Skaitymo maratonas @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Skaitymo maratonas

Kategorija: Informacija

 

Kovo 8-ąją, Tarptautinę moters dieną, vyko skaitymo maratonas „SENAS SENAS AUKSO SAPNAS“, skirtas lietuvių rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos 140-osioms metinėms paminėti. Dalyvauti šiame maratone pakvietė Telšių r. savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus kalbos tvarkytoja Birutė Žulkutė.

Nuo mažens rašytoja kalbėjo lenkų kalba, lenkiškai parašė ir pirmuosius kūrinius, tačiau būdama aštuoniolikos pradėjo mokytis gimtosios lietuvių kalbos. Gimnazijos kursą išėjo tėvų namuose, Varšuvoje lankė bitininkystės kursus, studijavo Šveicarijoje. Marija Pečkauskaitė XIX a. pab. lietuvių kultūriniame gyvenime buvo pirmoji europinio išsilavinimo moteris, skleidžianti naujausias pedagogikos ir katalikybės idėjas. Ji aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: skaitydavo paskaitas, rengdavo vaidinimus. Buvo mergaičių moksleivių žurnalo „ Naujoji vaidilutė“ vyriausioji redaktorė. Šatrijos Ragana yra parašiusi 19 kūrinių, vieną iš jų – apysaką „Sename dvare“ – skaitėme maratone.

Renginys prasidėjo Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino kalba ir sveikinimu moterims Kovo 8-osios proga. Meras pirmasis pradėjo skaityti vieną iš Šatrijos Raganos kūrinių – apysaką „ Sename dvare“. Į šį renginį atvyko įvairaus amžiaus žmonių: nuo pačių jauniausių iki vyriausių. Į skaitymus įsitraukė Telšių progimnazijos ir gimnazijos. Tarp jų ir mūsų mokykla – „Džiugo“ gimnazijai atstovavo 55 Ia ir III klasių gimnazistai: Jonušaitė Beatričė (IIId), Kačinskis Deivydas (IIIc), Norvilytė Ingrida (IIId),Palubinskaitė Samanta (IIIc), Paulauskaitė Gabrielė (IIIc), Pocius Eligijus (IIIc), Puščiutė Monika (IIId), Raižytė Martyna (IIId), Rapalytė Goda (IIId), Rimkus Šarūnas (IIId), Vaičkutė Liučija (IIIc), Varkalis Gvidas (IIIb), Venckutė Eiveta (IIIc), Vygaudaitė Akvilė (IIIc), Arošiūtė Modesta (IIIa), Garbinčiūtė Paulina (IIIa), Krutko Deimantė (IIIa), Kukanauzaitė Rūta (IIIa), Seiliūtė Aušrinė (IIIa), Steponavičiūtė Laura (IIIa), Strelcova Samanta (IIIa), Stripeikaitė Gabrielė (IIIa), Sudintaitė Ema (IIIa), Šimkutė Karolina (IIIa), Vitkutė Greta (IIIa), Zelbaitė Akvilė (IIIa).Dalyvauti skaitymo maratone III klasių gimnazistus paragino jų lietuvių kalbos mokytojos Irena Tarvainienė ir Aušra Ramančauskienė.

Maratone dalyvavo ne tik III klasių gimnazistai, bet ir Ia klasė su auklėtoja lietuvių kalbos mokytoja I.Tarvainiene. Skaitė šie Ia klasės gimnazistai: Bagdonavičius Nedas, Dapkutė Mantė, Doršaitė Gabrielė, Gailius Renatas, Gaižiūnaitė Liveta, Gumuliauskaitė Aistė, Jenčiūtė Reda, Kazragytė Deimantė, Kibartas Deivydas, Laurinavičiūtė Rugilė, Linartas Eimantas, Rumbutytė Laura, Simonenko Aleksandras, Smilgevičius Ignas, Timinskaitė Beatričė, Žernytė Estera, Žukauskaitė Emilija. Po auklėtinių skaitė ir pati mokytoja.

Skaitymai truko 7 val. 20 minučių, iš jų 3 val. skaitė Telšių „Džiugo“ gimnazijos moksleiviai. Gimnazistams labai patiko skaityti šį kūrinį. Jie įsijautė ir net nejuto bėgančio laiko, skaitė ilgiau, negu planavo.

„Sename dvare“ – tai kūrinys, kuris gimė iš ilgesio mirus mylimiems žmonėms – broliams Steponui ir Vincui, motinai – ir iš didžiulio noro įamžinti tėviškę netoli Užvenčio. Atmintyje iškilę auksinės vaikystės prisiminimai, sužadinti rožių „sidabrinių akių“ žvilgsnio, pradedami pasakoti kaip sapnas ar pasaka: „O pro langą sidabrinės akys žiūri vis. Ir jųjų kvapo bangos audžia seną seną aukso sapną.“

Tokie renginiai Telšiuose ugdo bendruomeniškumą, pilietiškumo jausmą, padeda mokiniams išeiti iš komforto zonos skaitant viešai, prieš auditoriją.

Visą skaitymo vaizdo įrašą galite rasti Telšių rajono savivaldybės puslapyje.

Paulina Garbinčiūtė, IIIa klasė, „Džiugo“ gimnazijos mokinių prezidentė