„Džiugo“ gimnazijos narių išvyka į Vokietiją @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

„Džiugo“ gimnazijos narių išvyka į Vokietiją

Kategorija: Informacija

Telšių „Džiugo“ gimnazija dalyvauja Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „Antivirus 2.0 – paauglių paruošimas susidūrimui su modernios Europos visuomenės iššūkiais”. Projekto tikslas – padėti jauniems žmonėms susivokti, kokie pavojai ir problemos jų laukia gyvenant šiuolaikinėje visuomenėje, ieškoti tų problemų sprendimo būdų. Su partneriais iš Kipro, Vokietijos, Graikijos ir Lenkijos mokyklų mūsų mokiniai mokysis aktyvaus pilietiškumo, sveikos gyvensenos, aplinką tausojančių energijos šaltinių panaudojimo, savo tautinio tapatumo suvokimo ir kitų dalykų. Bendraudami jie tobulins užsienio kalbų žinias, mokysis toleruoti ir gerbti kitas kultūras bei papročius.

Per partnerių susitikimus moksleiviai gyvena šeimose, kurios jais turi pasirūpinti. Tai tikra gyvenimo mokykla: reikia prisitaikyti prie svetimos aplinkos ir nepažįstamų žmonių, susikalbėti ir atstovauti savo šaliai. Tokie projektai įtraukia visą gimnazijos bendruomenę – mokinius, mokytojus, tėvus. Tai gera motyvacija visiems pasimokyti užsienio kalbų.

Pirmasis partnerių susitikimas vyko viename iš seniausių Vokietijos miestų – Augsburge. Jame buvo aplankyta KUKA pramoninių robotų gamykla, pirmaujanti savo produkcija visame pasaulyje. Skirta laiko susipažinti su pačiu Augsburgu: jo senamiesčiu ir žinomiausiais architektūros paminklais. Kita diena buvo skirta kelionei į Miuncheną. Lankytasi BMW muziejuje bei Miuncheno senamiestyje. Paskutinę dieną Comenius projekto dalyviai skyrė projekto logotipams pristatyti ir gražiausiam logotipui išrinkti. Kūrybiškiausi pasirodė kipriečiai. Po renginio mokiniams išsiskirsčius, mokytojai ilgai derino veiklas, atvykimo laiką. Tarp atskirų valstybių tai padaryti ypač sudėtinga, tačiau po ilgų diskusijų pavyko susitarti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis. Paskutinis vakaras buvo skirtas mokytojų, mokinių ir tėvų bendram susitikimui, kurio metu dalintasi įspūdžiais bei išsamiau pristatytos projekte dalyvaujančios šalys.

Projektas tęsiamas toliau, laukia apsilankymai Kipre, Graikijoje ir Lenkijoje. „Džiugo“ gimnazija savo partnerius ruošiasi priimti jau šį pavasarį. Su projekto veikla ir rezultatais galima susipažinti interneto svetainėje www.antivirus20.eu.

Audronė Alšauskaitė ir Tomas Ubartas