Vidinės šviesos palytėti @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Vidinės šviesos palytėti

Kategorija: Informacija

2014 m. rugsėjo 30 d. Viešvėnų pusiasalyje vyko renginys ,,Mokytojo dvasios nešėja", skirtas literatūros tyrinėtojos, kritikės, Vilniaus universiteto profesorės Elenos Nijolės Bukelienės 80-osioms gimimo metinėms. Jame dalyvavome ir mes, „Džiugo“ gimnazijos abiturientai.

Profesorė E.N.Bukelienė buvo nepaprastai nuoširdi, tauri ir visų gerbiama asmenybė, apie kurią šiltą rugsėjo popietę prisiminimais dalinosi artimiausi bei gerai ją pažinoję žmonės: sesuo Rūta Svilienė, žentas Vytautas V. Landsbergis, vaikaitis Gabrielis Landsbergis, kunigas Julius Sasnauskas, buvusios studentės Aldona Kruševičiūtė, Irena Daubarienė ir kiti. Visi kalbėjusieji akcentavo ir pabrėžė šios asmenybės gerumą, meilę žmogui, idealizmą, atsakomybę už nepriklausomą Lietuvą. Ji visada ieškojo žmoguje gėrio ir tikėjo, jog tai daro žmones laimingus. Buvusi studentė Aldona Kruševičiūtė sakė, jog jai beveik kasdien trūksta profesorės, norėtų prie jos prisiglausti.

Šio nuostabaus renginio metu mes supratome, kokios svarbios vertybės yra akademinė ir gyvenimiška išmintis, tikrumas, atvirumas, nuoširdumas, mokėjimas su visais bendrauti. Mums, abiturientams, šviesaus atminimo profesorė Elena Nijolė Bukelienė yra autoritetas.

Maironietė Gerda Martinkutė, IV kl.