Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną prisimenant @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną prisimenant

Kategorija: Renginiai

page1

Mėginsime sudėti pirmą žodį.

Klausykitės gerai…Širdim klausykit!

Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų

Pajusite medaus ir kraujo skonį,

Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant,

Užuosit šieno ir liepynų kvapą,

Regėsit baugų debesio šešėlį

Per lauką bėgant…Taigi pamėginkim.

(Skiemenuoja vienas)

"El-ie" bus "Lie", "tė-u" bus "tu", "vė-a" bus "va".

Kartokite! Kartokit ir klausykit.

Tamsoje girdėti neaiškus murmesys

Ar girdit jau?

                 (J.Marcinkevičius „Mažvydas“)

Jeigu žmogus nežinotų savo ar savo visuomenės praeities, jis būtų kaip kūdikis. Ir tik tada jis gali pats darbuotis ir prasmingai gyventi, kai visų pirma susipažįsta su ta artimiausia praeitim, iš kurios jis pats išėjo. Šventinis Vasario 16-oios minėjimas sukvietė gimnazijos bendruomenę draugėn prisiminti to, kas visiems piliečiams brangu.

1918 metų vasario 16 dieną su artėjančios nepriklausomybės viltimis Lietuvos Taryba pasirašė Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą, kuris skelbė tautai valstybinę laisvę, atvėrė galimybes laisvai lietuvių tautos, kalbos, mokslo, kultūros bei politikos plėtrai. Turėtų būti aišku, kad laisvės ir nepriklausomybės verti tik dori, sąžiningi žmonės. Labai trapi ir pažeidžiama Lietuvos nepriklausomybė. Ją galime bet kada prarasti, jei nebūsime vieningi, dori, darbštūs, jei paminsime tikėjimą. Šią šventę švenčia visi, kurie džiaugiasi, kad gyvena valstybėje, kuri kvepia šviežia rugių duona ir kurioje laisvai gali siekti mokslo ir žinių.

Kovos už nepriklausomybę tęsėsi dar dešimtmečius, bet lietuvių tautos žmonės niekada nepritrūko drąsos, ryžto ir laisvės troškimo. Tokioms kovoms lietuvių tautą įkvėpė 1918 metų uždegta laisvės ir tikėjimo ugnis, kuri šildė kiekvieno lietuvio širdį. Šiandien mes su pagarba ir dėkingumu prisimename tuos, kurie dar prieš 1918 metų vasario 16-tąją suvokė, kad po karo nuniokotai Lietuvai reikalinga pagalba. Jie ėmė mąstyti apie lietuvių tautos savarankiškumą ir nepriklausomybę, o taip pat ir laisvos Lietuvos atkūrimą. Nepriklausomybę reikia iškovoti, saugoti ir apginti.

Mūsų gimnazijoje tampa tradicija minint Vasario 16-ąją inauguruoti ir naujai išrinktą moksleivių prezidentą, kuriuo šiemet tapo pirmos klasės gimnazistas Lukas Kaminskis. Buvusi gimnazijos prezidentė Greta Bumblauskaitė pristatė nuveiktus darbus, padėkojo kartu su ja dirbusiai komandai ir perdavė valdžios vairą naujiems žmonėms. Gimnazijos bendruomenė tiki Luku ir jo pasirinktais komandos žmonėmis, kad gimnazijoje netrūks jaunatviškos energijos, veiklos, renginių, kad dialogas tarp mokytojų, mokinių ir prezidentūros bus tęsiamas ir įgis naujų spalvų.

Šventinį minėjimą užbaigė aktorė Virginija Kochanskytė, pristačiusi savo poetinę programą, skirtą Vasario 16-ajai atminti. Moksleiviai ir mokytojai klausydami poezijos nugrimzdo į apmąstymus, prisiminimus, juk Vasario 16-toji – tai visų žmonių, kuriančių ateitį, svajojančių, kovojančių diena. Tik tvirtai į savo gimtą žemę įaugęs žmogus pastatys joje tvirtus namus ir sukurs gražią šeimą, augins vaikus.

Rita Kasparavičiūtė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja