LL2 PROJEKTO DALYVIŲ STAŽUOTĖ PANEVĖŽYJE @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

LL2 PROJEKTO DALYVIŲ STAŽUOTĖ PANEVĖŽYJE

Kategorija: Informacija

Vasario 26-27 dienomis rusų ir vokiečių kalbų mokytoja Regina Vidrinskienė ir etikos mokytoja Vilma Žutautienė kartu su projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių mokyklų komandomis iš Telšių rajono, Skuodo, Biržų bei Kėdainių dalyvavo stažuotėje „Parama savivaldybių ir mokyklų unikalių lyderystės modelių įgyvendinimui“. Stažuotė, kurios tikslas – įvairių partnerių bendradarbiavimas ir patirtys siekiant mokinių mokymosi pažangos – vyko Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje.

Pirmąją dieną mokyklos direktorė Vitalija Dziuričienė supažindino su įstaiga, kurios pagrindiniai strateginiai tikslai yra užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą bei sustiprinti kultūros vertybių, vienijančių mokyklos bendruomenę, diegimą. Pristatydama progimnaziją jos vadovė kalbėjo apie duomenimis grįstą planavimą, ugdymo organizavimą mokykloje.

Stažuotės dalyviai stebėjo ir aptarė „Direktorės valandą“, kuri tądien buvo skirta penktų klasių grupėms, dalyvavo ekskursijoje po progimnaziją. Inovatyvią biblioteką ir skaityklą pristatė bibliotekos vedėja Raimonda Budnikienė – informacinių gebėjimų ugdymo mokytoja ekspertė bei skaitymo vadovė, o klasių bendruomenės veiklą – mokytojos Elena Adomavičienė ir Aušra Vilimienė.

Besibaigiant turiningai, informatyviai dienai progimnazijos svečiai buvo pakviesti į meninio stiklo studiją Glass Remis, kur valandėlę visi galėjo stebėti dekoratyvių stiklo dirbinių gaminimo procesą, apžiūrėti spalvingą, įmantrių formų gaminių parodą.

Antroji diena buvo skirta praktinėms veikloms stebėti. Dalyviai pasiskirstė į šešias pamokas: skaitymo gebėjimų ugdymo, lietuvių kalbos, matematikos, muzikos ir anglų kalbos, po kurių vyko stebėtų pamokų refleksija, pasidalijimas patirtimi, aptarimas. Prieš tai visi buvo supažindinti su individualios pažangos stebėjimu ir fiksavimu, mokyklos įsivertinimu, bendrųjų kompetencijų ugdymu bei pačios mokyklos bendruomenės susikurtomis „Vyturiečio“ knygelėmis, kurios skirtos kompetencijų augimui fiksuoti, ypač stipriai vykdomai projektinei veiklai vertinti bei skaitymo gebėjimams ugdyti.

Iš Panevėžio grįžome pasisėmę naujų idėjų, palyginę, kaip tos pačios veiklos vyksta mūsų gimnazijoje, ką kiekvienas galėtume pritaikyti savo darbe. Supratome, kad ,,Vyturio“ progimnazijos stipriosios pusės yra trys: bendrųjų kompetencijų ugdymas, individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas bei bendradarbiavimas.

Regina Vidrinskienė ir Vilma Žutautienė