoriams organizavo pirmosios pagalbos teorinius (24 val.) ir praktinius (12 val.) mokymus, kurių tikslas – išmokyti mokinius tinkamai reaguoti įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikti būtiną pagalbą, kol atvyks medikai. Mokymuose dalyvavo „Germanto“, „Atžalyno“ progimnazijos, Upynos pagrindinė mokykla, Telšių Vincento Borisevičiaus, Varnių Motiejaus Valančiaus, Luokės Vytauto Kleivos ir mūsų „Džiugo“ gimnazijos. Kovo 31 d. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje vyko praktiniai užsiėmimai, kuriuose mokiniai teorines pirmosios pagalbos žinias mokėsi pritaikyti per įvairias praktines situacijas. Užsiėmimus vedė „Maltos ordino pagalbos tarnybos“ pirmosios pagalbos koordinatorius Maksim Podosetnikov.

(daugiau…)

,,Iš praeities per dabartį į ateitį"

Paskelbta: gegužės 17, 2017 | Kategorija: Informacija

Gegužės dešimtą dieną šeši mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo Telšių miesto ir rajono 8-9 klasių mokinių istorijos ir tikybos konkurse „Iš praeities per dabartį į ateitį“. Renginys, skirtas Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600-ajam jubiliejui paminėti, vyko Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje.

Mūsų gimnazijos komandą sudarė Ia klasės mokiniai: Robertas Gauronskis, Aistė Gumuliauskaitė, Rugilė Laurinavičiūtė, Ignas Smilgevičius ir Beatričė Timinskaitė. Prieš konkursą reikėjo pasiruošti: skaityti įvairią medžiagą apie Žemaitiją, gilintis į mūsų krašto krikšto istoriją, kurti šūkį. Mums padėjo istorijos mokytoja Vida Urlovaitė ir tikybos mokytoja Renata Mončytė.

Konkurso pradžioje sulaukėme staigmenos: komandos buvo sudarytos iš skirtingų mokyklų mokinių. Dalyviai turėjo galimybę parodyti savo istorijos ir tikybos žinias. Renginys prasidėjo nuo žemaičių krašto istorijos ir baigėsi giesmių klausymu ir pasiūlymais, ką reikėtų tobulinti bažnyčioje. Pasibaigus konkursui, mūsų gimnazistai džiaugėsi pasisėmę naujų žinių, susipažinę su kitų mokyklų mokiniais, žinoma, ir saldžiais prizais.

Aistė Gumuliauskaitė

Ekskursija „Pažink Žemaitijos sostinę“

Paskelbta: gegužės 17, 2017 | Kategorija: Informacija

 

Šių metų gegužės 12 dieną mūsų gimnazijos jaunųjų gidų būrelio nariai „Saulėtekio“ pradinės mokyklos antrokams organizavo ekskursiją „Pažink Žemaitijos sostinę“ ir supažindino su Telšių miesto svarbiausiais objektais.

Ekskursiją pradėjo Deimantė Makarovaitė, kuri vaikams papasakojo apie Telšių informacinį centrą, skulptūras „Skrynia“, „Meškos pėda“ bei medalį „Žydukas“. Pradinukai varžėsi, kuris stipresnis – atkels skrynios dangtį, spaudė meškos letenos antspaudą, kad taptų tvirti. Apie Turgaus aikštę pasakojo Kotryna Igarytė. Ji leido pasukti Žemaitijos gaublį ir įsitikinti, kad jame – vien Žemaitijos vietovės, bei paglostyti Lietuvos skaliką, stovintį šalia Rotušės šulinio. Atkeliavus į Rotušės aikštę, antrokus pasitiko Rūta Kukanauzaitė. Užlipę ant skulptūros „Pakyla“, vaikai garsiai išsakė priežastis, kodėl jiems patinka gyventi Telšiuose. Praeidami pro Didžiąją žemaičių sieną, apie kurią labai įtaigiai papasakojo Ernestas Zubavičius, antrokai susipažino su svarbiausiais Žemaitijos įvykiais. Iš Paulinos Garbinčiūtės išgirdę legendą apie tai, kaip senovėje žemaičių vaikus auginusios meškos, ekskursantai trynė meškutės nosį, tikėdami, kad norai išsipildys. Taip pat Paulina parodė, kur stovi pirmoji miesto mokykla, buvę vyskupų rūmai. Tada, perėmusi ekskursiją į savo rankas, Kornelija Freimanaitė papasakojo apie Katedros fontaną ir pačią Katedrą, garsiąsias jos duris bei nusivedė vaikus apžiūrėti vyskupų kriptos. Kelionės pabaigoje aktyviausiai atsakinėjantys antrokai buvo apdovanoti prizais. Gerbiamos mokytojos Dianos Cecervovaitės mokiniai teigė, jog jiems labai patiko ekskursija, nes sužinojo įdomių naujų dalykų.

Jauniesiems gidams taip pat patiko, nes pradinukai įdėmiai klausėsi ir žinojo beveik visus atsakymus į gidų užduodamus klausimus. Prie puikios nuotaikos prisidėjo ir nuostabus oras!

Deimantė Makarovaitė

Literatūros pamokos muziejuose

Paskelbta: gegužės 16, 2017 | Kategorija: Informacija

 

Gegužės 11 dieną po trijų pamokų IVa klasės mokiniai, lydimi lietuvių kalbos mokytojos Andželos Valuckienės, leidosi į edukacinę pažintinę kelionę: lietuvių literatūros kartojimo pamokos vyko Žemaitijos rašytojų muziejuose.

Pirmiausiai apsilankėme Židikuose, miestelyje, kuriame paskutinius penkiolika savo gyvenimo metų praleido rašytoja Šatrijos Ragana. Ten užėjome į rašytojos muziejų, klausėmės gidės pasakojimo apie Šatrijos Raganos kūrybą bei labdaringą veiklą. Kiekviena klasės mergina pristatė po paruoštą pranešimą apie rašytojos asmenybę, apžvelgė svarbiausius apysakos „Sename dvare“ motyvus bei detales. Vėliau aplankėme Šatrijos Raganos kapą, uždegėme žvakelę, padėjome baltų rožių.

Kita stotelė buvo Žemaičių Kalvarija, kur aplankėme poeto Vytauto Mačernio muziejų. Ten gidas papasakojo apie poeto jaunystę, mokslo metus, sunkų gyvenimą per vokiečių okupaciją. Vėliau keliavome į Šarnelę – Vytauto Mačernio gimtinę. Ėjome keliu, sekdami pagal „Vizijų“ akmenis. Prie jų klasės vaikinai raiškiai skaitė ciklo „Vizijos“ eilėraščius, kelis sonetus, ištraukas iš laiškų. Prie poeto kapo ant tėviškės kalnelio uždegėme žvakeles, gidas perskaitė paskutinį V.Mačernio parašytą eilėraštį.

Ši edukacinė ekskursija buvo labai naudinga pakartojant bei prisimenant išplėstinio lietuvių kalbos ir literatūros kurso autorius ir jų kūrinius. Tikimės, kad žinias ir įspūdžius galėsime panaudoti per valstybinį brandos egzaminą kurdami rašinį.

IVa klasės mokinės

„Džiugo“ gimnazijoje – konferencija

Paskelbta: gegužės 12, 2017 | Kategorija: Renginiai

2017 m. gegužės 4 d. „Džiugo“ gimnazijoje vyko Telšių regiono gimnazijų konferencija „Saugi aplinka mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi“. Programos autorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė.

Pirmoje konferencijos dalyje ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyr. specialistė Ligita Čeledinienė supažindino su Švietimo įstatymo pataisomis dėl smurto ir patyčių prevencijos. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus vadovė Sigita Kemerienė kalbėjo apie smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą mokykloje, psichologė Kristina Ignatavičienė – apie prevencinių programų įgyvendinimą panaudojant ES lėšas.

(daugiau…)

Ekskursija po Telšių miestą

Paskelbta: gegužės 11, 2017 | Kategorija: Informacija

Šių metų gegužės 3 d. Ia klasės mokiniai ir dalis gidų būrelio narių tyrinėjo Telšius kartu su gerai žinomu gidu Andriumi Daciumi, kuris šias ekskursijas vadina „Pasivaikščiojimais su A.Daciumi po Telšių miestą“. Jis papasakojo daug įdomių istorijų, parodė įspūdingų miesto architektūros detalių, kurių nė vienas iš ekskursantų anksčiau nebuvo pastebėję. Mokiniai buvo susidomėję, šis pasivaikščiojimas nepaliko abejingų.

Ekskursija po gimtąjį miestą privertė į Telšius pažiūrėti kitomis akimis, pastebėti tokių dalykų, į kuriuos anksčiau neatkreipdavome dėmesio. Už ekskursiją dėkojame ir istorijos mokytojai Vidai Urlovaitei.

Rugilė Laurinavičiūtė

Pamoka – akcija „Skaitymo valanda 2017“

Paskelbta: gegužės 9, 2017 | Kategorija: Renginiai

2017-05-03 „Džiugo“ gimnazijos skaitykloje vyko netradicinė literatūros pamoka – akcija „Skaitymo valanda 2017“, skirta žymios Klaipėdos krašto rašytojos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms ir egzodo poeto Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Ją organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Tarvainienė. Pamokai ruošėsi I gimnazijos klasių moksleiviai, padedami savo lietuvių kalbos mokytojų. Rašytojams skirtą knygų parodą paruošė bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė, akciją padėjo organizuoti skaityklos vedėja Janina Pronskienė. Netradicinė literatūros pamoka – akcija „Skaitymo valanda 2017“ pradėta įžanginiu lietuvių kalbos mokytojos I.Tarvainienės žodžiu apie knygos svarbą jauno žmogaus gyvenime ir gimnazijos direktoriaus Mindaugo Sabaliausko pasveikinimu ir paskatinimu kuo daugiau skaityti, lavinti vaizduotę, turtinti žodyną.

(daugiau…)

Knygų pristatymo konkursas

Paskelbta: gegužės 1, 2017 | Kategorija: Renginiai

 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka organizuoja knygų pristatymo konkursą, kurio tikslas skatinti moksleivių kūrybiškumą, ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti, atsirinkti ir įtaigiai pristatyti knygas. Telšių „Džiugo“ gimnazijos IIa klasės mokinės Akvilė Balsytė, Erika Berenytė, Aistė Bukinaitė ir Greta Vaitkutė dalyvavo knygų pristatymo konkurso atrankiniame ture, kuris vyko balandžio 26 d. 13 val. Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Gimnazistės puikiai pristatė lietuvių rašytojos Akvilinos Cicėnaitės romaną „Niujorko respublika“. Jos buvo apdovanotos padėkos raštais ir mini dovanėlėmis bei pakviestos gegužės 10 d. į konkursą Šiauliuose. Gimnazistes paskatino dalyvauti bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė, konkursui paruošė lietuvių kalbos mokytoja Andžela Valuckienė.

Bibliotekos vedėja A. Vaičiulienė

Užsiėmimas psichologijos laboratorijoje

Paskelbta: gegužės 1, 2017 | Kategorija: Informacija

 

Visus nuo seno domina klausimas, kaip atpažinti meluojantį žmogų. Jau senovėje buvo naudojami įvairūs metodai, padedantys išaiškinti, kada žmogus sako netiesą.

Balandžio 24 d. Telšių „Džiugo“ gimnazijos mokiniai turėjo galimybę pabuvoti Klaipėdos universiteto psichologijos laboratorijoje, kur asistentės Rimantė Šniuolytė-Novikovė ir Raimonda Sadauskaitė supažindino gimnazistus su melo detektoriaus veikimo principais. Mokiniai patys išbandė melo detektorių būdami tyrėjais ir tiriamaisiais. Pats tyrimas, kad ir koks įdomus būtų, užima mažiausią laiko dalį. Daugiausia laiko sugaištama interpretuojant gautus rezultatus.

Taigi, dauguma gimnazistų su užduotimi susidorojo puikiai ir išsiaiškino, kada tiriamasis sakė netiesą. Mokiniai džiaugėsi patirtais įspūdžiais bei įgyta nauja patirtimi.

Psichologė Isidora Stonienė

Susitikimas su „VU TF Ambasadoriais 2017“

Paskelbta: balandžio 27, 2017 | Kategorija: Informacija

Balandžio 25 d. gimnazijos skaitykloje lankėsi projekto ,,VU TF Ambasadoriai 2017” atstovės: dėstytoja Justyna Levon ir Agnė Jokšaitė, buvusi mūsų mokinė, šiuo metu studijuojanti šiame universitete. Susitikime dalyvavo mokytojų Gitanos Šiaudvytienės ir Astos Ruikienės auklėtiniai bei 4-ų klasių gimnazistai, kuriems aktuali ši studijų programa ir kurie planuoja studijuoti teisę VU. Šį susitikimą inicijavo gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas.

Bibliotekininkė Janina Pronskienė