Vietoj konferencijos epilogo @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Vietoj konferencijos epilogo

Kategorija: Renginiai

Auksaspalvio rudens akivaizdoje Telšių „Džiugo“ gimnazijos pedagogai kartu su Telšių švietimo centru pakvietė mokytojus svarstyti hamletišką klausimą – kaip ugdyti gabų vaiką? Spalio 30-ąją gimnazijoje vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija – „Gabių vaikų intelektinio potencialo skatinimas“. Mąstant apie gabius, talentingus vaikus dažnai kyla mintis – kad šitoje tiesėje svarbiausias yra dialogas, žmogaus santykis su kitu žmogumi, mokytojo su mokiniu. Kiek dažnai mokytojas sustos paklausti, pasidomėti, paraginti, nukreipti? Kasdienė dialogo erdvė – pamoka, iššūkis, pareikalaujantis iš mokytojo talento atpažinti, identifikuoti ir surasti tinkamus būdus gabiam vaikui lavinti.

1_dalis2_dalis

Renginys pritraukė ne tik nemažą būrį dalyvių, bet ir klausytojų. Kaimyninių rajonų, Mažeikių, Tauragės, Kelmės mokytojai itin gausiai rinkosi svarstyti teorijų, metodų ir praktinių būdų. Plenarinio posėdžio pranešėjas KTU gimnazijos direktorius Bronislovas Burgis stebino klausytojus tiek pranešimo forma, tiek stilistika, tiek požiūriu į gabų vaiką. Klasikinės muzikos ir poezijos sintezė nepaliko abejingo nė vieno. Gabus vaikas – tai kitoks, išskirtinis, savotiškai nenormalus, kartais net šokiruojantis, bet turintis talentą stebinti pasaulį. Mintį kiek kitu aspektu tęsė psichologė Aušra Lesnickaitė, aiškindama žemiškesnius būdus gabiam vaikui identifikuoti. Gabių vaikų ugdymo įstatyminę bazę pristatė ir teisinius dokumentus priminė gimnazijos kuratorė, Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, sporto, jaunimo reikalų skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tūmienė. Gerąja gimnazijų patirtimi apie gabių vaikų lavinimą dalinosi Tauragės „Versmės“ bei Tauragės Žalgirių gimnazijų direktorės, Albina Senkuvienė ir Viktorija Paulauskienė. Plenarinį posėdį užbaigė mūsų gimnazijos vokiečių ir rusų kalbos mokytoja Regina Vidrinskienė, pristatydama „Džiugo“ gimnazijos pasiekimus ir būdus, kuriais mes bandome ugdyti jaunuosius talentus.

Po pietų dalyviai pasiskirstė į šešias grupes, kuriose vyko darbas sekcijose: lietuvių kalbos; matematikos, informacinių technologijų; istorijos, geografijos; biologijos, fizikos, chemijos; anglų, vokiečių, rusų kalbų; dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros. Sekcijose tiek gimnazijos šeimininkai, tiek mokytojai iš kitų gimnazijų pristatė parengtus pranešimus, diskutavo, svarstė, kokie būdai geriausi, kurie tinkamiausi ir labiausiai pasisekę gabių vaikų ugdyme. Emocijos, patirtys ir realūs pavyzdžiai tapo ta dovana, kuria keitėsi rajonų pedagogai.

Konferenciją apibendrino konferencijos organizatorės, „Džiugo“ gimnazijos pavaduotoja ugdymui Roma Toleikienė ir Švietimo centro direktorė Rita Vargalytė bei pateikė rezoliucijos projektą, kuriame surašytos rekomendacijos, mokytojams, gimnazijų administracijai, savivaldybėms, Švietimo ir mokslo ministerijai. Išdėstyti būdai, kurių dėka galėtume geriau įgyvendinti gabių vaikų ugdymo koncepciją. Gimnazijos dalyvius muzikos garsais džiugino Muzikos mokyklos auklėtiniai bei akordeoną virkdė mūsų trečiokas Andrius Eidintas. Pietų stalą, kaip ir tampa įprasta, skalsino gimnazijos rėmėja, bendrovė AB „Žemaitijos pienas“.

Daug išgirdome, daug kuo pasidalijome ir priėjome išvados, kad talentas duotas visiems, tik svarbu jį atrasti, panaudoti nors jis būtų ir vienas vienintelis. Dvasinės dovanos, įvairūs gabumai yra žmogaus asmenybės ir jo pašaukimo dalis. Svarbu pasirinkti tinkamą savęs „investavimo“ būdą. Svarbu, kad galėtum savame gyvenime būti laimingas. Svarbu, kad širdies keliai būtų teisingi ir tiesūs.

Konferencijos rezoliucija