Tėvų susirinkimai @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Tėvų susirinkimai

Kategorija: Informacija

Vasario 23 d. (trečiadienį) 18.00 val. aktų salėje vyks visuotinis 10 klasių  moksleivių ir jų tėvų susirinkimas tema

„PUPP ir Vidurinio ugdymo programos aprašo bei individualių ugdymo planų pristatymas“.

Po to susirinkimai klasėse.

Vasario 24 d. (ketvirtadienį) vyks visuotiniai tėvų susirinkimai:

11 klasių tėvų susirinkimas 17.15 val. aktų salėje. Po to susirinkimai klasėse .

6-9 klasių tėvų susirinkimas 18.15 val. aktų salėje. Po to susirinkimai klasėse .

Direktorius  Mindaugas Sabaliauskas