7-9 klasių tėvų susirinkimai @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

7-9 klasių tėvų susirinkimai

Kategorija: Informacija
  • Š. m. vasario 6 d. (pirmadienį) 17.30  val. mokyklos aktų salėje vyks  7-9 klasių mokinių tėvų visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvaus PPT psichologė Aušra Lesnickaitė.
    Po to susitikimai su klasių auklėtojais.

Kviečiame visus dalyvauti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Janina Šalkauskytė