Konferencijoje „Išlek gervelė“ @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Konferencijoje „Išlek gervelė“

Kategorija: Informacija

Lapkričio 29 d. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje vyko konferencija „Išlek gervelė“, skirta Tarmių metams pažymėti. Joje dalyvavo „Džiugo“gimnazijos maironiečiai, IIb klasės mokiniai Bernadeta Beržanskytė ir Justas Lakštinis. Jie žemaitiškai sakė Jūzapo Elekšio ir Daujotės Viktorijos eilėraščius.

Graži žemaičių tarmė skambėjo ir beveik visų Telšių rajono mokyklų atstovų pasirodymų metu: dainuojant, deklamuojant, vaidinant, pristatant vykdytus projektus… Ypač sudomino Šiaulių universiteto docento Juozo Pabrėžos pranešimas apie tarmių reikšmę, archajiškas formas, taip pat tautiniais rūbais pasipuošusios Telšių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų vyr. specialistės Irenos Daubarienės bei poetės Elenos Šidlauskienės žemaičių tarme pasakyti savos kūrybos eilėraščiai.

Konferencijos pabaigoje Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktorė, lietuvių kalbos mokytoja Danutė Juškienė palinkėjo moksleiviams niekada nesigėdyti savo tarmės, drąsiai kalbėti žemaitiškai ir išvykus studijuoti į didžiuosius Lietuvos miestus, nes tas, kuris suvokia savo tapatybę, gerbia protėvius, yra garbingas ir orus žmogus, kuriuo galima pasitikėti. Vėliau, apdovanojus dalyvius padėkos raštais ir atminimo dovanomis, įsiamžinome su konferencijos organizatore Danute Juškiene ir Ryškėnų bočių kapela „Čia ir dabar“.

Maironiečių būrelio vadovė, lietuvių kalbos mokytoja  Aušra Ramančauskienė